19. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 2. 2003

I mezi Araby vládnou neshody ohledně Iráku

Zástupce Kuvajtu podal u Arabské ligy stížnost své vlády na způsob, jakým řídil libanonský zástupce, ministr zahraničních věcí Mahmud Hammud, jednání mimořádné schůzky ministrů zahraničních věcí k Iráku a také na způsob prezentace výsledků schůzky; viz. článek ze 17. 2. "Země Arabské ligy se ohledně Iráku neshodly" ZDE. Hlavním obsahem stížnosti byl způsob sestavení a distribuce závěrečného komuniké: pro sestavení komuniké nebyla určena zvláštní komise, komuniké bylo distribuováno těsně před ukončením zasedání bez možnosti o něm hlasovat. V reakci na hrozící krizi ochlazení libanonsko-kuvajtských vztahů se 18. 2. v Bejrútu na mimořádné schůzce setkali ministr Hammud a kuvajtský chargé d'affaires Fahmi, který spekulace o možném ochlazení vzájemných vztahů dementoval s odkazem na oficiální stanovisko kuvajtské vlády.

Zmíněné prohlášení nese jasný rukopis Sýrie, která identické stanovisko prezentovala již ústy svých zástupců v Radě bezpečnosti ve dnech 5. a 14. února (Sýrie je již jeden a půl roku jedním z nestálých členů RB, a tedy i jediným arabským zástupcem). Prohlášení je také v souladu se snahou egyptského prezidenta Husniho Mubaraka uspořádat ještě před koncem měsíce února mimořádné vrcholné zasedání Arabské ligy, jež by mělo prosadit jednotné protiválečné stanovisko arabských zemí. To potvrzuje i jeho současná návštěva Německa a Francie, evropských zemí, v jejichž podporu doufá.

Na druhé straně arabského tábora se z důvodu obav o svoji pozici vůči Spojeným státům nachází Kuvajt spolu s dalšími zeměmi Perského zálivu a Saúdská Arábie, na jejichž území se nacházejí rozhodující vojenské základny pro případný útok na Irák

Text prohlášení ze zasedání ministrů zahraničních věcí Arabské ligy

Vydaný v Káhiře 16 . 2. 2003

Ministři zahraničních věcí zemí Arabské ligy se ve dnech 15. a 16. února setkali na svém mimořádném zasedání, na kterém se zabývali možnostmi mírového řešení irácké otázky, řešení, které by se opíralo o Chartu OSN, zvláště pak o rezoluci číslo 1441 RB OSN, a dále o usnesení č. 227 v úplném znění, které bylo přijato na vrcholného setkání představitelů arabských a islámských zemí uspořádaného v Bejrútu dne 28. 3. 2002.

Na závěr jednání a diskusí byla vydáno prohlášení v tomto znění:

1. Arabská liga se zavazuje zachovat bezpečnost a integritu Irácké republiky a státu Kuvajt a jednotu jejich území a odmítají agresi proti nim. Odmítají ohrožení bezpečnosti a integrity jakékoliv arabské země a budou je považovat za ohrožení národní bezpečnosti všech arabských zemí, coby ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti.

2. Arabská liga potvrzuje nutnost zakázat svým členským zemím, aby poskytovaly jakoukoliv pomoci a jakékoliv výhody, které by podporovaly jakékoliv vojenské akce, které by vedly k ohrožení bezpečnosti a integrity Iráku a jednoty jeho území.

3. Arabská liga vítá pokračování spolupráce Iráku se (zbrojními, pozn.překl.) inspektory a vytvoření ovzduší vzájemné důvěry, které by se z jedné strany mělo zakládat na snaze Iráku umožnit inspektorům co nejrychlejší provedení jejich mise a její vyústění v zájmu všech zúčastněných stran; na druhé straně by inspektoři měli pokračovat ve svojí práci objektivně a nezištně, což jsou okolnosti, které umožní dosáhnout uspokojivých výsledků a usnadní překonání nesrovnalostí a těžkostí, které by při spolupráci obou stran mohly stát v cestě. Vyzýváme členy Rady bezpečnosti, aby poskytli inspektorům dostatečnou dobu pro uskutečnění jejich mise, kterou jim určila rezoluce číslo 1441.

4. Ministři vyzývají mezinárodní Radu bezpečnosti k uskutečnění rezolucí, které se k problematice vztahují, především článek 22 rezoluce RB č. 687, který hovoří o uvolnění sankcí uložených Iráku a potvrzují svoji podporu iráckému lidu, který trpí sankcemi uloženými jejich zemi již před více než desetiletím. Ministři dále vyzývají k uplatnění článku 14 téže rezoluce, který hovoří o přeměně území Blízkého východu na oblast prostou veškerých zbraní hromadného ničení, to je prostou zbraní jaderných, bakteriologických a chemických bez výjimky, bez výjimky Izraele, který jako jediná země oblasti vlastní všechny druhy těchto zničujících zbraní.

5. Arabská liga vyzývá k pokračování spolupráce svých členských zemí s členskými zeměmi RB, zeměmi EU, zeměmi Islámské konference a Hnutí nezávislých zemí v zájmu zintenzivnění mezinárodního úsilí zaměřeného na odvrácení nebezpečí války od Iráku a zastavení koncentrace vojsk zaměřené na Irák a celou oblast.

6. Arabská liga upozorňuje mezinárodní společenství na nebezpečí vojenské agrese namířené proti Iráku, proti iráckému lidu a proti jednotě iráckého území. Poukazuje na nebezpečné důsledky války v oblasti, která zažila utrpení mnoha válek a stále ještě trpí pokračováním izraelské politiky okupace a ničení namířené proti palestinskému lidu a jeho legitimním právům. Ministři poukazují na to, že volba války není pouze důkazem neschopnosti RB uskutečňovat své poslání, které spočívá v zachování mezinárodní bezpečnosti a míru, nýbrž důkazem neúspěšnosti mezinárodního řádu jako celku, který se musí opírat o Chartu OSN coby nezbytné východisko pro zachování mezinárodní bezpečnosti a míru ve světě.

7. Arabská liga odmítá veškeré záměry a politiku, které by si kladly za cíl vnutit oblasti změny a znamenaly by vměšování do vnitřních záležitostí zemí a národů oblasti a nerespektování jejich legitimních zájmů.

8. Ministři považují své mimořádné setkání za (ukončené, pozn. překl.) zasedání a pověřují generálního tajemníka Arabské ligy, aby pokračoval v kontaktech a aktivitách zaměřených na sledování vývoje irácké otázky a vyjadřují svoji připravenost uskutečnit další setkání vždy, když to bude nutné.

Překlad textu prohlášení z arabského originálu podle syrské tiskové agentury Saná zveřejněného 17. 2. 2003 v deníku Tišrín

                 
Obsah vydání       19. 2. 2003
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Popularita Tonyho Blaira a jeho vlády klesá
18. 2. 2003 Tony Blair odmítl specifikovat, jaký bude v Iráku režim po sesazení Saddáma Husajna
19. 2. 2003 I mezi Araby vládnou neshody ohledně Iráku Ivana  Bošinová
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci
19. 2. 2003 Médii téměř bez povšimnutí proběhla zpráva, že papež přijal Tárika Azíze Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 10 000 řidičů nezaplatilo poplatek za vjezd do Londýna
19. 2. 2003 ČSSD: strana, která vykazuje normalizační sterilitu Ivan  David
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
18. 2. 2003 Chceme nejdražší a nejpomalejší ADSL v Evropě aneb kdo za to může? Miloslav  Sova
18. 2. 2003 Anarchisté se snaží probudit odboráře z letargie - zřejmě marně... Štěpán  Kotrba
18. 2. 2003 Fráze opakované bez vnitřního přesvědčení? Milan  Sova
19. 2. 2003 Alternativní pohled na skutečnost Petr  Vařeka
18. 2. 2003 Jak zbavit Irák Saddáma Husajna
18. 2. 2003 Čtyřicítka na krku a syndrom FHP ohrožují českou pravici Radek  Mokrý
18. 2. 2003 USA proti Iráku anebo USA proti EU? Fabiano  Golgo
19. 2. 2003 Protichůdný směr ČSSD a Socialistické internacionály Miroslav  Polreich
19. 2. 2003 Dokument: Rezoluce Socialistické internacionály k Iráku
19. 2. 2003 Môže za to Helena alebo úloha mužských komplexov v dejinách ľudstva Oľga  Pietruchová
19. 2. 2003 "Tajní" v Kremli Viktor  Kovaľov
19. 2. 2003 Mein Kampf: Adolf Hitler o sebe a svojich cieľoch Peter  Greguš
19. 2. 2003 Mein Kampf a 21. storočie Peter  Greguš
19. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech