31. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 12. 2004

Apokalypsa a civilizační princip

Od neděle lidská společnost a media sledují, dokumentují - a to i šokujícím způsobem - lidská utrpení v dosud nebývalých rozměrech. O vhodnosti tohoto zpravodajství vznikají i diskuse a dokonce operativnost dodání "správných" videozáznamů má vysokou tržní cenu. Od prvého momentu sleduji jedinou otázku, kterou však nikdo nevznáší - kdo nese odpovědnost za absolutní selhání globálního bezpečnostního monitorovacího systému. Jedná se přitom o funkční mechanismus, který vzhledem ke svému sofistikovanému charakteru i nákladnosti nemá v lidské historii obdoby.

Alarmující je nejenom samotné selhání, ale předně absence jakéhokoliv pokusu, třeba i laického, o vysvětlení. Důsledné dodržování této tendence v mediích.

Vyjděme z jednoho poučení, které nám tato tragedie nabídla a doufejme, že i přes velkou cenu včas. Bezpečnost člověka je dána prostředím, ve kterém žije. Společensko-vztahovém a právním, ale i svou stále sílící vazbou na "matku Zemi". Tento rámec dnes nepochybně překračuje dosud převládající vojensko bezpečnostní priority s jejich militantním zabezpečením. Stává se novým pohledem na problematiku bytí a soužití. Je to stav vzájemné závislosti nejenom na přírodě, ale i na různém stavu civilizačních kultur.

Současný bezpečnostní monitorovací systém má řadu forem, které se vzájemně doplňují a prolínají. Obecně a tradičně jsou známé pozemní monitorovací stanice, jejich mezinárodní síť a organizační struktura. Zde má spolupráce mnohdy i staletou tradici. Není to však náš dnešní problém.

Existují velmi sofistikované satelitní systémy - zpravodajské družice programované na sledování obrazu, pohybu, tlaku, světla a řady jiných faktorů. Populárně vědecké informace (jiné jako laici nejsme schopni vnímat) nás učí, že družice jsou schopny sledovat drobné předměty a jejich změny, čtou registrační čísla našeho auta , směr a rychlost jeho pohybu. Z neznalosti jsem tyto informace bral s nedůvěrou či dokonce úsměvně, ale s nadějí, že tato kapacita má snad schopnost někdy sloužit i dobré věci.

Neslouží!

Náš dnešní problém je: vědět proč.

Učívám své žáky, že globalizace v mezinárodních vztazích není nic jiného, než podíl na mezinárodní odpovědnosti. Zde si jednotlivé státy nejsou rovny, pokud do věci nevstupuje univerzální OSN. Jednotlivé státy disponují různými schopnostmi a potenciálem. Mezi ně předně patří operativní družicový bezpečnostní systém. Efektivita se násobí možností mezinárodní spolupráce. Ta je ovšem určována příznivými společenskými podmínkami, které již jsou v moci jednotlivých států či jejich vzájemných organizačních struktur.

Předně je nutno zhodnotit postavení, roli a funkčnost systému, se kterým operují USA. Jejich odpovědnost, aniž bych cítil nutnost dále dokladovat, je prvořadá a proto očekávejme předně vysvětlení z této strany. Dosud se tak nestalo. Místo toho byla prezidentem USA nabídnuta regionální pomoc (kupodivu bez OSN) a určitá částka postiženým oblastem. Mnozí mohou zvažovat, zda je to dost či málo. Tam však nevězí náš problém. Prezident Bush by měl vysvětlit, proč USA nealarmovaly v detailech registrovanou katastrofu (jinak to nebylo ani možné) tak, jak postupovala, a to dlouhé hodiny, od pobřeží k pobřeží a ničila následně životy desetitisíců lidí. Zde byla nepochybně porušena základní zásada civilizačního principu. Mocnosti mívají tendenci zamlčovat odpovědnost své moci, ne však moc samu. Ale proč média? Živá diskuse o Marčákově karikatuře v Blistech jenom potvrzuje v současné vážné situaci naše pochybení a únik od podstaty věci. Nebojme se být odpovědni a vraťme se proto tam, kde je nutné místo - nejenom pro diskusi.

Zmínil jsem se o USA, ale myslím, že nesou pouze spoluodpovědnost. Ruská federace, a o tom vůbec nepochybuji, vzhledem ke svému jistému geografickému limitu má satelitní "službu", stejně tak jako raketovou techniku, která za USA nikdy nezaostala. Má i měla v kritickou dobu proto stejné možnosti a tudíž i odpovědnost. Nikdo předem neupozornil nikoho, přestože postupující katastrofu musili sledovat na monitorech, včetně její intenzity a rychlosti a dokonce důsledků.

Vyskytující se výmluvy, že postižená oblast je mimo monitorovací systém, je nutno odmítnout. Systém obou velmocí je globální (na tom závisí jeho funkčnost) a přikláním se k názoru, že v mnohém je kompatibilní, neboť vesmírný program je v podstatě společný. To, že o tom mnoho nevíme, je spíše primitivní tendence našich medií než obraz skutečnosti.

Co bylo napsáno výše, je závažným obviněním. Dosud však nemám žádné vysvětlení a budu-li jakékoliv přijímat, pak s krajně kritickým přístupem.

V současné složité situaci musíme hledat i místo své země. Česká republika má "krizový štáb". Ten počítá mrtvé a stará se o návrat postižených a spoluúčastní se dle svých možností na humanitární pomoci. Dobře. Dnes je to spíše technická záležitost.

Krizový štáb měl hlavně a jedině vytvořit či se připojit na takový bezpečnostní systém, který katastrofy předvídá, nebo jim alespoň čelí. I on by měl se předně zabývat rozborem selhání existujícího monitorovacího systému a vznést nepokrytě své požadavky na USA i Rusko. Jak se ukazuje, došlo ke ztrátám na životech i českých občanů. Je možno zohlednit svůj postup v naznačeném směru třeba i s jinou zemí, a to velmi zainteresovanou - Švédskem. Vznést koordinované požadavky. Náš dosavadní zájem však spíše nasvědčoval jiné tendenci... Projevuje se snaha po narušení kooperace, vynucené událostmi 11. září mezi USA a Ruskem, tak jako v polovině devadesátých let.

Kooperace nyní opět pod tlakem extremistů za pomoci medií (v ČR téměř jednoznačně). Svědčí o tom např. "dopis 100", namířený proti Rusku a spolupráci s ním (Havel) o kterém jsme slyšeli v ČT podrobnou informaci (Saša Vondra s oponentem (?) Lubošem Dobrovským), aby za dva dny zdůvodněné protiargumenty světových expertů TV zcela ignorovala.

Velmoci a zvláště USA po zkušenosti z New Yorku nemají nadále právo podléhat extremním vlivům, které v našem prostředí předpovídají i "války víry" v nedaleké budoucnosti (Univerzita Karlova) a to vše v mediální pohodě. Odpovědné státy znají existující reálné problémy světa, které vyžadují jejich koordinaci na základě důvěry. Současné, dosud nám všem nevysvětlitelné selhání je vážným mementem pro seriozní analýzu a nutná opatření. Vyvolání tohoto stavu je i naší odpovědností.

Civilizační princip má univerzální rozměr. Není věcí etiky. Jak se ukázalo (po kolikáté již), jde o vytvoření a udržení bezpečnostního prostředí. V zájmu samotné naší existence. Doba rozdělení na Západ - Východ, Oranžoví - Modří patří minulosti. Tato čára již neexistuje, ale může se v jejím zájmu stále zabíjet. Musí být však stejně důsledně monitorována jako katastrofická vlna. V tomto případě většina lidí zemřela zbytečně.

Svět má však i jiné problémy, které ale není dosud schopen ani definovat, natož řešit.

                 
Obsah vydání       31. 12. 2004
2. 1. 2005 Pomoc obyčejným lidem Jan  Zeman
2. 1. 2005 Přívalové deště ztěžují humanitární pomoc
1. 1. 2005 Pomalu se rozbíhají humanitární akce
2. 1. 2005 Americká armáda posiluje svou přítomnost na Srí Lance Štěpán  Kotrba
1. 1. 2005 Putin vede Rusko k fašismu
1. 1. 2005 Povede toto ponížení lidstva k nové solidaritě?
1. 1. 2005 Povodně na východě Srí Lanky znesnadňují humanitární pomoc
1. 1. 2005 Americká loď s 1500 vojáky námořní pěchoty připluje do Colomba
2. 1. 2005 Při asijské katastrofě nezahynula žádná zvířata
31. 12. 2004 Oslavy Nového roku zastíněny smutkem z asijské katastrofy
31. 12. 2004 Geologové o zemětřesení věděli, nexistoval však způsob jak lidi varovat
1. 1. 2005 Thajští meteorologové "nevarovali před tsunami, aby nepoškodili turistický průmysl"
1. 1. 2005 Zemětřesení v Asii pokračuje menšími otřesy až k Evropě
31. 12. 2004 Čidla na mořském dně by zabránila panice
31. 12. 2004 Na ostrůvku Barren v Andamanech se probudila k činnosti sopka
31. 12. 2004 USA poskytnou obětem tsunami 350 milionů dolarů
31. 12. 2004 Apokalypsa a civilizační princip Miroslav  Polreich
31. 12. 2004 Britskou vládu zahanbila veřejnost a přiměla ji zvýšit oficiální pomoc Asii na 50 milionů liber
31. 12. 2004 Imperialismus i ve stínu smrti
31. 12. 2004 Bohaté země by měly asijské země adoptovat
31. 12. 2004 Češi v Thajsku se dál baví
31. 12. 2004 Prázdná gesta Petr  Wagner
1. 1. 2005 1. ledna 2005: Dvacet let mobilních telefonů
31. 12. 2004 Je nutno vznést vážné otázky týkající se amerického vlivu na Ukrajině
30. 12. 2004 Ukrajina: Premiér Janukovyč odchází z funkce
31. 12. 2004 Katolická církev podpoří kampaň proti kouření
31. 12. 2004 Číňané demonstrují proti aroganci funkcionářů a zbohatlíků
31. 12. 2004 Přežití nového roku 2005 ve zdraví vám přeje redakce Michael  Marčák
31. 12. 2004 Americká média reagovala na katastrofu v Asii střízlivě, profesionálně a kosmopolitně
31. 12. 2004 Proč se vlastně počítají mrtvoly? Štěpán  Kotrba
31. 12. 2004 Jak rozumíme světu i sobě tváří v tvář katastrofám? Boris  Cvek
31. 12. 2004 Varování
31. 12. 2004 Michael  Marčák
1. 1. 2005 Slovo obžalovaného Michael  Marčák
31. 12. 2004 Polemika o Marčákově karikatuře odkrývá o nás víc, než si myslíme Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 Karikatura karikatury... Jan  Sýkora
30. 12. 2004 Diskuse o Marčákově karikatuře pokračuje
31. 12. 2004 Možná nepociťujeme tuto tragédii jako osobní Ondřej  Hausenblas
30. 12. 2004 Marčákova karikatura patří do oblasti PR Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 Úcta k mrtvým a jiné morální zásady Michael  Marčák
29. 12. 2004 Je svoboda slova dělitelná individuální morálkou? Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Svoboda je podmíněna individuální morálkou
30. 12. 2004 Jak polemizovat s tím, co nikdo neřekl Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Cynismus až za hrob Ondřej  Hausenblas
30. 12. 2004 Nefotografujeme utrpení Miroslav  Bobek
30. 12. 2004 I cynismus musí mít svůj étos Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 Nedopusťme, abychom měli českého Larryho Flynta Jiří  Kratochvíl
30. 12. 2004 Absolutní nedorozumění Jan  Čulík
30. 12. 2004 Syrová pravdivost jako novinářské krédo Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Nepřesná argumentace Jan  Čulík
31. 12. 2004 Ten pokrok tak úžasný nebude
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
28. 12. 2004 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katastrofa v jihovýchodní Asii RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2005 Při asijské katastrofě nezahynula žádná zvířata   
2. 1. 2005 Přívalové deště ztěžují humanitární pomoc   
2. 1. 2005 Pomoc obyčejným lidem Jan  Zeman
1. 1. 2005 Thajští meteorologové "nevarovali před tsunami, aby nepoškodili turistický průmysl"   
1. 1. 2005 Pomalu se rozbíhají humanitární akce   
1. 1. 2005 Povede toto ponížení lidstva k nové solidaritě?   
31. 12. 2004 Proč se vlastně počítají mrtvoly? Štěpán  Kotrba
31. 12. 2004 Americká média reagovala na katastrofu v Asii střízlivě, profesionálně a kosmopolitně   
31. 12. 2004 Jak rozumíme světu i sobě tváří v tvář katastrofám? Boris  Cvek
31. 12. 2004 Britskou vládu zahanbila veřejnost a přiměla ji zvýšit oficiální pomoc Asii na 50 milionů liber   
31. 12. 2004 Prázdná gesta Petr  Wagner
31. 12. 2004 Imperialismus i ve stínu smrti   
31. 12. 2004 Bohaté země by měly asijské země adoptovat   
31. 12. 2004 Češi v Thajsku se dál baví   
31. 12. 2004 Apokalypsa a civilizační princip Miroslav  Polreich