19. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 5. 2003

Česká politická manéž má špičkové klauny

"Proč neplníte volební sliby?"
"Musíme realitu popisovat pravdivě."
"Ptal jsem se: Proč neplníte volební sliby?"
Musíme se chovat racionálně."

Bohuslavu Sobotkovi by slušelo omšelé sáčko vysokoškolského studenta. Svými odpověďmi by jistě uspokojil každého examinátora, nejednoho by mohl dokonce (ve vynalézavosti jak neztratit řeč) vyučovat. Má vytříbenou schopnost vést intelektuální polemiku. Má talent přednášet promoční řeč za celý ročník. Aula oněmí, špendlík bys slyšel spadnout. Matky úspěšných se nestydí za slzy, otcové nadouvají pýchou, snoubenky jihnou a podklesávají v kolenou. Někteří kolegové však bezmocně závidí, jiní tiše zuří. O nic ale pořád ještě nejde. Život je před námi a ten ukáže, kdo jak se prosadí. Kdo má charakter, kdo opravdu látce rozumí.

Realita je ale jiná, ministr financí nemá odřený oděv, nedisponuje jen distinguovaným projevem a distinguovaným oblekem, nýbrž i významným postavením.

Už si nechce vzpomínat na předvolební řeč, na tutéž otázku odpovídá pokaždé jinak, ale nikdy přímo. Jakub Železný se shodou okolností neptá nápaditě, v podstatě totiž jen opakuje otázky týž den otištěné jedním z deníků v ČR. V něm nakonec Sobotka přiznal, že socialistické sliby v konfrontaci s realitou neobstojí. Za chybu to však nepovažuje!!

Proč také? Dodržení daného slova patří jen do romantické literatury. Slušnost a poctivost, slova, která s oblibou používáme, jsou jen pro důvěřivé a naivní hlupáky. Proč bychom měli čestně uznat, že nejsme s to svému slibu dostát a vyklidit (lstí) dobyté pozice?

Pchéé, to raději efektně divákům vysvětlíme, že adjektivum "sociální" je v názvu strany ve skutečnosti kamufláží pro pravicové cíle. A jede se dál po stejném prkně neserióznosti. Vesele pokračujeme v metání kozelců na páchnoucích nevětraných pilinách pod šapitó českého cirkusového stanu. Vždyť klauniády jsou tak skvěle placená vystoupení!

Kdo se potom může odvážit kritizovat všechny ty kožené bankéře a kreativní manažery se železnou logikou zásad podnikání výlučně na úkor jiných? Kde mají tito chudáci najít správný příklad? Základní vzorec korektního jednání? Vždyť takto kritizovaní lidé se nedopouštějí ničeho jiného, než že danému slovu dávají stejnou hodnotu jako vyhořelé zápalce.

Zklamání důvěry vkladatelů, obchodních partnerů nebo zaměstnanců se nijak neliší od klamání voličů. To je jenom taková hra, takový cirkus. Jedni hrají a berou za to mzdu, jiní se dívají a platí. Tak to přece chodí. Co když ale nejde o představení ve varieté, kde divák platí za dobrou náladu, co když jde o horror, v němž "pennyvejsové" rozdávají nafouklé balónky, aby vzápětí důvěřivce zatáhli do spleti smrdutých stok a vysáli s jediným cílem: Nakrmit sebe a "TO." "TO," které však nepřišlo z vesmíru, ale má velmi konkrétní volební jméno napsané na vypaseném pavoučím těle.

Jestliže se střízlivě vrátíme do sobotního reálu, musíme uznat, že Vlastimil Tlustý sice nepostrádal určitý talent, ale dokázal ho postupem času úspěšně prohospodařit. Na Sobotku by ale neměl ani v dobách své největší slávy. Navíc, kritizovat zprava pravicové názory je prostě nadlidský úkol. Role se prostě vyměnily. Kdysi levicová ODS pod pravicovou korouhví rozdávala nejen podvodníkům, ale přilepšovala i lidu v podhradí. Pravicová ČSSD teď na křídlech altruismu bezohledně žene své voliče do bídy, a tím i do náruče ODS a komunistů. Bohaté, jako správná pravice, šetří.

Alespoň tak to vidí a ve Šponě ozřejmoval senátor Štěch. Jeho volání po přehledném prostředí v podnikatelské sféře a napravení příjmové stránky veřejných rozpočtů je srozumitelné a odůvodněné, stejně jako kritika kontrolních mechanismů v daňové a sociální oblasti.

Jasný způsob řešení však nenavrhuje, v daném gardu to ovšem není jeho úkolem. Pikantní přídech má nicméně okolnost, že v opačných rozích ringu stojí členové téže strany. Snad i proto se Sobotka senátorovi bránil zdvořile a vemlouvavě.

Přesto bez skrupulí (a bez potřeby stanoviska ministra práce a sociálních věcí) konstatoval, že důchody porostou tempem, které si můžeme dovolit. Rafinovaný obrat, který je ve skutečnosti pouze eufemismem pro předzvěst jejich reálného snižování, což potvrdil dovětkem, že nesmí klesnout pod 40%. To tu ještě nebylo, takže důchodcům zbývá pouze jediná útěcha: Že snad neměl na mysli relaci (náhradový poměr) k čisté mzdě, nýbrž ke hrubé.

Jistou vadou ministra financí, přes skutečně mimořádnou vyjadřovací schopnost, jsou totiž drobné nepřesnosti v používaných výrazech, ale zejména pochybnosti o jeho kompetentnosti. Záměnu nemocenského za nemocenskou lze v bystrém toku řeči přehlédnout a věcně v klidu odpustit, méně se ale můžeme smířit s nedostatečnou odbornou výbavou, a to zejména ve světle omlouvání poměrně nedávných vadných predikcí a chybných kroků posledních let vůbec.

Tvrzení, že "všichni se učí," s oblibou před ním používal už Jan Ruml. V principu proti tomu sice není co namítat, ale snad by se měl člověk napřed něco naučit a pak dělat ministra, nikoli naopak. (Kdo ostatně zaručí, že právě teď už oprávněně vlastní regulérní výuční list.) Inklinace k omlouvání vlastních chyb svědčí v obecné rovině minimálně o nedostatku zodpovědnosti.

Sobotka není samozřejmě principál, pouze jeden z mnoha členů (ne)kočujícího ansámblu. V restriktivním pojetí jednobarevného, ale to v případě ČSSD moc nesedí, v extenzivním pak pestrého. Jedna společnost druhé sice konkuruje, ale ve skutečnosti si neublíží. Nakonec si vždycky svá teritoria nějak vykolíkují.

Tento monotématický komentář byl napsán krátce po Šponě, nicméně může budit zdání, že byl opsán podle moderátorských glos Jany Bobošíkové - natolik se s některými z nich shoduje.

Bobošíková citovala (mimo jiné) ze stejného článku (rozhovoru) v sobotní MF Dnes. Proto k Sedmičce a tématu veřejných financí není vlastně co dodat.

Snad jen to, že v osiřelé Nově emisar ODS Ivan Langer náhle ponejvíce připomínal snaživého žáčka. Učitelka mu to ale moc nebaštila.

Takže si zachraňoval reputaci vymýšlením bonmotů a příměrů. V jednom, téměř povedeném, připodobnil současného principála českého politického cirku ke sňatkovému podvodníkovi.

Aby nedošlo k mýlce, neměl, a tím ani já nemám, na mysli prezidenta, nýbrž premiéra.

                 
Obsah vydání       19. 5. 2003
18. 5. 2003 Slovensko řeklo Evropské unii ANO
19. 5. 2003 Česká politická manéž má špičkové klauny Josef  Trnka
19. 5. 2003 Amerika a Británie zrušily plán na vytvoření domácí irácké vlády
19. 5. 2003 O veřejnoprávní televizi, jejím řízení, kontrole kvality a financování Jan  Čulík
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
18. 5. 2003 Znovu je v hlavních zprávách televize Štěpán  Kotrba
19. 5. 2003 V úterý se bude na ministerstvu zdravotnictví opět rozhodovat o životě a smrti Štěpán  Kotrba
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Memento 9
aneb o setrvalém stínu "duchovního otce"?
Miloš  Dokulil
17. 5. 2003 Americká éra zbožnění vlastního hlasu
19. 5. 2003 Pohlednice z Timoru X
Zajímavosti, které zatím zůstaly stranou
Jaroslav  Kováříček
18. 5. 2003 Z Benátek do Prahy za 100 000 Kč
19. 5. 2003 Lidové noviny, Hvězdná brána a Ondřej Neff Michal  Rusek
19. 5. 2003 Nehumánní jsou potraty! Pavel  Mareš
19. 5. 2003 Odesilatel je sám povinen si nalepit známky František  Hájek
19. 5. 2003 Lež přichází z Lidového domu? Aleš  Richter
17. 5. 2003 Dobří holubi se vracejí? Ej uchněm... Štěpán  Kotrba
19. 5. 2003 Podporuje ČSSD na Slovensku opozici? Martin  Muránsky
19. 5. 2003 Sen o jiné Brazílii Vladimíra  Dvořáková, Jiří  Kunc
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 5. 2003 Pohlednice z Timoru X
Zajímavosti, které zatím zůstaly stranou
Jaroslav  Kováříček
19. 5. 2003 Česká politická manéž má špičkové klauny Josef  Trnka
19. 5. 2003 V úterý se bude na ministerstvu zdravotnictví opět rozhodovat o životě a smrti Štěpán  Kotrba
19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
18. 5. 2003 Znovu je v hlavních zprávách televize Štěpán  Kotrba
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
17. 5. 2003 Americká éra zbožnění vlastního hlasu   
16. 5. 2003 Pozor na zmatení pojmů Jan  Čulík
16. 5. 2003 Independent: Antiamerikanismus je infantilní   
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
16. 5. 2003 Memento 9
aneb o setrvalém stínu "duchovního otce"?
Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Francois Voltaire - mysliteľ a bojovník za ľudské práva Ladislav  Hubenák
16. 5. 2003 Neoimperializmus Ignacio  Ramonet
15. 5. 2003 ČR prohrála s CME, odpovědnost nenese nikdo Karel  Mašita