6. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 2. 2004

Šéf britských konzervativců vyzval Tonyho Blaira, aby rezignoval

"Nedovedu si představit nic vážnějšího. Pan premiér říká, že nás zatáhl do války a poslal britská vojska do boje, aniž by se obtěžoval zeptat se na to, zda chemické a biologické zbraně, o nichž si myslel, že je Irák má, mohou být použity jen na bojišti, anebo zda by mohly být umístěny na střely a vypáleny na naše vojska na Kypru. Nedovedu si představit u premiéra vážnější selhání. Byl jsem ve vládě, která zavedla tuto zemi do války. Vím, jak vážné jen to rozhodnutí a jak vážně my jsme o něm tehdy uvažovali. Toto není nějaké náhodné, volné rozhodnutí. Je to nejvyšší odpovědnost, jakou může na sebe vláda vzít. Očekával bych, že se na tuto větu zeptají všichni členové vlády. Víme, že Robin Cook se zeptal. Kdybych býval já byl premiérem a na tuto věc se nezeptal, vážně bych uvažoval o rezignaci."

Znamená to, že požadujete, aby Tony Blair odstoupil?

"Ano."

Michael Howard, šéf britských konzervativců.

Kontroverze ohledně neexistujících iráckých zbraní hromadného ničení stále pokračuje, a to značně dramatickou měrou. Ve středu konstatoval v parlamentě britský premiér Tony Blair, že ještě 18. března prý "nevěděl", že údajné irácké zbraně hromadného ničení nejsou umístěny na střelách, ale je to prý jen munice pro použití na bojišti. Nikoho se na to prý nezeptal. To zpochybnil bývalý předseda britské Dolní sněmovny Robin Cook, který těsně před útokem na Irák rezignoval z protestu proti válce na toto místo. Zjistil si v únoru 2003 rozhovorem s vysokým britským výzvědným činitelem, že Irák žádné řízené střely nemá, a podle svého svědectví v parlamentě o tom tehdy hovořil i s Blairem. Tak kdo má pravdu?

Šéf britských konzervativců Michael Howard vyzval Tonyho Blaira, aby rezignoval. Vedoucí představitel britské politické opozice nevyzývá premiéra k rezignaci zrovna každý den. Dramatický čtvrteční vývoj shrnul britský rozhlas, z toho vyjímáme:

Šéf britských konzervativců Michael Howard vyzval Tonyho Blaira, aby rezignoval. Týká se to nejnovější kontroverze ohledně iráckých zbraní hromadného ničení. Michael Howard vyjádřil názor, že Blairovo přiznání, že "nevěděl, zda by bylo možno použít zbraní hromadného ničení pouze na bojišti, anebo na daleko větší vzdálenost" bylo trestuhodnou nedbalostí. Oficiální britská vládní zpráva o Iráku ze září 2002 tvrdila, že Saddám Husajn má možnost užít těchto zbraní do "45 minut". Podle Howarda byla tato neznalost tak vážná, že by Blair měl rezignovat.

Howard konstatoval, že se premiér Blair měl ptát na "základní věci". Downing Street obvinila sdělovací prostředky, že se snaží "přepsat historii" přeháněním významu tvrzení o 45 minutách. Mluvčí Blairova úřadu konstatoval, že Tony Blair nikdy netvrdil, že má Saddám Husajn dalekonosné zbraně hromadného ničení a obvinila novináře, že se snaží vytvořit "dojem spiknutí".

Na otázku, jak je tedy možné, že mnoho sdělovacích prostředků v září 2002 skutečně ve svých reportážích vytvořilo dojem, že má Saddám Husajn dalekonosné zbraně hromadného ničení, mluvčí Blairova úřadu tvrdil, že tvrzení o iráckém útoku do 45 minutách nebylo "ústřední součástí vládní argumentace".

Ve čtvrtek se octl britský ministr obrany Geoff Hoon znovu v defenzívě. Snažil se v rozhlase a v televizi vysvětlovat, kdo ve vládě co věděl o iráckých zbraních hromadného ničení a kdy to bylo.

Potíž byla především v tom, že se oficiální britská vládní zpráva o Iráku ze září 2002 zmiňovala o iráckých ZHN, avšak byly to zbraně k užití na bojišti, nikoliv balistické zbraně či bomby. Ve středu Geoff Hoon řekl v parlamentě, že on o tom, že šlo jen o zbraně pro bojiště, věděl už v době publikace této zprávy v září 2002, ale nezmínil se o tom, protože se o tom tehdy nevedla kontroverze.

Premiér Tony Blair v téže středeční debatě přiznal, že on sám toto nevěděl, a dokonce to nevěděl ještě 18. března 2003, kdy nechal v parlamentě hlasovat o útoku na Irák. To mnoho lidí překvapilo, včetně bývalého ministra zahraničí Robina Cooka, který konstatoval, že on sám to zjistil v únoru 2003.

Vzhledem k tomu, že vláda neujasnila, že nejde o dalekonosné balistické zbraně, umožnilo, aby zůstala nezpochybněna fakta, předložená ve zprávě ze září 2002 jako oficiální verze. Šlo o fakta, jako tato citace z Blairovy předmluvy, která zjevně posílila argumentaci pro válku:

"Jsem přesvědčen, že analýza výzvědných zdrojů zjistila mimo vší pochybnost, že Saddám dále vyrábí chemické a biologické zbraně, že se dál snaží vyvinout si jaderné zbraně a že byl schopen rozšířit dolet programu svých balistických střel."

Z toho vyplývalo jasně, že Saddám vyvíjí ilegální zbraně i prostředky, jak je odpálit na daleké cíle, včetně Izraele a zejména Kypr, kde jsou britské vojenské základny. A aby to bylo jasné, britská vládní zpráva o Iráku ze září 2002 obsahovala mapu, se soustřednými kruhy kolem Bagdádu. Kypr se na ní octl uvnitř "plánovaného či potenciálního doletu střel al-Abbas". Vládní zpráva o Iráku dále tvrdila, že je Saddám schopen užít ZHN do 45 minut. Média na to reagovala okamžitě:

Nová zpráva: Irák má chemické a biologické zbraně. Vyvíjí střely, které by mohly dosáhnout britských vojenských základen na Kypru. Chemické a biologické zbraně mohou být užity do 45 minut. Zpráva konstatuje, že se Saddám snaží vyvinout dalekonosné střely, jimiž by ohrožoval své sousedy."

25. září 2002 napsal bulvární deník The Sun: BRITOVÉ VE VZDÁLENOSTI 45 MINUT OD ZKÁZY. Skoro všechna ostatní britská média informovala stejně. Snad žádná zpráva v médiích nerozlišila mezi bitevními zbraněmi a dalekonosnými zbraněmi. Britská vláda se nepokusila tento falešný dojem napravit. Toto konstatoval i právník pro BBC, Andrew Caldecott, když vyslýchal při Huttonových slyšeních britského ministra obrany Geoffa Hoona:

Caldecott: Nese vaše ministerstvo odpovědnost za to, že musí opravovat falešný dojem, který vznikne v médiích ohledně takto důležité otázky?

Hoon: Myslím, že v takto důležité otázce za to neneslo odpovědnost jen ministerstvo obrany. Bylo to úsilí celé vlády.

Caldecott: Jste si vědom, že 25. září 2002 otiskla celá řada novin palcové titulky, podle nichž šlo o strategické zbraně anebo bomby?

Hoon: To si vzpomínám, ano.

Caldecott: Proč jste ve prospěch veřejné informovanosti nevydali žádné dementi?

Hoon: Nevím.

Caldecott: Někoho to muselo napadnout, ne?

Hoon: Trávím mnoho let snahou přesvědčovat noviny a novináře, aby opravovali své články. Je to velmi časově náročný a většinou frustrující proces.

Je to postoj, poznamenal komentátor BBC, který se zjevně změnil, když šlo o úsilí tiskového mluvčího Tonyho Blaira Alastaira Campbella opravovat to, co on považoval za chyby BBC během války proti Iráku a po ní.

Ve čtvrtek ráno se však verze událostí, podávaná Geoffem Hoonem, když se snažil vysvětlit, proč proti nesprávných informacím v médiích nezasáhl, i když věděl, že jde jen o bitevní zbraně, se změnila ve srovnání s tím, co Hoon svědčil před lordem Huttonem. Moderátor ranního publicistického pořadu Today John Humphrys Hoonovi citoval z deníku Sun, onen titulek BRITOVÉ VE VZDÁLENOSTI 45 MINUT OD ZKÁZY. Hoon na to reagoval takto:

Hoon: Obávám se, že jsem ty noviny nečetl.

Moderátor: A ani je nečetl nikdo u vás na ministerstvu? Vy tam nemáte monitoring tisku? Opravdu?

Hoon: Já vám mohu jen říci, že já jsem tyhle noviny neviděl.

Moderátor: A ostatní pracovníci ministerstva taky ne?

Hoon: Já se, Johne, snažím odpovídat na vaše otázky za sebe. Tento titulek jsem poprvé uviděl teprve nedávno, v televizním dokumentárním filmu v pořadu Panorama, kde byl záběr titulní stránky těchto novin. To bylo skutečně poprvé.

Tento televizní pořad se vysílal před čtrnácti dny. Jak se to slučuje s výroky Geoffa Hoona před lordem Huttonem, že si na ten titulek pamatuje? V jiném rozhlasovém interview konstatoval ve čtvrtek dopoledne Hoon, že to bylo proto, že tou dobou byl v zahraničí. Avšak faktem je, že Geoff Hoon věděl, o jakých zbraních se jedná, a kdo mohl být jimi ohrožen. Neměly být takovéto znalosti alespoň životně důležitou součástí britského strategického plánování? Prý ne, podle ministra Hoona, který se k tomu vyjádřil ve středu v Dolní sněmovně:

Hoon: Otázka, jakým způsobem budou ty zbraně odpáleny, nebyla tehdy vůbec v ohnisku zájmu. Nedebatovalo se v září 2002 o tom, jakým způsobem budou tyto zbraně použity. Já jsem se na to zeptal jen ze zvědavosti. (Smích, řev v parlamentě.)

Takže, na základě zvědavosti se Geoff Hoon dověděl, že irácké ZHN budou použity jen na bojišti, a takže je tato hrozba relevantní pro vojáky, kteří provedou invazi do Iráku. Avšak premiér Blair, jak také vyplynulo ze středeční debaty v Dolní sněmovně, se svých odborníků na tutéž věc nezeptal.

Když se zeptali ve sněmovně Geoffa Hoona, jak je možné, že on jako ministr obrany o tom, že jde o bitevní zbraně, věděl, a Blair nikoliv, Hoon odpověděl:

"Pan premiér si odpoví sám za sebe, ale je jasné, že má odpovědnost jako ministra obrany mi poskytuje daleko podrobnější informace, než jaké musí znát premiér."

Na výroky Tonyho Blaira reagoval zajímavě bývalý šéf Dolní sněmovny Robin Cook, který kvůli válce v Iráku rezignoval. Ten ve středu ve sněmovně konstatoval, že ve své rezignační řeči uvedl, že hovoříme jen o bitevních zbraních a že Saddám pravděpodobně nemá žádné skutečné zbraně hromadného ničení. "Zdá se mi velmi obtížné nenacházet rozpory v tom, co jsem já věděl a co věděl pan premiér, než jsme v březnu šli do války."

Ve svém životopise to Robin Cook vysvětluje. Píše, že 20. února požádal o informace šéfa Společného výboru pro rozvědku Johna Scarletta. Po hodinovém rozhovoru s ním dospěl k závěru, že Saddám Husajn pravděpodobně nemá žádné zbraně hromadného ničení v tom smyslu, že by šlo o zbraně, použitelné proti velkým civilním cílům. O čtrnáct dní později, krátce před tím, než rezignoval, hovořil Cook s Tonym Blairem právě o této otázce, jak si napsal do deníku:

"Řekl jsem mu: Je jasné ze soukromých informací, kterých se mi dostalo, že Saddám nemá žádné zbraně hromadného ničení v tom smyslu, že by to byly zbraně, jimiž by se dalo zaútočit na strategická města, ale možná má několik tisíc kusů chemické bitevní munice. Neobáváte se, že by jich mohl použít proti britským vojákům?

"Ano, ale vzhledem k tomu, že je musel skrýt, je pro něj velmi obtížné je rychle sestavit pro použití."

V této odpovědi je logika, ale není to argument pro válku. Je to argument pro politiku zadržování, která by zabránila Saddámu Husajnovi uvést své zbraně do použitelného modu," konstatuje Cook.

Cookovy závěry z toho byly, že Blair 13 dní před poslední parlamentní debatou o Iráku před válkou, jak se zdá, věděl, že má Irák jen bitevní zbraně. Jak tedy mohl tuto středu 4. 2. tvrdit, že o této věci ještě 18. 3. 2003 nic nevěděl?

Ve čtvrtek o tom Cook hovořil ve sněmovně:

"V souvislosti se středeční diskusí bych chtěl informovat parlament, že já jsem věděl, že Irák má jen bitevní zbraně, protože jsem se na to zeptal šéfa Spojeného výboru pro rozvědku. Respektuji vysoce jeho profesionalitu. Je velmi obtížně uvěřitelné, že nikdy od zveřejnění zprávy v září 2002 a debatou v parlamentě v březnu 2003 nevysvětlil panu premiérovi onen klíčový rozdíl mezi bitevními a zbraněmi středního doletu. Je také neuvěřitelné, že premiérova poradce pro otázky bezpečnosti Sir Davida Manninga nikdy nenapadlo se na to zeptat."

Podle britského rozhlasu je toto všechno nesmírně důležité, protože podle názoru některých protiválečných poslanců by prý, kdyby Blair jasně vysvětlil ve svém projevu před válkou dne 18. března, jaké zbraně hromadného ničení Saddám má, zřejmě by britský parlament nehlasoval pro útok na Irák.

Ve čtvrtek dopoledne ministr obrany Geoff Hoon v parlamentě znovu opakoval, že neviděl nesprávné titulky v novinách dne 25. září 2003, protože byl v zahraničí.

Jakmile ve středu Tony Blair v Dolní sněmovně přiznal, že se nezeptal na to, jaké vlastně má Irák zbraně, a ministr obrany Hoon přiznal, že on se na to zeptal, okamžitě na to reagoval šéf Konzervativní strany Michael Howard. Ten konstatoval:

"Nedovedu si představit nic vážnějšího. Pan premiér říká, že nás zatáhl do války a poslal britská vojska do boje, aniž by se obtěžoval zeptat se na to, zda chemické a biologické zbraně, o nichž si myslel, že je Irák má, mohou být použity jen na bojišti, anebo zda by mohly být umístěny na střelu a vypáleny na naše vojska na Kypru. Nedovedu si představit u premiéra vážnější selhání. Byl jsem ve vládě, která zavedla tuto zemi do války. Vím, jak vážné jen to rozhodnutí a jak vážně my jsme o něm tehdy uvažovali. Toto není nějaké náhodné, volné rozhodnutí. Je to nejvyšší odpovědnost, jakou může na sebe vláda vzít. Očekával bych, že se na tuto větu zeptají všichni členové vlády. Víme, že Robin Cook se zeptal. Kdybych býval já byl premiérem a na tuto věc se nezeptal, vážně bych uvažoval o rezignaci."

Znamená to, že požadujete, aby Tony Blair odstoupil?

"Ano."

Tony Blair by však argumentoval, že o toto nešlo, protože Tony Blair ve své poslední řeči v březnu o této věci vůbec nemluvil, nesnažil se předstírat něco, co není. Existovala hrozba zbraní hromadného ničení, a proto bylo nutno zasáhnout?

"To se vůbec netýká toho, o čem mluvím. Je to velmi jednoduché. Existovala jednoduchá otázka. Vláda si údajně myslela, že Irák má biologické a chemické zbraně. Je zjevně absolutně zásadní a základní zeptat se, zda jde o zbraně, které mohou být použity jen na bojišti v Iráku, stane-li se Irák terčem invaze, anebo zda mohou být umístěny na řízenou střelu a poslány proti britským vojskům na Kypru, jak o tom informovala média, když vyšla vládní zpráva o Iráku. Pan Blair nám nyní sděluje, že se to nevěděl. A to je vážné zanedbání jeho povinností v kontextu jeho rozhodnutí poslat tuto zemi do války a vyslat naše vojáky do boje. Hovořím o základní kompetenci a odpovědnosti. Jestliže pošle premiér zemi do války a nezeptá se na tuto základní věc, je to nejvyšším způsobem neodpovědné. Nedovedu si představit nic víc nezodpovědného než to, že by premiér vzal tuto zemi do války a nezeptal se na tuto základní otázku."

                 
Obsah vydání       6. 2. 2004
8. 2. 2004 Británie prováděla špionáž proti spojencům v RB OSN
8. 2. 2004 Hans Blix: Výzvědné informace o Iráku byly zdramatizovány
8. 2. 2004 Intriky a cenzura v BBC?
7. 2. 2004 51% Britů: Blair by měl rezignovat
7. 2. 2004 Je Tony Blair idiot nebo lhář?
6. 2. 2004 Šéf britských konzervativců vyzval Tonyho Blaira, aby rezignoval
8. 2. 2004 Nervózní Bush vystoupí mimořádně v televizi
6. 2. 2004 Schröder odchází z čela SPD
8. 2. 2004 Nedělní rozhovor o českých médiích, o BBC a o novinářské práci
6. 2. 2004 George Novotny: Lidovky lžou
8. 2. 2004 "Kavkazcenter" obviňuje z moskevského atentátu Putina
6. 2. 2004 Teroristický útok v Moskvě
7. 2. 2004 Velitelé NATO na tajné schůzce v Liberci Štěpán  Kotrba
6. 2. 2004 Tony Blair "zasáhne proti středoevropským Romům"
6. 2. 2004 Bývalý ředitel BBC má dostat půl milionu liber za knihu o kontroverzi s vládou
6. 2. 2004 Důstojná prezentace Umělecké besedy Jan  Paul
6. 2. 2004 Rozšíření programové nabídky a vylepšená televize - nebo sen? Štěpán  Kotrba
6. 2. 2004 O vzdělání Štefan  Švec
5. 2. 2004 Šéf CIA: Naši analytikové nikdy nelíčili Irák jako bezprostřední hrozbu
5. 2. 2004 Rumsfeld: "Irácké ZHN budou ještě nalezeny"
5. 2. 2004 Nejmocnější šiitský duchovní v Iráku přežil atentát
6. 2. 2004 Zákon je sice zákon, ale... Eugen  Haičman
6. 2. 2004 Vdaným matkám, ale i těm rozvedeným Štěpán  Kotrba
6. 2. 2004 ČT i digitalizace ve Sněmovně Zdeněk  Duspiva
7. 2. 2004 Obrázky z Marsu jsou komprimovány novou technologií Štěpán  Kotrba
6. 2. 2004 Sociální dimenze EU očima budoucích poslanců
6. 2. 2004 Posílat děti do školy se třetímu světu vyplatí Simone  Radačičová
6. 2. 2004 Otázky biologické bezpečnosti, GMO a mezinárodní závazky ČR
6. 2. 2004 Americká armáda připravuje stažení z Bagdádu Marino  Radačič
6. 2. 2004 Otázky bez odpovědi
6. 2. 2004 Účel svätí prostriedky Peter  Tokár
6. 2. 2004 Novela ohrozuje základné volebné princípy Ľubomír  Andrassy
6. 2. 2004 Prezidentské voľby -- indikátor politických tendencií v SR Peter  Weiss
5. 2. 2004 Čtyři důvody, proč Bush čelí "smrti volební urnou"
5. 2. 2004 Blair přiznal, že nevěděl, že se tvrzení o útoku do 45 minut netýkalo dalekonosných střel
5. 2. 2004 Rada BBC se vzdala bez boje
4. 2. 2004 Obsah, kompetence i rozpočty jsou i nadále v rukách božích Štěpán  Kotrba
6. 2. 2004 Úžasná lehkost disidentství Zdeněk  Bárta
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 2. 2004 Nedělní rozhovor o českých médiích, o BBC a o novinářské práci   
8. 2. 2004 Intriky a cenzura v BBC?   
8. 2. 2004 Británie prováděla špionáž proti spojencům v RB OSN   
8. 2. 2004 Hans Blix: Výzvědné informace o Iráku byly zdramatizovány   
7. 2. 2004 51% Britů: Blair by měl rezignovat   
7. 2. 2004 Je Tony Blair idiot nebo lhář?   
6. 2. 2004 Důstojná prezentace Umělecké besedy Jan  Paul
6. 2. 2004 Zákon je sice zákon, ale... Eugen  Haičman
6. 2. 2004 Šéf britských konzervativců vyzval Tonyho Blaira, aby rezignoval   
6. 2. 2004 Rozšíření programové nabídky a vylepšená televize - nebo sen? Štěpán  Kotrba
5. 2. 2004 Rada BBC se vzdala bez boje   
5. 2. 2004 Čtyři důvody, proč Bush čelí "smrti volební urnou"   
4. 2. 2004 Obsah, kompetence i rozpočty jsou i nadále v rukách božích Štěpán  Kotrba
3. 2. 2004 Dostupnost údajů ze zdravotních registrů na černém trhu s informacemi II. Ladislav  Kahoun
3. 2. 2004 Andělé Jaroslav  Hutka

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2004 51% Britů: Blair by měl rezignovat   
7. 2. 2004 Je Tony Blair idiot nebo lhář?   
6. 2. 2004 Americká armáda připravuje stažení z Bagdádu Marino  Radačič
6. 2. 2004 Šéf britských konzervativců vyzval Tonyho Blaira, aby rezignoval   
5. 2. 2004 Blair přiznal, že nevěděl, že se tvrzení o útoku do 45 minut netýkalo dalekonosných střel   
5. 2. 2004 Britské rozvědky se distancují od tvrzení, že Saddám mohl zaútočit do 45 minut   
5. 2. 2004 Rumsfeld: "Irácké ZHN budou ještě nalezeny"   
5. 2. 2004 Šéf britských konzervativců vyzval Tonyho Blaira, aby rezignoval   
5. 2. 2004 Šéf CIA: Naši analytikové nikdy nelíčili Irák jako bezprostřední hrozbu   
4. 2. 2004 Blairova vláda skutečně ignorovala naše námitky, že její zpráva je nepodložená   
3. 2. 2004 Bush, Blair, Irák a vyšetřování, které nechtěli   
2. 2. 2004 Bush přece jen nařídí vyšetřování, proč výzvědné informace selhaly   
2. 2. 2004 I Downing Street zřejmě bude muset zahájit vyšetřování o neexistenci iráckých ZHN   
31. 1. 2004 Bush přiznal pochybnosti o existenci iráckých ZHN   
30. 1. 2004 Nebudeme zkoumat, proč jsme šli z falešných důvodů do války, bylo by to rozptylování pozornosti   

BBC, Alastair Campbell, Saddám Husajn a "45 minutová hrozba" z Iráku RSS 2.0      Historie >
8. 2. 2004 Intriky a cenzura v BBC?   
7. 2. 2004 51% Britů: Blair by měl rezignovat   
7. 2. 2004 Je Tony Blair idiot nebo lhář?   
6. 2. 2004 Šéf britských konzervativců vyzval Tonyho Blaira, aby rezignoval   
5. 2. 2004 Blair přiznal, že nevěděl, že se tvrzení o útoku do 45 minut netýkalo dalekonosných střel   
5. 2. 2004 Britské rozvědky se distancují od tvrzení, že Saddám mohl zaútočit do 45 minut   
5. 2. 2004 Rada BBC se vzdala bez boje   
4. 2. 2004 Blairova vláda skutečně ignorovala naše námitky, že její zpráva je nepodložená   
2. 2. 2004 Zameteno pod koberec? Jan  Čulík
2. 2. 2004 Případ reportérova přeřeknutí Jan  Čulík
1. 2. 2004 Dyke: britská vláda BBC "systematicky zastrašovala"   
1. 2. 2004 Independent: generální ředitel BBC "rezignoval proti své vůli"   
1. 2. 2004 "BBC udělala chyby, ale vládní činitelé lžou"   
1. 2. 2004 Byford: Podívejte se, jak kvalitně BBC informuje o nynější krizi   
1. 2. 2004 Greg Dyke: Závěry lorda Huttona jsou právně chybné