19. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 2. 2003

Protichůdný směr ČSSD a Socialistické internacionály

Schůze Socialistické internacionály byla vždy příležitostí k výměně informací, zkušeností a místem pro stanovení koordinačního postupu ve společném zájmu, který se předpokládá za souladný. I tomuto účelu mělo sloužit i nedávné setkání v Římě (20. - 21. ledna 2003). Stručnou, nezávaznou, nic neříkající a hlavně bezkonfliktní informaci jsme si mohli přečíst v "soc.dem. příloze" Práva Pohledy. Zdálo by se, že v Římě o mnoho nešlo a přece například před sociálně demokratickými stranami stojí tak závažné rozhodnutí, jako je poměr ke krizi v souvislosti s Irákem. Mluvme přímo. Jedná se o otázku války, její nutnosti, možnosti předejití, stanovení cílů a hlavně zachování přijatých mezinárodně právních zásad, které jsou nám dány mezinárodním společenstvím a pro civilizované země bez výhrady závazné.

Není snad nutno opakovat, že základní mezinárodně právní normou je Charta OSN, která uznává pouze válku obranou a nebo možnou za určitých podmínek, které jsou dány v pravomoci Rady bezpečnosti OSN. Jakékoliv jiné válečné akce mají charakter agrese, jsou tudíž nejenom odsouzeníhodné, ale zakládají i právní odpovědnost. Je nepochybné, že zásady a samotná podstata přístupu sociálně demokratických stran musí být na straně práva obecně a ve věcích války zvláště. Zde neexistuje ani ze stranické platformy žádný jiný argument. Schůze socialistické internacionály v Římě pokládala přesto za nutné zopakovat zásadní postoje socialistických stran.

Na své schůzi přijala "Rezoluci k Iráku". Ta konstatuje, že svět žije pod hrozbou války, která je nositele strachu ve světě. Válka není nevyhnutelná a je třeba jednat tak, aby byla vyloučena. V tomto směru je třeba dát inspektorům OSN ke kontrole čas, který potřebují, případně je instalovat na místě trvale. Internacionála n e p o k l á d á rezoluci RB OSN č. 1441 za takovou, která dává automaticky právo k použití síly. Uvádí dále, že p r e v e n t i v n í útok by byl v rozporu s mezinárodním právem a navíc by narušil mezinárodní koalici proti terorizmu a prohloubil krizi v oblasti. Konstatuje znovu, že jakákoliv rozhodnutí musí být učiněny pouze v Radě bezpečnosti OSN.

Prohlášení v uvedené rezoluci jsou jasná a nekompromisní. Předpokládám, že pro ně zvedli ruce i čeští delegáti a je na vedení strany, aby zjistilo nejenom souladný respekt, ale i exekutivní kroky, které jsou v jeho pravomoci. Bylo by to v zájmu nejenom citovaného Usnesení, ale i práva.

Naše realita, zdá se, je však podstatně jiná. Předseda strany a vlády se dal slyšet, že válka je jen pokračováním politiky jinými prostředky. Tuto tezi je třeba zásadně odmítnout stejně tak jako ji již od roku 1928 (Brian-Kellogův pakt) odmítá mezinárodní společenství jako nástroj mocných proti bezbranným. Pokud je možno omluvit předsedu, pak dopřává sluchu nejenom špatným, ale velmi nebezpečným poradcům.

Jedná se o závažné problémy a proto je nutno se pozastavit nad postojem rezortního ministra, ministra obrany. Je dobrým a dnes již zákonným ustanovením, nakonec i podmínka pro členství v NATO, že ministr a nejvyšší funkcionáři MNO musí být civilisté. To proto, že jsou politickými pracovníky a nemají mít přímé vazby s profesionálními vojáky a jejich snad specifickými zájmy tj. mají být od nich ideově i profesně odpoutáni. Asi byla velká chyba, že ministr Tvrdík se svlékal z důstojnické uniformy skoro až po cestě na ministerstvo. Jinak by nebylo možné, aby jednal absolutně proti duchu a ustanovení rezoluce Socialistické internacionály a to i v oblasti, kde se tato odvolává na mezinárodní právo. Dozvěděli jsme se od něho, že "my" na rozdíl od "jiných" nepožadujeme novou rezoluci pro zahájení vojenské akce a dává dokonce souhlas i s preventivní operací. Bylo by jistě lepší, kdyby se on jako mladý člověk, který strávil v zelené uniformě většinu svého života rozvážně zdržel svých soudů, které navíc nejsou silácké. Jsou neprofesionální a nebezpečné, v lepším případě hloupé.

Vnitropoliticky koaliční partneři označují vládu ve které jsou, za takovou, která neplní soc. demokratický program. Jinak by prý v ní nebyli. V zahraničně politických přístupech jak uvedeno výše, jsme se dostali dokonce do rozporu se Socialistickou internacionálou. Takový přístup vyžaduje přehodnocení, jinak je k nepochopení odborníkům, ale hlavně voličům.

                 
Obsah vydání       19. 2. 2003
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Popularita Tonyho Blaira a jeho vlády klesá
18. 2. 2003 Tony Blair odmítl specifikovat, jaký bude v Iráku režim po sesazení Saddáma Husajna
19. 2. 2003 I mezi Araby vládnou neshody ohledně Iráku Ivana  Bošinová
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci
19. 2. 2003 Médii téměř bez povšimnutí proběhla zpráva, že papež přijal Tárika Azíze Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 10 000 řidičů nezaplatilo poplatek za vjezd do Londýna
19. 2. 2003 ČSSD: strana, která vykazuje normalizační sterilitu Ivan  David
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
18. 2. 2003 Chceme nejdražší a nejpomalejší ADSL v Evropě aneb kdo za to může? Miloslav  Sova
18. 2. 2003 Anarchisté se snaží probudit odboráře z letargie - zřejmě marně... Štěpán  Kotrba
18. 2. 2003 Fráze opakované bez vnitřního přesvědčení? Milan  Sova
19. 2. 2003 Alternativní pohled na skutečnost Petr  Vařeka
18. 2. 2003 Jak zbavit Irák Saddáma Husajna
18. 2. 2003 Čtyřicítka na krku a syndrom FHP ohrožují českou pravici Radek  Mokrý
18. 2. 2003 USA proti Iráku anebo USA proti EU? Fabiano  Golgo
19. 2. 2003 Protichůdný směr ČSSD a Socialistické internacionály Miroslav  Polreich
19. 2. 2003 Dokument: Rezoluce Socialistické internacionály k Iráku
19. 2. 2003 Môže za to Helena alebo úloha mužských komplexov v dejinách ľudstva Oľga  Pietruchová
19. 2. 2003 "Tajní" v Kremli Viktor  Kovaľov
19. 2. 2003 Mein Kampf: Adolf Hitler o sebe a svojich cieľoch Peter  Greguš
19. 2. 2003 Mein Kampf a 21. storočie Peter  Greguš
19. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
19. 2. 2003 Popularita Tonyho Blaira a jeho vlády klesá   
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!   
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci   
19. 2. 2003 Alternativní pohled na skutečnost Petr  Vařeka
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál   
19. 2. 2003 Dokument: Rezoluce Socialistické internacionály k Iráku   
19. 2. 2003 Protichůdný směr ČSSD a Socialistické internacionály Miroslav  Polreich
19. 2. 2003 ČSSD: strana, která vykazuje normalizační sterilitu Ivan  David
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
18. 2. 2003 Anarchisté se snaží probudit odboráře z letargie - zřejmě marně... Štěpán  Kotrba
18. 2. 2003 Fráze opakované bez vnitřního přesvědčení? Milan  Sova
18. 2. 2003 Čtyřicítka na krku a syndrom FHP ohrožují českou pravici Radek  Mokrý