18. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 4. 2005

Definiční formule politiky se vyčerpává

Nepodařené sestavování případné Kohoutovy vlády s evropským zadáním je neomluvitelnou prohrou těch základních politických instinktů, které silná demokratická politická strana má mít. Jistěže v průběhu stupňující se vládní krize k budoucímu nezdaru přispívali mnozí, nakonec ji ale završila krátkozraká zaslepenost - shýbat se pro drobné, když kolem poletují bankovky vyšších nominálních hodnot, nesvědčí ani o dobré orientaci v prostoru, ani o zdravé schopnosti rozlišovat podstatné od méně podstatného.

Pozorovatele a komentátory bude obcházet pokušení hledat příčiny takového selhání v detailech sotva podstatných. Nabízí se relativní mládí některých představitelů, apolitičnost některých kandidátů, osobní averze mezi některými vyjednavači a k tomu různé formy zarputilosti, ignorance, předsudků a netrpělivosti.

O podobě dějinných chvil leckdy rozhodují nepodstatné maličkosti, třeba i s fatálními důsledky. Jistě nescházelo mnoho a předsedou vlády mohl být Jan Kohout. Dnes zřetelnější obrysy hluboké politické krize by to však neřešilo - zůstaly by skryty a působily by jen méně viditelně, avšak s obdobnou destruktivní silou.

Základní definiční formule současné české politiky se vyčerpává. Více než patnáct let po historických politických změnách přestává působit gravitační síla tehdejších cílů. Je ostatně příznačné, že slovo převrat, mnohdy užívané pro označení tehdejších událostí, je rozlišovacím znakem politického ignorantismu, který nivelizuje a znicotňuje cit pro hodnoty, o které se tehdy sváděl dějinný politický zápas. Mnozí řadoví protagonisté tehdejších událostí nepovažují listopad 1989 za uzavřenou záležitost především proto, že nikdy nedošlo k hlubšímu vyrovnání se s minulostí, které nespočívá jen v ve zmatečné otázce lustrací či v povrchní otázce názvu komunistické strany.

Hodnotově orientovaná reflexe osmdesátých let, plně akceptující různé tehdejší proudy ve společnosti, včetně proudů značně konformních, nás stále ještě čeká, a to jako úkol střízlivý, věcný a docela nepatetický.

Notoricky zjitřené city zmíněných řadových protagonistů listopadu 1989 nedojdou pokoje, dokud budou mít důvod k obavám z jakékoliv, třeba politicko-intelektuální revanše, spočívající v idealizaci předlistopadových politických poměrů. O jejich návratu uvažující lidé jistě už vůbec nespekulují. Nejde ovšem o poměry samotné, nýbrž o inspiraci, kterou z nich lze vyvozovat. A tak přece jen ještě nemůžeme být prosti očekávání, že komunistická strana přijme za svůj prvotní úkol znovu promyslet definici sama sebe a dospěje k tomu, aby přirozeně a plně akceptovala poměry polistopadové a svou politickou genezi i perspektivu odvozovala z nich. Teprve to jí otevře dveře ke zodpovědnosti, ať už se to komu líbí nebo ne. Jednoho dne to totiž přijde tak jako tak.

Čas budování demokracie se pomalu stává historickou minulostí. Obyčejné časy přišly nenápadně, ohlašovány častějšími politickými krizemi chaoticky rozrušujícími základní obrysy dosavadní shody. Přecházíme do jiné historické etapy, pro niž ještě nemáme název, téma, a připravené vyzrálé politické elity.

Zjištění, že dějiny jsou opravdu bez konce, bez pointy, bez dalšího pevného bodu před námi, je jistě znepokojivé, ač zní docela samozřejmě. Završení jedné nesamozřejmé etapy, jakou budování demokracie bylo, nutně přináší nový pohled na budoucí čas bez zřetelného záchytného bodu. V různé míře můžeme cítit závažnost situace, před kterou stojíme, ale sjednotit se na tom, v čem dnešní úkol spatřovat především, je v této chvíli zjevně nad naše síly.

Politické síly se nevyhnou tradičním schématům a budou muset tuto novou historickou perspektivu promýšlet, otevírat a budovat jak v obvyklých pravolevých perspektivách, tak i s ohledem na obzory, k nimž nesou břemeno své zodpovědnosti společně. To neznamená, že naše doba velká témata nemá. Naopak, některá se přímo nabízejí. Jenže samo o sobě je i velké evropské téma příliš slabé, jestliže nedokáže slepit jednu dočasnou vládu s jednoletou perspektivou. S velkými tématy je třeba umět pracovat. Ale umějí-li současné české politické elity stěží zajistit pouhý provoz, znamená to, že se něco musí změnit. Co to má být?

Autor je předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Článek byl psán pro Britské listy a Literární noviny

                 
Obsah vydání       18. 4. 2005
18. 4. 2005 Knihovna v Ostravě? Jan  Mech
18. 4. 2005 Jak bude vypadat nové ostravské centrum?
18. 4. 2005 Války a katastrofy jako příležitost k ukradení majetku
18. 4. 2005 Kečup v žaludku i v hlavě Bohumil  Kartous
18. 4. 2005 Jídlo a realizace v McDonalds Petr  Wagner
16. 4. 2005 Lidé se vyhýbají McDonaldu kvůli tloušťce, LN jej doporučují jako náhradu za školní jídelny! Jan  Čulík
18. 4. 2005 Michael  Marčák
18. 4. 2005 Úloha osobnosti, úzkost, strach, nebezpečí a tajemné síly Ivan  David
18. 4. 2005 Je ve vás Království Boží ? Petr  Sak
18. 4. 2005 Ještě jednou o KSČM -- omluva Josefu Hellerovi a Miloslavu Formánkovi Michael  Kroh
15. 4. 2005 Mýty o KSČM Michael  Kroh
18. 4. 2005 Haiderova oranžová revoluce
15. 4. 2005 Marx ve stavu beztíže Martin  Škabraha
16. 4. 2005 Britské ministerstvo vnitra bylo donuceno se "teroristům" omluvit
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu
18. 4. 2005 Fenomén zla a lidstvo Karel  Sýkora
18. 4. 2005 Izraelská okupační moc nechala vyvrátit 160 třešňových stromů na syrských Golanských výšinách
17. 4. 2005 Británie: Skandál vyhazovaných potravin
18. 4. 2005 Michael  Marčák
18. 4. 2005 O ztracené vládě Jan  Polívka
18. 4. 2005 Malý tchaj-wanský slovníček Petr  Fiala
18. 4. 2005 Gross v Sedmičce a neschopný Topolánek Boris  Cvek
18. 4. 2005 Švejkování českých "krásek" František  Schilla
18. 4. 2005 Definiční formule politiky se vyčerpává Petr  Pospíchal
18. 4. 2005 Morální povinností každé instituce je pomáhat proti AIDS
15. 4. 2005 Fotografická anatomie minulé krumlovské mediální konference (a současné taky...) Štěpán  Kotrba
18. 4. 2005 Světlo života
15. 4. 2005 Podstatou evropské kultury je islám
15. 4. 2005 Protest České televize proti postupu ČMFS
15. 4. 2005 Politika a svatořečení Jiří  Bakala
15. 4. 2005 Co je císařovo, není Boží Fabiano  Golgo
15. 4. 2005 Grossovo "ani náhodou" zelenoluční "řešení" vládní krize Miloš  Dokulil
15. 4. 2005 Karel Marx stále straší Milan  Valach
15. 4. 2005 Cesta slepou ulicí znamená nutnost návratu Ivan  David
22. 11. 2003 Adresy redakce
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 4. 2005 Jídlo a realizace v McDonalds Petr  Wagner
18. 4. 2005 Kečup v žaludku i v hlavě Bohumil  Kartous
18. 4. 2005 Knihovna v Ostravě? Jan  Mech
18. 4. 2005 Války a katastrofy jako příležitost k ukradení majetku   
18. 4. 2005 Fenomén zla a lidstvo Karel  Sýkora
18. 4. 2005 Je ve vás Království Boží ? Petr  Sak
18. 4. 2005 Definiční formule politiky se vyčerpává Petr  Pospíchal
18. 4. 2005 Úloha osobnosti, úzkost, strach, nebezpečí a tajemné síly Ivan  David
16. 4. 2005 Lidé se vyhýbají McDonaldu kvůli tloušťce, LN jej doporučují jako náhradu za školní jídelny! Jan  Čulík
15. 4. 2005 Co je císařovo, není Boží Fabiano  Golgo
15. 4. 2005 Karel Marx stále straší Milan  Valach
15. 4. 2005 Cesta slepou ulicí znamená nutnost návratu Ivan  David
15. 4. 2005 Podstatou evropské kultury je islám   
15. 4. 2005 Marx ve stavu beztíže Martin  Škabraha
15. 4. 2005 Mýty o KSČM Michael  Kroh