11. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 1. 2005

Býti voličem

Podle průzkumu veřejného mínění uveřejněného v minulých dnech jsou nejprestižnějším povoláním v naší zemi lékaři. To je jistě správné, však také umějí léčit! Nejméně prestižní profesi vykonávají uklízečky. Ty neuklízejí po sobě, nýbrž po respondentech takového průzkumu, ale prestiž jim to nedodává. Poslanci jsou na tom lépe - skončili před uklízečkami. Ale jen o jedno místo, všechna ostatní povolání jsou považována za ctnostnější, než býti povolán do Poslanecké sněmovny zastupovat zájmy voličů.

Není asi přesné, považují-li průzkumníci poslanectví za povolání. Je to spíše mise; voliči vysílají na čtyři roky obyčejného člověka sněmovat. Když dosněmuje, vrací se zpět, někdy oklikou přes různé dozorčí a správní rady, ale vrací se zpět a je zase obyčejným člověkem.

Zajímavé, lékaře - uklízečku neznám, o propojení těchto dvou profesí v jedné osobě jsem nikdy neslyšel. Ale lékař - poslanec, to je kombinace velice častá! Stahuje takového lékaře ten poslanec v něm hluboko pod hladinu? Anebo se poslanec - lékař těší úplně jiné důvěře, než jeho kolega ze stejné lavice, který je v civilu účetním? Anebo za ozdobnými dveřmi do Sněmovny jsou si - pokud jde o důvěru obyvatelstva - všichni poslanci rovni? A co taková poslanecká sekretářka? U obyvatelstva je na tom lépe, byť je poslanci podřízena. Ostatně i novináři dopadli v průzkumu mnohem lépe, než poslanci. Nebudou se pak na poslance, přečasté objekty svých článků, dívat poněkud svrchu?

Ach, proč není za povolání považováno býti voličem? Kdyby bylo, museli by voliči v takovém průzkumu dopadnout mizerně. Vždyť co po nich zůstane? Jen Poslanecká sněmovna, plná neoblíbených poslanců! Na nic jiného se takoví voliči nezmůžou, plodí jen a jen poslance, senátory a jiné zastupitele, a i to činí neochotně, nedůsledně, se špatnou docházkou, a navíc u toho mají spoustu kyselých řečí!

Respondent takového průzkumu je ovšem také voličem, je tedy jisté, že si snáze dovolí kritizovat třeba holiče, nežli voliče. Ale taková sebeúcta voliče, to je opravdu vážná věc! Máme si snad myslet, že ona parlamentní volba vůbec nebyla učiněna vážně? Pohrdal volič už i kandidátem, kterého volil, nebo prohlédl teprve poté, co skončil volební akt? Volil v dobré víře, že vybírá ty nejlepší, načež zjistil, že zvolil vlka v rouše však víte jakém? Anebo ještě jinak: Zvolení poslanci se v první povolební den těšili důvěře naprosté, prestiži záviděníhodné, obdivu až nemístnému! A od toho okamžiku po celé čtyři roky, den po dni, s každý svým dalším činem, o důvěru a prestiž přicházejí, tak jako my ostatní postupně přicházíme o mládí, svěžest, iluze a někdy také o zdravý rozum?

Demokracie bez poslanců by tedy byla zjevně srdci voliče milejší. Rozhodovalo by pak o osudu země koncílium? Je to všechno ozvěnou věčné touhy po silné autoritě, která by moudře spravovala naše věci společné? Nebo je to spíše předtuchou rozkladu jako důsledku hříchu, který v rámci demokracie a v jejím jménu dopouštíme na jejím mladém těle?

Vzali jsme my všichni jako voliči vůbec demokracii vážně? Volíme opravdu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí? Nejsou vlastně demokratické volby pro nás voliče jen takovým postmoderním výkřikem do tmy? Happeningem bez pointy? Akčním filmem bez příběhu, v němž má každý hrdina, zápasící s četnými mocnými silami, z nichž žádná nereprezentuje ani dobro, ani zlo, více než sedm životů, vystavených tu ohni, tu kulkám, tu proměňujícím se monstrům?

Ale jistě, hlavně, že se něco děje! Volby jsou zajímavé, protože mohou dopadnout různě! Osvětlovači nasvěcují, kamery přejíždějí po překvapených tvářích, střihači sestavují reportáže z polovět a komentátoři mají svátek práce! Sněmovna pak jedná a přijímá zákony, tedy se opět něco děje. Každý o tom může říci cokoliv, bez ohledu na vše, co bylo řečeno předtím, bez ohledu na logiku, bez ohledu na včerejšek a na zítřek. Bez ohledu na voliče, protože - a jak by vůbec dopadl podobný průzkum, kdyby v něm odpovídali pouze poslanci?

Anebo přijde chvíle, kdy budeme čekat mudrce z východu, učence z Arábie, poustevníky z hor nebo ty Dostojevského uražené a ponížené, aby nám osvětlili smysl příběhu, který společně žijeme? Příběhu, pro jehož páteř, pro jehož osnovu, pro jehož pointu pomalu ztrácíme cit?

Kdo se v nás vyzná, když to nebudeme my sami?

                 
Obsah vydání       11. 1. 2005
11. 1. 2005 Otazník nad svobodnými volbami v USA Martin  Mrzena
11. 1. 2005 Proč je těžké být intelektuál optimista Bohumil  Kartous
11. 1. 2005 O tsunami, kterou vyvolali lidé
11. 1. 2005 Utřel sem pysk v Kerfuru
10. 1. 2005 Jak pomáhá obětem asijské katastrofy Oskar a Český telecom Bohumil  Kartous
11. 1. 2005 Pomoc přímo v postižených oblastech
10. 1. 2005 Michael  Marčák
11. 1. 2005 Zvítězilo Kristovo utrpení a Fahrenheit 9/11
11. 1. 2005 Býti voličem Petr  Pospíchal
11. 1. 2005 Právní pomoc ženám, obětem domácího násili
11. 1. 2005 České vysoké školy potřebují především inteligenci a snahu... Ondřej  Leinert
11. 1. 2005 Vysokoškolské školné nevyřeší nic
11. 1. 2005 Na Slovensku tiez masiruju ludom mozgy
11. 1. 2005 Michael  Marčák
11. 1. 2005 Letters to the Editor k mému studiu na Tchaj-wanu Petr  Fiala
9. 1. 2005 Vcelku slušná televizní inscenace Jan  Čulík
10. 1. 2005 Zbabělci na levici
11. 1. 2005 Čoraz menej ludí sa naozaj zamestná Alfonz  Klačko
7. 1. 2005 Oběti tsunami platí cenu války v Iráku George  Monbiot
10. 1. 2005 Filozofie očima přírodního vědce Boris  Cvek
10. 1. 2005 Ideje jsou silnější než peníze - pokud to jsou opravdu ideje Rudolf  Převrátil
11. 1. 2005 Kuba oznámila plné obnovení styků s Evropskou unií
10. 1. 2005 Klausův projev Václav  Žák
10. 1. 2005 Vyřeší vážné problémy českého vysokého školství skutečně zavedení školného? Jan  Čulík
6. 1. 2005 Síla nočních můr v Nostickém paláci
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce