20. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 5. 2003

Soud skončil smírem

U Městského soudu v Praze pod sp.zn.: 32 C 99/2001 probíhal spor o ochranu osobnosti mezi žalobcem Martinem Mrnkou a žalovaným Občanským sdružením Britské listy, za vedlejšího účastenství Tomáše Peciny na straně žalované. V průběhu tohoto řízení se účastníci žalobce Martin Mrnka a žalované Občanské sdružení Britské listy shodli na smíru následujícího znění:

Britské listy uveřejnily dne 18.7.2001 článek Tomáše Peciny pod titulkem "Česká televiza a agentura Christian VIP uvádějí: Fakta", v němž bylo uvedeno, že vyšly najevo skutečnosti, které nezvratně nasvědčují, že bývalý šéfredaktor redakce publicistiky ČT Martin Mrnka hájil zájmy firmy Christian VIP v České televizi a "byl jejich člověkem". Dne 25.7.2001 pak byl uveřejněn článek pod názvem "Chabá pondělní 21", v němž bylo m.j. uvedeno tvrzení, že Martin Mrnka je zkorumpovaný a dále pak v komentáři "Co je nového v České republice" bylo uvedeno, že mu byla prokázána korupce. Jednalo se o polemické články a následně se ukázalo, že tato tvrzení, založená na údajích Tomáše Peciny, autor nijak redakci ani čtenářům neprokázal. Z toho důvodu je nutné je považovat za nepravdivé. Britské listy daly posléze prostor Martinu Mrnkovi a dalším osobám, aby se k věci vyjádřili. Pokud jsme zveřejněním nepodložených tvrzení způsobili Martinu Mrnkovi újmu v jeho profesním a soukromém životě, omlouváme se.

Na tomto znění se shodly obě strany sporu. Žalobce Martin Mrnka se výslovně vzdal náhrady nákladů řízení. Vedlejší účastník Tomáš Pecina se smírem projevil nesouhlas, o kterém informoval i Britské listy. Ten soudkyně vzala na vědomí, ale neztotožnila se s ním, stejně jako Občanské sdružení Britské listy. Smír nabyl právní moci jeho vyhlášením, neboť byl schválen na základě shodného návrhu žalobce a žalovaného, kteří s vyhlášeným textem vyslovili plný souhlas, přičemž vedlejšímu účastníku právo na odvolání nepřísluší. Tímto zveřejněním v Britských listech je rozhodnutí soudu zcela vykonáno.

                 
Obsah vydání       20. 5. 2003
20. 5. 2003 Fukuyama: na Irák se dívám skepticky
20. 5. 2003 V Kongu dochází ke kanibalismu; EU "možná" zasáhne
20. 5. 2003 USA předložily "konečnou verzi" rezoluce o Iráku
20. 5. 2003 Euroreferendum -- víťazstvo či fraška? Pavol  Fabian
20. 5. 2003 Analýza mediální prezentace kauzy Diag Human
20. 5. 2003 ČR musí vstoupit do EU Jan  Čulík
20. 5. 2003 Kolaps Evropské unie za dveřmi - a jak z toho ven Vladimír  Rott
20. 5. 2003 Mediální magnát chce ovlivňovat britskou politiku Jan  Čulík
20. 5. 2003 Referendum? Ne, ČR ještě není tak daleko Vladimír  Rott
20. 5. 2003 Kdy může být členství v EU nevýhodou Michal  Rusek
20. 5. 2003 Co prozrazuje odkaz na Darwina nad Marxovým hrobem? Miloš  Dokulil
20. 5. 2003 Znečištění Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany bude řešit policie
19. 5. 2003 Pohlednice z Timoru X
Zajímavosti, které zatím zůstaly stranou
Jaroslav  Kováříček
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
19. 5. 2003 Česká politická manéž má špičkové klauny Josef  Trnka
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
20. 5. 2003 Soud skončil smírem
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech