14. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 3. 2003

NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o bezhlavém Františku Kafkovi, prezidentovi a univerzální funkci peněz v lidské společnosti

Vypráví se, že za temných deštivých nocí je možné potkat na Karlově mostě mezi jednou a čtvrtou hodinou ranní, v době než zakokrhá kohout, strašidelné postavy. Na bezhlavém těle sedí drobný muž, oblečený do upnutého saka, podobá se rakouskému úředníku nižší platové kategorie.To prý městem bloudí slavný spisovatel Franz Kafka, hledající honoráře za vydávávání svých spisů.

Zlí jazykové tvrdí, že při jednom z četných flámů potkal bezhlavé lidské spřežení i sochař Jaroslav Róna, příšerný zážitek si zapamatoval a podle něj vytvořil monumentální sousoší. Kafka už v Praze není tak populární a módní, jako býval. Mezi intelektuály se již "nekafkuje".

To však nepřineslo potřebný klid bloudící Kafkově duši. Když se v 60. letech minulého století vracel chudý student přes Karlův most na žižkovské koleje, neboť neměl ani potřebných 60 haléřů na tramvaj, uslyšel u Týnského chrámu podivné zvuky. Zdálo se mu, že za zdí mluví vysoký dětský hlas a škemrá o odpuštění."Nikdy to již neudělám, tatínku." Bas, nevěstící nic dobrého mu odpovídal. "Ještě jednou a ptáček už ti nepoletí," brumlal. Když se student vzpamatoval, pochopil, že stojí před domem, kde žil slavný židovský spisovatel. Nad vchodem to dodnes připomíná pamětní deska. Nešlo mu do hlavy, co vlastně zaslechl. Když si přečetl "Dopisy otci", pochopil, že starý Kafka zřejmě přistihl malého Františka při onanii. To pro staršího místní synagogy byl neodpustitelný prohřešek proti Tóře, jejíž neustálé studium je dědičným právem a svatým úkolem každého Žida. Nezbedného synka přísně pokáral a vyhrožoval mu, že již nikdy nebude mužem. Talmud stanoví jak přizpůsobit trest spáchanému zločinu. Za vše se dostane od nejvyššího Soudce příslušné odměny. Zážitek z dětství se stal slavnému spisovateli celoživotním traumatem. Propadl nevyléčitelné stydlivosti a nedokázal navázat plnohodnotný vztah k druhému pohlaví. Nepomáhal ani přísný půst prvorozeného v předvečer Pesachu ani nabídky Mileny Jesenské na procházky po Petříně , kam putovaly milenecké dvojice. Mučivé stavy řešil Kafka psaním. Nad čistým papírem prožíval slastný orgasmus.

Student ekonomie podrobnosti spisovatelova života neznal. Uvědomoval si, že z hlediska mikroekonomického je onanie nezdravé mrhání lidskou energií, nezajištující minimální rozsah efektivnosti. Nechápal však její destruktivní vliv na osobnost. Obrátil se na věhlasného znalce Kafkova díla profesora Eduarda Goldstückera, aby mu poradil. V literárním archívu tajně sejmul ze zažloutlých stránek mikroskopické vzorky chámu a předal je kriminalistům. Po aféře s Monikou Lewinskou a bývalým prezidentem USA Clintonem jej napadlo, že krůpěje spermatu mohou obsahovat i Kafkovy literární práce. Laboratoř potvrdila, že se jedná o DNK slavného literáta, když analyzovala okousanou násadku jeho pera. Při rozčlenění plochy listů se ukázalo, že umělec ejakuloval, vždy když popisoval násilí, úzkost, proměnu v brouka, nebo, když mu děvečka v Zámku nabízela podivné služby. Nejvíce byl prosycen rukopis "Procesu": "Ty jsi Josef K.," řekl duchovní . "Ano," řekl K. "Pak jsi tedy ten, koho hledám"... Následují výmluvy obžalovaného: jde o omyl, všichni lidé jsou stejní, soud není nestranný, ale zaujatý, jsem nevinen. "Tak mluví všichni viníci," podotýká kněz. "Jsi obžalován a přespříliš hledáš cizí pomoc a obzvláště u žen. Nepozoruješ, že to není ta pravá pomoc?" K. odpovídá: " ... ženy mají velkou moc. Kdybych mohl přimět několik žen, které znám, aby pro mne pracovaly společně, určitě bych prorazil. (!) Zejména u toho soudu, který se skládá téměř jen ze zástěrkářů," (zřejmá narážka na svobodné zednáře nebo na nějakou tajnou pederastickou loži). Kněz namítá: "Ukaž vyšetřujícímu soudci z dálky nějakou ženu a on povalí soudcovský stůl i obžalovaného, jen aby se k ní dostal včas!"

Na základě studentem ekonomie zjištěných skutečností, dokládajících spisovatelovu pohlavní předrážděnost, byli nuceni přehodnotit i marxističtí kritici pohled na Kafku. Především Ladislav Štoll. Ten tvrdil, že se jedná o maloburžoasního intelektuála, který ztratil kontakt s lidovými masami. Nebral v úvahu, že spisovatel trpěl nevyléčitelnou neurastenií s předčasnými výrony semene. Sexuologové se onanie neobávají, podobné excesy nejsou výjimkou. Stačí jen zalistovat nepublikovanými stránkami "Dopisů Olze": "Když jsem se dočetl jako žák výběrové školy Krále Jiřího v Poděbradech, že onanie je úchylka, vyděsil jsem se. Plakal jsem lítostí a po každé, když se to stalo, byl jsem stihán výčitkami a melancholií. Se začátkem nového roku jsem si dokonce dával předsevzetí, že tuto činnost srazím z nekontrolovaného počtu na pouhé tři "hříchy" ročně. Většinou jsem si svůj určený podíl vybral již během prvního týdne..." Stranické vedení se snažilo zabránit pro přívalem dosud neznámých skutečností jakémukoliv politickému a společenskému skandálu a nakonec souhlasilo s přehodnocením přístupu ke Kafkově dílu.

Značně obtížné bylo veřejnosti vysvětlovat, že spisovatelova duše nenalézá klid ani po smrti a straší v pražských ulicích. Leninská věda podobné idealistické pojmy nezná. Ideologického nebezpečí se zaleklo konzervativní křídlo strany. O znepokojivých skutečnostech byl informován první tajemník ÚV KSČ soudruh Antonín Novotný. Proslavil se mnoha pozoruhodnými výroky, když na XI. sjezdu KSČ prohlásil, že pokud bude prezidentem, tak nikdo nemůže mít vyšší plat než 6000 Kč, což byla jeho mzda i s přídavky na děti a s vyúčtováním cestovného do Moskvy, čímž šokoval i Zdeňka Nejedlého. Na tajném zasedání politbyra se za Kafku přimlouvaly Anežka Hodinová-Spurná a Luisa Landová--Štichová, mezinárodně uznávaná anarchokomunistka a národní umělkyně Marie Majerová. Citlivá duše ženy si umí představit o jakou tragickou diagnózu se jedná. Převahou jednoho hlasu předsednictvo rozhodlo, urychleně svolat kafkovskou konferenci na zámek v Liblicích . Tam padlo poslední slovo, jak nebohou spisovatelovu duši uklidnit a nesmrtelnou nešamu dovést k věčnému spánku do olam ha-ba. Vědci se dohodli se, že vydávání Kafkových sebraných spisů nikoho neohrozí, že naše socialistická společnost je již natolik vyspělá že "kafkování" nemůže zvrátit výsledky pětiletky.

Student ekonomie, jenž kdysi zaslechl tajemné hlasy vycházející ze zdi domu, kde Kafka bydlel, netušil, co přílišnou zvídavostí způsobí. Nevěděl, že i mávnutí motýlího křídla může zapříčinit pád akcií na newyorské burze. S Kafkou si nevěděl rady. Drobný židovský chlapec se mu stále zjevoval. Zpocenou ručkou si mačkal "ptáčka". Plakal a škemral o pomoc. Hypnotické oči prosily za odpuštění. I navštívil vrchního pražského rabína, aby se mu svěřil s podivnými "kafkovskými" zážitky. Mudrc se zamyslel a poslal mladíka k tumbě velkého Rabi Leva, ležícího na Starém židovském hřbitově. Příští noci se studentovi zdál opět sen. Rabín Lev mu podal obálku, kde našel tisíc liber sterlingů. Pochopil, že musí do Londýna k vyšší židovské instanci. Když se před monumentálně vyhlížejícím starcem sídlícím v paláci poblíž Temže poklonil, uslyšel: "Peníze vždycky někomu patří, proto nemohou být anonymní nebo "odcizené". Odcizený je jen hlupák, který je neumí užívat. Pravověrný Žid odcizení nezná, nikdy to slovo neslyšel. To jen gójové s podobnými nesmysly ztrácejí čas." "Vrať se do Prahy," pokračoval stařec. "Až se zjevení objeví, hlasitě zvolej - Všemohoucí je Bůh Izraele. Rychle mu vezmi klobouk. Žádný vychovaný Žid nemůže do synagogy, do společnosti ani k jídlu bez přikrývky hlavy. Kafkova duše se chtě nechtě vrátí tam, odkud přišla. Tak jeho zakletí zrušíš," vysvětloval mladíkovi. "A nezapomeň vyřídit pozdravení vrchnímu rabínovi, že se Mordechaj poroučí a vzkazuje, aby byl trpělivý. A protože jsi chtěl pomoci mému soukmenovci, odměním tě", pohlédl na studenta. "Až se v ulicích Prahy objeví nápisy: Kdo jiný než my, Kdy jindy než teď, S kým jiným než s námi -- neváhej, pospěš na manifestace a staneš se ministrem! "

Co moudrý rabi řekl, to se také stalo. Ze zvídavého chudého chlapce, živícího se na studiích sběrem lahví, vyrostl věhlasný vědec. Když se objevily uvedené slogany na pražských nárožích, byl jmenován ministrem financí nové osvobozené vlády. V knize "Ekonomická věda a ekonomická reforma" jako vzpomínku na romantickou kafkovskou cestu do Londýna rozpracoval v rámci monetaristické ekonomické doktríny myšlenku o univerzální funkci peněz v lidské společnosti. Vedle známého tvrzení, že peníze nepáchnou, "Pecunia non olet", jak prokázal při vybírání daní ze žump a záchodů římský césar Vespasianus, dávaje přičichnout k minci svému naivnímu synovi, ministr úspěšně razil do té doby nevídanou ideu, že nelze rozlišit peníze "čisté" od "špinavých". Odvážná byla i jeho myšlenka, že při hledání ekonomické rovnováhy je nezbytné najít "správné" množství peněz pro "správné" lidi... V 90. letech proslul metodou obálkové privatizace, umožňující v historicky krátké době vytvořit bohatou vrstvu národa, mravní oporu společnosti. Učenec matematicky kvantifikoval procento nejistoty ve vztahu k návratnosti takto rozdaného oběživa. Stanovená parita překonala očekávání, což zpochybnilo kdysi úspěšnou peněžní reformu komunistického předáka Antonína Zápotockého v roce 1953. Za větu, -Peněžní volnost je opravdu nežádoucí jev socialistické ekonomiky -, potvrzující výrok prezidenta Novotného, pravděpodobně čeká otce českého privatizačního zázraku nejen prezidentské křeslo, ale i Nobelova cena. Třetí pro Českou republiku. Třetí!

                 
Obsah vydání       14. 3. 2003
16. 3. 2003 Prezident Bush vydal Iráku ultimátum
16. 3. 2003 Blair plánuje válku a OSN dostane 24 hodin
15. 3. 2003 Blair, Aznar a Bush se připravují na válečný summit
15. 3. 2003 V arbitrážní při s Českou republikou obdrží CME k dnešnímu dni 353 395 131 USD včetně úroku
14. 3. 2003 O české solidaritě: Po nás ať přijde potopa Fabiano  Golgo
15. 3. 2003 Prezident ČR Klaus má vlastní ústavu ČR? Karel  Mašita
14. 3. 2003 Moc bezmocných národů a globalizace světa Karel  Fiala
14. 3. 2003 Z kolika lží se skládá pravda Jiří  Jírovec
14. 3. 2003 Ještě jednou o mučení -- nesouhlasím s Patem Buchananem Ladislav  Danko
14. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o bezhlavém Františku Kafkovi, prezidentovi a univerzální funkci peněz v lidské společnosti
Hugo  Schreiber
14. 3. 2003 O Saddámovi a nejslabším článku NATO Hugo  Schreiber
13. 3. 2003 Argument, proč užívat mučení
14. 3. 2003 Dopis Olze: Stará a nová Evropa a smutný anděl dějin Mirek  Vodrážka
14. 3. 2003 Pro myslící násilná demokratizace muslimského světa, pro nemyslící válka proti terorismu Mojmír  Babáček
14. 3. 2003 Rozsviťme svíčky proti válce Milan  Valach
14. 3. 2003 Cena za nezávislost Mojmír  Babáček
14. 3. 2003 O monopolizaci distribuce českého tisku Jaroslava  Čajová
13. 3. 2003 Kolik bude stát válka v Iráku? Josef  Brož
13. 3. 2003 ČR - bezprávní stát? John  Bok, Stanislava  Adoltová
13. 3. 2003 Moc nejen korumpuje, ale nekontrolovatelná degeneruje do arogantní svévole John  Bok, Stanislava  Adoltová
13. 3. 2003 Srba a konec vojenské rozvědky v Čechách Štěpán  Kotrba
13. 3. 2003 Ostuda britské tajné služby:
dala MAAE zfalšované dokumenty o nákupu uranu Irákem
Štěpán  Kotrba
13. 3. 2003 Irácké dilema: Co uděláme s AIDS a s mnoha jinými tíživými problémy? Miloš  Kaláb
14. 3. 2003 5763: Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
14. 3. 2003 Megilat Ester
14. 3. 2003 Hamán Richard  Feder
14. 3. 2003 Slovenská justícia na ceste k zlepšeniu Daniel  Šmihula
14. 3. 2003 Čierna listina Radovan  Geist
14. 3. 2003 O korupcii treba hovoriť Peter  Greguš
14. 3. 2003 Korupcia vo slovenskom parlamente: Dráma sa nekonala, ale ako divadlo to bolo dobré... Robert  Žanony
14. 3. 2003 Izraelčania a Palestínčania: Kde sa stala chyba?
14. 3. 2003 Slovensko: Ryba smrdí od hlavy Branislav  Kuruc
15. 3. 2003 Trikrát a dosť: Trestné právo trestá za spáchané činy, ale nie za úmysel Daniel  Šmihula
15. 3. 2003 Život a dielo ako cesta bez cieľa Dagmar  Košťálová, Jana  Cviková
14. 3. 2003 Rektor Univerzity Komenského v Bratislave: Do zahraničia nám uniká elita Jozef  Lysý
15. 3. 2003 Pasca na KSČM Peter  Greguš
16. 3. 2003 Oskar Wilde: Sto rokov staré politické témy aktuálne aj v súčasnosti Daniel  Uherek
16. 3. 2003 SLOVENSKO: Desaťročie (a storočie) dobiehania a dozrievania Milan  Zemko
14. 3. 2003 Prečo nemáme tridsaťročných docentov Beloslav  Riečan, Dušan  Čaplovič
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
13. 3. 2003 Počet denních přístupů na Britské listy stoupl od dubna 2002 o cca 25 procent

Nové pověsti české RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o bezhlavém Františku Kafkovi, prezidentovi a univerzální funkci peněz v lidské společnosti
Hugo  Schreiber
12. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o praotci Čechovi a tajném hřbitově sebevrahů v Bohnicích
Hugo  Schreiber
10. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Jánošíkovi a finanční situaci vlivných slovenských osobností
Hugo  Schreiber
27. 2. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Libuši
Pusť voly, roucho změň, na kůň se rač posadit a s námi jeti
Hugo  Schreiber