7. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 8. 2003

PR je legitimní obor

Můj dědeček mi kladl na srdce, že vše co je zadarmo, je podezřelé. Asociace public relations agentur chce zdarma kultivovat vlastní předmět své činnosti nad rámec jakýchsi povinností. Škoda jen, že oba autoři reakce na článek Štěpána Kotrby Dekonspirovaná nezávislost nevyjmenovali ty "povinnosti".

APRA, jak sis tato zájmová skupina říká, se již léta pokouší omezit svobodný rozvoj této komunikační multidisciplíny a přístup jiných při soutěžích o zakázky. Radí korporacím, jak si mají vybrat tu či onu členskou organizaci, určuje témata k obecné diskusi v oboru, organizuje edukační činnost a rozdává o tom diplomy a potvrzení, lobuje ve státní správě, pověřuje sama sebe zastupováním české školy public relations v nadnárodních asociacích.

Má k tomu ještě jeden dobrý důvod, tím je rozdělení si chudobného českého trhu v oblasti vztahů k veřejnosti. Tu a tam se pokouší definovat pravidla pro tuto činnost, opíraje se pokrytecky o tzv. Římskou chartu, což je v podstatě jeden z oněch standardů.

Výsledek je chabý a neměřitelný, neboť málokdo z jejích členů, agentur, tyto zásady dodržuje. Povědomí českých firem či médií o této komunikační disciplíně se příliš nezvyšuje, o čemž nakonec svědčí i článek redaktora Britských listů. Standardy není třeba zvyšovat, postačuje je ctít. Jediným skutečným přínosem APRA je snaha o certifikaci, konkrétně řízení jakosti při poskytování této služby veřejnosti. Tak, aby se v tom laici, i pan Kotrba, mohli fundovaně orientovat.

Public relations se bohužel stále pohybují v rovině tajemného marketingu, a na některých českých vysokých školách jsou PR řazena dokonce do marketingového mixu. Pan Čulík je řadí do propagandy ZDE, jednoho z mála využívaných nástrojů externích PR.

V demokratické společnosti je totiž tento nástroj skoro nepoužitelný. PR poradci, stejně jako jejich kolegové "in house", tápou mezi nebem a zemí, neschopni nabídnout svým klientům profesionální služby, s měřitelnými parametry, či seriózní vyúčtování.

Zakladatelé anglosaské školy se obracejí v hrobě, čeští novináři si nasazují před PR poradci plynové masky, redaktoři Britských listů nechápou elementární podstatu tohoto oboru. Smutné. A protože se v českých vodách PR pohybuje velká skupina bývalých či současných novinářů, je zapotřebí kultivovat nejen samotná PR. Já s nimi vřele souhlasím, jen se obávám, že o této činnosti máme každý odlišnou představu. Kotrba i Vítek s Raimondovou dospěli ke stejnému zjištění, totiž že něco není v pořádku, proto tolik síry na obou stranách.

Potrefená husa APRA nejvíc kejhá a "laik" Kotrba se pokouší nasadit public relations oslí hlavu. Jeho snaha je však marná, PR tady byla, jsou a budou. Napsal jsem mu to, a očekávám napjatě jeho odpověď. Disciplína stará více než 4000 let prožívá právě teď a právě tady, v nové Evropě, svůj mimořádný rozmach. Ve Spojených státech dokonce vede v žebříčku dynamiky rozvoje, před bankami, pojišťovnami a firmami z IT. Zná ji každý student, manažer, novinář i politik.

Některé nástroje PR, jako např. internet relations, lobbying či media relations hýbou denně kapitálovými trhy na celém světě. Média a public relations jsou na společné lodi, obě skupiny usilují o komunikaci s veřejností a ovlivnění jejích názorů i postojů ke konkrétním společenským tématům. Ta však do médií vnášejí jen a pouze zájmové a vlivové skupiny, sama média nejsou s to ovlivnit veřejné mínění výrazným způsobem.

Proto právě veřejnoprávní média plní úlohu zcela nezastupitelnou, informační, a jejich nezávislost je alfou i omegou existence public relations. Ostatní jsou vždy závislí, kupříkladu na penězích vydavatelů nebo prostě svém světonázoru. Jakékoliv komerční prezentace do veřejnoprávních médií rozhodně nepatří a lidé z těchto médií zase nepatří do PR, to je doména těch druhých - komerčních. Totéž platí o akademické půdě. Nakonec, česká legislativa to ani neumožňuje. Co se stane, když je toto pravidlo porušováno jsme viděli všichni v České televizi, přesněji řečeno neviděli, protože černá obrazovka ke koukání moc nebyla. Střet zájmových a vlivových skupin a jejich nekomunikace byla skutečnou příčinou tzv. televizní krize.

Nedostatek komunikačních dovedností, mezi něž bezesporu public relations patří, způsobuje "srdeční zástavu" u celé společnosti, a nenavozuje atmosféru tolerance a skutečného porozumění. Sladění zájmů všech ekonomicky aktivních s těmi ekonomicky pasivními může zajistit také nastolení všech axiomů environmentální politiky, proto je úloha public relations nezastupitelná. Můžeme proti tomu protestovat, nesouhlasit s tím, ale to je tak vše, co s tím můžeme skutečně učinit.

                 
Obsah vydání       7. 8. 2003
7. 8. 2003 Německý průmysl potřebuje expandovat a Česká republika má být tou dojnou krávou? Štěpán  Kotrba
7. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy - reakce čtenářů
7. 8. 2003 Jak stát nechrání zaměstnance
6. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy Jan  Čulík
7. 8. 2003 Úřady, raný kapitalismus a ti bývalí Václav  Prochor
6. 8. 2003 Proti hlučné restauraci lze zasáhnout - snad Jan  Čulík
7. 8. 2003 O svobodu slova česká média už zřejmě nemají zájem Karel  Mašita
7. 8. 2003 PR je legitimní obor Zdeněk  Verner
6. 8. 2003 Česká pošta: "Peníze nevyměňujeme" Jan  Čulík
7. 8. 2003 Česká pošta: škrtli mou adresu a dopis doručili jinam Jindra  Vavruška
7. 8. 2003 Za 120,- Kč byste chtěl po kurýrovi EMS docela dost...
6. 8. 2003 Česká digitální média VII.
Změna vládní koncepce
Zdeněk  Duspiva
7. 8. 2003 Digitalizace: bude se veřejně diskutovat? Zdeněk  Duspiva
6. 8. 2003 Nebát se - a nejde zdaleka jen o vlaky Ilona  Bílková
7. 8. 2003 Jsou české dráhy horší než německé? - reakce čtenářů
7. 8. 2003 Kdo je větší žrout peněz než České dráhy?
7. 8. 2003 Je srovnávání českých a německých vlaků neférové? Jan  Čulík
7. 8. 2003 Hlučné akce Ondřej  Prokopius
7. 8. 2003 O významu slova Eduard  Vacek
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
6. 8. 2003 Krize české kinematografie? Jan  Lipšanský
7. 8. 2003 "Poučení z krizového vývoje" bylo demokratickým čajíčkem Pavel  Mareš
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003