19. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Jan Kraus - herec a moderátor v jedné osobě v době televizní krize 2000
18. 5. 2003

Znovu je v hlavních zprávách televize

Tentokráte ta, o které se už bouřlivák Jan Kraus v zimě roku 2000 vyjádřil, že chce její licenci jako důkaz vítězství demokracie v této zemi a zaplněný "demonstrační prostor" pod pódiem u budovy zpravodajství ČT na Kavčích horách mu za to nadšeně tleskal... Prozradil tento herec nechtěně strategii ministra kultury už tehdy, nebo ta vznikala nezávisle na televizní rebelii? Opět dnes na jedné straně stojí zastánci "čisté svobody bez odpovědnosti", nepřipouštějící si jakékoliv zásahy do subjektivnosti "novinářských svobod" a stojící pouze každoročně s rukou nataženou "ve jménu demokracie" před vraty Sněmovny. Na druhé straně stojí nyní vyhozený ředitel - senátor Železný spolu se "svými Nováky" a "svými Znojemáky" (neplést si prosím okurky s lidmi), vyznávající dravčí logiku trhu bez veřejnoprávních přívlastků. Mezi tím defiluje stále rotující orloj plný svatých věrozvěstů čistých úmyslů i činů, nejlépe ale placených. Dnes už i vládních.

Uvědomme si už konečně fakt, že veřejná služba ze své definice vylučuje zisk - a tedy i principy kapitalistické ekonomiky. Nebojme se pojmu solidarita. A nebojme se říci, že král má být nahý - ne protože je král,. ale protože nahota je normální, přirozenou součástí člověčenství. Jsem rád, že názory, vyslovené na mediálním semináři v Českém Krumlově v listopadu 2002 pochopila i místopředsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) v Nedělním rozhovoru serveru Česká média k návrhu ministra kultury Pavla Dostála na zvýšení reklamy ve vysílání České televize . Jen je mi líto (jako levičákovi, o kterém to každý ví a který se za to nestydí), že ta místopředsedkyně je z ODS a nikoliv z ČSSD. Možná že názorová shoda či rozdíly nejsou ani tak dány politickou orientací jako nezatížeností lobbismem a nesvázaností s "revolučními" kohortami televizních zaměstnanců.

Neumění prodávat reklamu není ten důvad, proč mnozí - včetně mě nebo poslankyně Němcové - navrhují omezit a postupně vyloučit Českou televizi z kolotoče vtíravé a všudypřítomné propagace vložek a pracích prášků. To, co mne osobně k tomu nutí, jsou kritéria, která sledují zadavatelé reklamy a následně pak management televize. Médium veřejné služby pak musí závodit v "krysích dostizích" s komerčními stanicemi, které ze zákona nemusí plnit veřejnou službu tak, jako ČT či ČRo. To je to "prohrávání na kapitalistickém hřišti", které není systémově překonatelné... Médium, ve kterém vítězí peoplemetry a "koláče" sledovanosti, neplní a nemůže kvalitně plnit to, co je mu dáno do vínku a co ze zákona plnit má. A to bez ohledu na kvalitu ředitele. Prostě proto, že přizpůsobuje svou dramaturgii i časový rozvrh "většinovému" divákovi, nevěnuje se "okrajovým" žánrům, nesnaží se vytvořit "jinou" televizi, opakuje více či méně inteligentně, více či méně úspěšně formát ostatních komerčních televizí. A pak stojí proti sobě tyto televize jako "konkurenti". Nejsou k rozeznání. A budou a musejí se tak chovat, i když nastoupí digitalizace. Protože počet vysílacích kanálů nerozhodje, rozhoduje kvalita pořadů spojená s jemnou kultivací diváka. A ta se konfrontací Verdiho opery či dokumentárního filmu s pudově orientovaným Peříčkem a pohledem na reklamní ukazatele opravdu dělat nedá... Pro televizi veřejné služby není a neměla by být důležitá pouze sledovanost, ale hlavně spokojenost diváka. Což je kritérium, které se v ČT nesleduje...

Post scriptum: V Českém rozhlase jsem přesvědčil před čtyřmi roky při návrhu internetového portálu k nezakomponování reklamy do jeho grafického řešení. Po počátečním zděšení marketingového oddělení nastala posléze doba obsahového rozkvětu internetu, který se od té doby neorientuje podle kritérií reklamní agentury, ale podle svého dramaturgického zadání - a vznikl na rozdíl od České televize obsahově bohatý web. Celý proces tvorby samostatného internetového média v ČRo je permanentně sledován Radou Českého rozhlasu a nebylo proti němu výtek. Web ČRo dnes dodržuje pravidla pro reklamu platná v akademické síti CESNET. Obsah má přednost. Česká televize mezitím používá internet pouze jako reklamu - selfpromo pro své pořady. O samostatné existenci svých internetových stránek, o autentickém internetovém obsahu pro jednotlivé segmenty svých diváků nemůže být v ČT ani řeč. Který přístup je podle vás perspektivnější a je více onou chimérou "veřejné služby" v nastupujícím digitálním světě?

Porovnejme si názor poslankyně Němcové s tím, co bylo řečeno v analýze krumlovského "mediálního víkendu", na kterém se sešli odborníci z médií veřejné služby i médií komerčních a kde se celý víkend probíraly otázky související s problematikou veřejné služby. Ministr kultury Pavel "Šála" Dostál tehdy kupodivu chyběl...

Srovnání názorů na podíl a roli reklamy v médiích veřejné služby ZDE

Miroslava Němcová

Kdybych měla říci, jak si představuji řešení tohoto problému, řekla bych tolik:

 • Za prvé si myslím, že bychom měli přiznat, že o hledání nezávislých osobností v žádném případě nejde, ony totiž neexistují.
 • Za druhé jasně říci, že jakákoliv metoda výběru těchto osob negarantuje, že nebudou pod vlivem organizace, která je navrhla.
 • Za třetí zvolit jedinou instituci, která bude lidi na tyto funkce navrhovat, ať už je to pouze Poslanecká sněmovna nebo pouze Senát nebo pouze prezident, protože odklon, který provedla vláda směrem k návrhu, aby tak činil premiér, nemohu brát v žádném případě vůbec vážně.

Kdyby vláda přistoupila na tuto jasnou metodu, která jednak dává kompetence, ale jednak také dává odpovědnost, potom by mohla říci, aby měla rada např. kontrolu pouze nad tím, co je označováno termínem veřejnoprávnost, tedy na kontrolu, zda si média veřejnoprávně počínají objektivně, vyváženě, atd. a aby měla velkou váhu a možnost důsledně kontrolovat hospodaření těchto organizací. ...

...

K poplatkům: za předpokladu snížení nákladů v České televizi -- nebo alespoň nastavení trendu k dlouhodobě vyrovnanému hospodaření. K reklamě: reklamu nepodporuji zejména z těchto důvodů:

 • ani dosavadní 1% povolené reklamy ČT neumí prodat
 • reklama učiní TV závislejší na silných zadavatelích inzerce. Jako příklad může sloužit to, jak si tištěná média nedovolila po celou dobu trvání mandátu jednoho politika jej jakkoli kritizovat, protože jim ročně platil desítky milionů za reklamu své firmy.
 • Veřejnoprávní TV by se musela svým programem přiblížit komerčním televizím, aby se zvýšil počet jejích diváků a tím byla pro inzerenty atraktivní. To znamená, že by kopírovala soukromé televizní kanály. To chceme?
 • Veřejnoprávní TV by mě reklamou neměla otravovat vůbec. Rozdělit film, dokument ... reklamou, je pro mě stejně "příjemné" jako přerušit za stejným účelem koncert, divadlo, nebo rozřezat obraz. Veřejnoprávní TV nám může na rozdíl od komerčních televizí tento luxus, tedy absenci reklamy, dopřát.

 

Štěpán Kotrba

Hybridnost chování je nepřijatelná stejně v televizi veřejné služby, jako v kostele. Odpustky byly temnou skvrnou v dějinách církve, stejně jako je reklama temnou skvrnou na veřejnoprávnosti ČT. Pokud bude vytvořen finanční model, odvozený od solidární platby v plném rozsahu oprávněných potřeb, při transparentnosti užití těchto prostředků, bude ČT osvobozena hned několikrát:

 • bude odpovědná ze svého hospodaření i činnosti přímo těm, kteří rozdělují veřejné statky proto, že jsme jim k tomu my všichni dali mandát (poslancům -> občanům). Doposud jsme nedokázali vytvořit nic lepšího nežli parlamentní demokracii založené na systému politických stran. Stavět parlament do podoby autokratické je falešné, lživé a nebezpečné. Uvolňuje to ruce populistickým hazardérům a tržním anarchistům.
 • nebude soutěžit na hřišti, kde převahu musí mít principy jiné (tržní) a nebude ji to demoralizovat. Stromy nesázíme také jen proto, abychom je okamžitě těžili. Slovo les také nechápeme jako nadávku. Prales dokonce máme tendenci chránit a víme už i proč.

  Peoplemetry byly vytvořeny nikoliv proto, abychom měřili efektivitu veřejné služby (netržního mechanismu), ale proto, abychom mohli co nejspravedlivěji určit cenu reklamy. Institucím veřejné služby by mělo být zapovězeno získávání prostředků podpory služeb a výrobků - individuálního zájmu diváka, mělo by jim být přikázáno INFORMOVAT o objektivních kvalitách výrobků a služeb jako bezplatné a veřejné služby spotřebitelům. Objektivní testy by měly neobjektivní reklamě nastavit zrcadlo. Týká se to i sportovní reklamy, sponzoringu a dalších forem spoluúčasti privátních firem na veřejném sektoru.

 • Partnerství veřejného a soukromého sektoru lze uskutečňovat pouze za podmínek plného respektování veřejné dostupnosti bez dodatečného ekonomického zhodnocení takto vzniklé služby. Co občan jednou zaplatí formou daní (i částečně), mělo by mu být dostupné, aniž by dále platil za další užití. Je nesmyslné chtít peníze na záchranu a doplnění Státní knihovny, aniž bychom měli veřejné knihovny v každé obci.

Princip veřejně dostupných knihoven, budovaných na neziskovém principu již Marií Terezií je inspirativním modelem i pro řešení audiovizuálního archivu na počátku nového století. Je také inspirativním i pro podporu tvorby i "konzumace" hodnotné kultury.


Úplné znění Nedělního rozhovoru Českých médií a stenozáznam diskuze M. Němcové ze Sněmovny - 18. 5. 2003 ČM

Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence - 11. 11. 2002 BL
                 
Obsah vydání       19. 5. 2003
18. 5. 2003 Slovensko řeklo Evropské unii ANO
19. 5. 2003 Česká politická manéž má špičkové klauny Josef  Trnka
19. 5. 2003 Amerika a Británie zrušily plán na vytvoření domácí irácké vlády
19. 5. 2003 O veřejnoprávní televizi, jejím řízení, kontrole kvality a financování Jan  Čulík
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
18. 5. 2003 Znovu je v hlavních zprávách televize Štěpán  Kotrba
19. 5. 2003 V úterý se bude na ministerstvu zdravotnictví opět rozhodovat o životě a smrti Štěpán  Kotrba
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Memento 9
aneb o setrvalém stínu "duchovního otce"?
Miloš  Dokulil
17. 5. 2003 Americká éra zbožnění vlastního hlasu
19. 5. 2003 Pohlednice z Timoru X
Zajímavosti, které zatím zůstaly stranou
Jaroslav  Kováříček
18. 5. 2003 Z Benátek do Prahy za 100 000 Kč
19. 5. 2003 Lidové noviny, Hvězdná brána a Ondřej Neff Michal  Rusek
19. 5. 2003 Nehumánní jsou potraty! Pavel  Mareš
19. 5. 2003 Odesilatel je sám povinen si nalepit známky František  Hájek
19. 5. 2003 Lež přichází z Lidového domu? Aleš  Richter
17. 5. 2003 Dobří holubi se vracejí? Ej uchněm... Štěpán  Kotrba
19. 5. 2003 Podporuje ČSSD na Slovensku opozici? Martin  Muránsky
19. 5. 2003 Sen o jiné Brazílii Vladimíra  Dvořáková, Jiří  Kunc
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 5. 2003 Pohlednice z Timoru X
Zajímavosti, které zatím zůstaly stranou
Jaroslav  Kováříček
19. 5. 2003 Česká politická manéž má špičkové klauny Josef  Trnka
19. 5. 2003 V úterý se bude na ministerstvu zdravotnictví opět rozhodovat o životě a smrti Štěpán  Kotrba
19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
18. 5. 2003 Znovu je v hlavních zprávách televize Štěpán  Kotrba
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
17. 5. 2003 Americká éra zbožnění vlastního hlasu   
16. 5. 2003 Pozor na zmatení pojmů Jan  Čulík
16. 5. 2003 Independent: Antiamerikanismus je infantilní   
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
16. 5. 2003 Memento 9
aneb o setrvalém stínu "duchovního otce"?
Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Francois Voltaire - mysliteľ a bojovník za ľudské práva Ladislav  Hubenák
16. 5. 2003 Neoimperializmus Ignacio  Ramonet
15. 5. 2003 ČR prohrála s CME, odpovědnost nenese nikdo Karel  Mašita