31. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 12. 2004

Polemika o Marčákově karikatuře odkrývá o nás víc, než si myslíme

Možná, že je prakticky důležitější vědět, co chtějí učinit ředitelé zeměkoule, ale mě víc zajímá podstata tohoto problému, protože je v něm skryto víc, než jen pouhá jedna karikatura - odhaluje hodnotový rámec uvažování člověka.

Překvapil mě nesouhlas takřka masový, a tak jsem se jal svou pozici na šachovnici přehodnocovat. Opustil jsem všechny dokládající skutečnosti k odůvodňování a snažil se ujasnit si co nejobjektivnější paradigma svého postoje. Začal jsem tedy znovu u pojmu hodnota. Otázka zní -- je tento pojem pro člověka nějak prakticky platný? Objektivně ano.

Lidská společnost je sdílena takovým způsobem, že svou vlastní vůli konfrontujeme s vůlí společenského diskursu, neboť on funguje jako korektor osobní vůle a právě ony korektury jsou hodnoty, které společnost ustavují.

Ptám se dál -- jaké hodnoty jsou pro společenskou konstituci důležité a pilotní? Jedná se nepochybně o hodnoty týkající se lidského života, základu "života" celé společnosti.

Dál -- jsou tyto hodnoty rigidní nebo snad konstantní? Ne, objektivně nejsou. Mění se v závislosti na stupni civilizace nebo lépe řečeno ne na stupni, ale na stavu. Hodnoty života se měnily s proměnami vnímání života samotného, respektive hodnota jeho biologické přítomnosti.

Biologická přítomnost totiž nebyla vždy vnímána jako jediná forma života. Dnes, alespoň v sekularizovaných společnostech, je to vnímáno právě tak.

Na jedné straně je pro hodnoty biologického života vynakládáno obrovské úsilí (podle možností). To je docela pochopitelné, dobře uvažující společnost ví, že kvalita biologického života jednotlivce se na ní pozitivně projeví , takže se dá uvažovat v racionální rovině.

Na druhé straně ale dochází k technizaci života, kdy je život podrobován opravdu detailní analýze a zobrazování všech jeho možných aspektů.

A tak je nutné se ptát -- jak se hodnotově přizpůsobit zrychlujícímu se vývoji?

Štěpán Kotrba explicitně tvrdí, že zobrazovat smrt ve veškeré její dostupné podobě (média celkově) a zbavovat ji jakéhokoliv hodnotového přívlastku (karikatura Michaela Marčáka) je pro společnost přínosné.

"Ty tisíce nafouklých, rozkládajících se mrtvých v Asii je třeba zpřítomnit u vás doma v pokoji, ve vašem computeru. To proto, abyste si s novým rokem nemysleli, že můžete bojovat s přírodou. To abyste si nemysleli, že můžete vítězit v asymetrických válkách. To proto, abyste získali úctu a respekt k jiné kultuře a jiné civilizaci. Abyste si nemysleli spolu s bílými Američany, že černoši jsou opice a Asiaté ty žlutý svině." (Bílí Američané si nemyslí, že jsou černoši opice a Asiaté "žlutý svině", pozn. JČ.) Pokud pomineme jistou mimoběžnost, když autor chce, aby se člověk podívanou na hromadu mrtvol začal chovat multikulturně, pak říká to, co se dá jako argument pochopit. Říká, že tenhle zážitek a pocit reálné hrůzy, toto peklo, jim ukáže pravdivou hodnotu života odehrávajícího se nejen v jejich bydlišti.

Já myslím, že to je jinak. Jednak není politické využití pekla žádnou novinkou, je to věc stará stovky let. Je také pravda, že revolucionáři vždy radili a snažili se peklo, tento náboženský prvek, zachovávat a pěstovat i v nových érách člověka.

A také už bylo několikrát peklo zpřítomněno, čímž jaksi pozbylo svého exotického zjevu.

Bylo to v první a zejména druhé světové válce. Právě holocaust a jeho ideologické využití bylo jedním z hlavních důvodů, které vedly k tomu, že člověk začal zpochybňovat v podstatě vše co představovalo nějaký hodnotový řád, který má ambice stát se všeobecným a absolutním. Peklo se zjevilo zde a bylo poznáno.

Jenže na tomto pekle, stejně jako na každém jiném se nějak podílel člověk. Proto je možné ho napadat různě, i cynicky a odhalovat tak jeho hrůzu, hrůzu jistým způsobem motivovaného lidského jednání.

Ale už jsme zase o kus dál. Média přece jsou schopna neustále vypovídat a smyslově dokládat ta utrpení, kterým je člověk denně podroben, a dělají tak v souladu s etickou povinností, která je tomu váže.

Zase se ptám -- vede to snad k hlubšímu pochopení problémů, které jsou jejich příčinami?

Ano, může to znázornit chybu v lidském jednání a je možné to podat jako karikaturu. Má ale nějaký smysl karikovat přírodní katastrofu, když ona privatizace tam byla sice jako hlavní, přesto jako dodatečná podstata? A má vůbec smysl člověka "bombardovat" hrůzami, aby pochopil jejich podstatu? Že by mediální fenomenologie?

Přesto jsem došel k závěru, že ona karikatura může obstát se svou formou cynismu klidně i před etickými soudy. Bylo by to tehdy, kdyby se snažila ono technické pojetí života karikovat tím, že uchopí tuto živelnou katastrofu tak, jak ji chápe třeba Středoevropan nebo Jihoameričan -- tedy jako zprávu.

Jenže vzhledem k tomu, že ani autor, ani nikdo jiný na to nepoukázal, musí být tato možnost odmítnuta -- nikdo to tak nechápe a tak možnost zůstává pouze v teoretické rovině. Škoda.

                 
Obsah vydání       31. 12. 2004
2. 1. 2005 Pomoc obyčejným lidem Jan  Zeman
2. 1. 2005 Přívalové deště ztěžují humanitární pomoc
1. 1. 2005 Pomalu se rozbíhají humanitární akce
2. 1. 2005 Americká armáda posiluje svou přítomnost na Srí Lance Štěpán  Kotrba
1. 1. 2005 Putin vede Rusko k fašismu
1. 1. 2005 Povede toto ponížení lidstva k nové solidaritě?
1. 1. 2005 Povodně na východě Srí Lanky znesnadňují humanitární pomoc
1. 1. 2005 Americká loď s 1500 vojáky námořní pěchoty připluje do Colomba
2. 1. 2005 Při asijské katastrofě nezahynula žádná zvířata
31. 12. 2004 Oslavy Nového roku zastíněny smutkem z asijské katastrofy
31. 12. 2004 Geologové o zemětřesení věděli, nexistoval však způsob jak lidi varovat
1. 1. 2005 Thajští meteorologové "nevarovali před tsunami, aby nepoškodili turistický průmysl"
1. 1. 2005 Zemětřesení v Asii pokračuje menšími otřesy až k Evropě
31. 12. 2004 Čidla na mořském dně by zabránila panice
31. 12. 2004 Na ostrůvku Barren v Andamanech se probudila k činnosti sopka
31. 12. 2004 USA poskytnou obětem tsunami 350 milionů dolarů
31. 12. 2004 Apokalypsa a civilizační princip Miroslav  Polreich
31. 12. 2004 Britskou vládu zahanbila veřejnost a přiměla ji zvýšit oficiální pomoc Asii na 50 milionů liber
31. 12. 2004 Imperialismus i ve stínu smrti
31. 12. 2004 Bohaté země by měly asijské země adoptovat
31. 12. 2004 Češi v Thajsku se dál baví
31. 12. 2004 Prázdná gesta Petr  Wagner
1. 1. 2005 1. ledna 2005: Dvacet let mobilních telefonů
31. 12. 2004 Je nutno vznést vážné otázky týkající se amerického vlivu na Ukrajině
30. 12. 2004 Ukrajina: Premiér Janukovyč odchází z funkce
31. 12. 2004 Katolická církev podpoří kampaň proti kouření
31. 12. 2004 Číňané demonstrují proti aroganci funkcionářů a zbohatlíků
31. 12. 2004 Přežití nového roku 2005 ve zdraví vám přeje redakce Michael  Marčák
31. 12. 2004 Americká média reagovala na katastrofu v Asii střízlivě, profesionálně a kosmopolitně
31. 12. 2004 Proč se vlastně počítají mrtvoly? Štěpán  Kotrba
31. 12. 2004 Jak rozumíme světu i sobě tváří v tvář katastrofám? Boris  Cvek
31. 12. 2004 Varování
31. 12. 2004 Michael  Marčák
1. 1. 2005 Slovo obžalovaného Michael  Marčák
31. 12. 2004 Polemika o Marčákově karikatuře odkrývá o nás víc, než si myslíme Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 Karikatura karikatury... Jan  Sýkora
30. 12. 2004 Diskuse o Marčákově karikatuře pokračuje
31. 12. 2004 Možná nepociťujeme tuto tragédii jako osobní Ondřej  Hausenblas
30. 12. 2004 Marčákova karikatura patří do oblasti PR Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 Úcta k mrtvým a jiné morální zásady Michael  Marčák
29. 12. 2004 Je svoboda slova dělitelná individuální morálkou? Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Svoboda je podmíněna individuální morálkou
30. 12. 2004 Jak polemizovat s tím, co nikdo neřekl Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Cynismus až za hrob Ondřej  Hausenblas
30. 12. 2004 Nefotografujeme utrpení Miroslav  Bobek
30. 12. 2004 I cynismus musí mít svůj étos Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 Nedopusťme, abychom měli českého Larryho Flynta Jiří  Kratochvíl
30. 12. 2004 Absolutní nedorozumění Jan  Čulík
30. 12. 2004 Syrová pravdivost jako novinářské krédo Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Nepřesná argumentace Jan  Čulík
31. 12. 2004 Ten pokrok tak úžasný nebude
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
28. 12. 2004 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
22. 11. 2003 Adresy redakce

Marčákova "nepřijatelná" karikatura a hranice piety a svobody slova RSS 2.0      Historie >
1. 1. 2005 Slovo obžalovaného Michael  Marčák
31. 12. 2004 Polemika o Marčákově karikatuře odkrývá o nás víc, než si myslíme Bohumil  Kartous
31. 12. 2004 Možná nepociťujeme tuto tragédii jako osobní Ondřej  Hausenblas
30. 12. 2004 "Nikdy jsem se tolik nenasmál jako v koncentráku" Jiří  Drašnar
30. 12. 2004 Úcta k mrtvým a jiné morální zásady Michael  Marčák
30. 12. 2004 Syrová pravdivost jako novinářské krédo Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Absolutní nedorozumění Jan  Čulík
30. 12. 2004 Charita je odlukou chudoby od státu Jiří  Jírovec
30. 12. 2004 Jak polemizovat s tím, co nikdo neřekl Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Nefotografujeme utrpení Miroslav  Bobek
30. 12. 2004 Hranicí humoru by měla být velká utrpení   
30. 12. 2004 Nedopusťme, abychom měli českého Larryho Flynta Jiří  Kratochvíl
30. 12. 2004 Karikatura stokrát dokola   
30. 12. 2004 Marčákova karikatura nijak neporušuje etiku Ondřej  Fér
30. 12. 2004 I cynismus musí mít svůj étos Bohumil  Kartous