15. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 3. 2005

Je český volební systém reformovatelný?

Josef Babák se ve svém článku dopouští několika interpretačních omylů a navrhuje řešení, která jsou podle mého názoru podivná. Jeho návrh řešení (rozdělovat propadlé, nebo neuplatněné hlasy nezávislou institucí třeba ústavním soudem a jmenování zástupců do daného orgánu na návrh společenských a kulturních organizací) není podle mého názoru, a doufám, že nejsem sám, řešením správným. Obávám se, že je přece jen lepší nějaká volba, než jmenování. Svobodné volby jsou základní podmínkou fungující demokracie.

Jak se říká, demokracie je sice nejdražší a nejméně výkonná forma vládnutí, ale nic lepšího jsme zatím nevymysleli.

To, že voliči ztrácejí motivaci a nechodí k volbám opravdu problém je a je to problém zásadní. Je ale otázka, zda lze změnou volebního systému změnit motivaci občanů jít k volbám? Podle mého názoru tu je několik možností, jak "změkčit" volební systém a tím jej udělat atraktivnějším pro voliče. První možností je snížit uzavírací klauzuli pro vstup do orgánu, do kterého se volí. To, že byla uzavírací klauzule zavedena i na úrovni komunální a krajské je dost velký ústupek z demokratických principů. Je to jasný příklad toho, jak se pomocí volební aritmetiky znemožňuje lépe promítnout názory lidí do zastupitelského orgánu. U voleb do krajských zastupitelstev, nota bene do obecních, by v zákoně neměla být žádná uzavírací klauzule. U voleb do Poslanecké sněmovny by v minulých volbách zcela nic nezměnila ani uzavírací klauzule na úrovni tří procent. Nic by nezměnila, ale určitě by zvýšila motivaci příznivců Zelených a NEZÁVISLÝCH přijít k volbám.

Dalším možným přínosem pro větší demokratičnost voleb a pro přilákání většího počtu lidí k volbám by určitě bylo větší uvolnění kandidátních listin. Politické strany by tak ztratily, zatím maximální, kontrolu nad tím, kdo se dostane do voleného orgánu. Musely by pak na kandidátní listiny nasazovat i atraktivní a volitelné kandidáty-nestraníky a doufat, že přinesou nejen hlas pro sebe, ale také pro stranu. Kandidátní listina je v současné době velmi vázaná a postup na ní je prakticky nemožný. Což takhle zopakovat zásadu z prvních polistopadových komunálních voleb a určit pořadí na kandidátní listině jen počtem hlasů, které dostane každý jeden kandidát.

Další možností zatraktivnění voleb by bylo snížení počtu volebních obvodů. Voliči by se jistě při volbách do Sněmovny lépe orientovali v jedné kandidátní listině platné pro celou republiku, než ve čtrnácti, které platí jen v jednotlivých krajích.

Další možností by určitě bylo, zavedení možnosti, jako je tomu v komunálních volbách, nevolit jen jednu volební stranu, ale volit jak stranu, tak kandidáty z jiných stran, nebo jen kandidáty, kterým věřím, které znám, nebo kteří jsou mi alespoň sympatičtí. A to už vůbec nehovořím o tom, že by se premiérem, hejtmanem nebo starostou mohl stát ten kandidát, který získal nejvíce hlasů.

Jsem si vědom toho, že takovéto změny by přinesly mnohem vyšší nároky na zpracovatele voleb, ale demokracie si určitě musí dovolit zaplatit víc za to, že se lépe otiskne smýšlení a nálada voličů do zastoupení v zákonodárných a výkonných sborech.

Na konec několik čísel: 8 264 484 bylo opravdu zapsaných voličů, kteří se mohli zúčastnit voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a 4 170 578 bylo opravdu hlasů, které voliči ve volbách odevzdali pro ČSSD, ODS, KSČM a Koalici. Potud jsou čísla, uváděná Josefem Babákem, jasná a nezvratná. Je ovšem nutné také dodat, že pro zbývajících 24 stran, které se voleb zúčastnily bylo odevzdáno dohromady 597 428 hlasů což představuje 12,53 % všech platných hlasů. Pokud od tohoto čísla odečteme zisk Strany zelených a Hnutí NEZÁVISLÝCH, jejichž procento odevzdaných hlasů bylo zdaleka nejvyšší a blížilo se 3 %, zůstane nám celkem pro 22 politických subjektů 351 800 hlasů, což činí 7,38 %. Nikdo z oněch dvaadvaceti politických "subjektů" v těchto volbách nepřekročil zisk 1 %, i když se tomu RMS (Republikáni Miroslava Sládka) velmi přiblížili. Tolik řeč čísel.

Další nepřesností, které se autor dopustil je, že praví: "Jenže volební zákon odevzdané hlasy politických subjektů, které nedosáhli 5% rozdělí mezi subjekty které hranici 5% dosáhly." To naštěstí ani náš zákon neříká. Zákon jasně říká, že k těmto hlasům se ve skrutiniu nepřihlíží. Je ale pravda, že mezi volební strany, které postoupily do skrutinia se rozdělí všechny mandáty. A to je podle mě trochu problematické, ale nevidím v tom problém základní, jako Babák.

Musím však souhlasit s názorem Josefa Babáka, že kapři si -- bohužel -- rybník nevypustí.

Autor pracuje jako analytik na ČSÚ

                 
Obsah vydání       15. 3. 2005
15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
15. 3. 2005 Hlupák hledá hlupáky sobě rovné. Zn.: rychle Štěpán  Kotrba
15. 3. 2005 Je český volební systém reformovatelný? Josef  Baxa
15. 3. 2005 Všechny cesty vedou na hřbitov, některé ale rychleji Jan  Paul
15. 3. 2005 Michael  Marčák
15. 3. 2005 Gross je ostuda každého Čecha! Radek  Sárközi
15. 3. 2005 Moc obrazů, obrazy moci a dnešek Robin  Ujfaluši
15. 3. 2005 Co bude po odmítnutí Ústavy EU?
15. 3. 2005 Michael  Marčák
15. 3. 2005 Proč Češi nemilují disidenty Josef  Provazník
15. 3. 2005 BBC čelí žalobě za to, že odvysílala operu o Jerry Springerovi
15. 3. 2005 Britští konzervativci chtějí zpřísnit zákony o potratech
15. 3. 2005 Michael  Marčák
15. 3. 2005 Kuba v předvečer změn Pavel  Barák
15. 3. 2005 Mezi intelektuály světa, podporujícími Kubu v Komisi pro lidská práva je i Saramago
14. 3. 2005 Podzim demokracie a politická pornografie Mirek  Vodrážka
14. 3. 2005 Často závidíme primitivům jejich způsob života Bohumil  Kartous
14. 3. 2005 Patočkova zbytnělá sebedůvěra Jiří  Vančura
14. 3. 2005 Tradiční pedagogika versus moderní Radek  Sárközi
14. 3. 2005 Coming out Alex  Koenigsmark
14. 3. 2005 Write for the BCSA 2005 prize
14. 3. 2005 Novináři na hraní Bohumil  Kartous
14. 3. 2005 Deportace do lesa - moskevská imigrační politika Roman  Staněk
12. 3. 2005 Zeman doporučil čtenářům Práva číst Britské listy
12. 3. 2005 Stáří vpřed! Jan  Sýkora
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce