27. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 5. 2002

Proč je soužití různých lidí v některých zemích tak těžké

Dnešní příspěvek Ľubomíra Sedláčika o nejnovější aféře, týkající se zamýšlené pozitivní diskriminace na lékařské fakultě bratislavské univerzity osvětluje znovu tytéž - jak se zdá - neřešitelné problémy soužití dvou odlišujících se etnických komunit.

Pozitivní diskriminace bývá úspěšná, pokud je nástrojem rovnosti příležitostí: pokud umožňuje, aby znevýhodnění členové společnosti dosáhli téže kvalifikace a pracovní výkonnosti jako lidé ze zvýhodněnějšího prostředí. Zmírňování kvalifikačních požadavků pro potenciální romské studenty na padesát procent na lékařské fakultě bratislavské univerzity zjevně není zrovna dobrý nápad. Uráží to mimo jiné i příslušníky romské komunity a Alexander Patkolo proti tomu právem protestoval. V britském rozhlase se nedávno vysílal pořad o kontroverzi týkající se invalidních kandidátů na studium lékařství. Někteří invalidé protestovali, že jsou diskriminováni, protože nejsou z důvodů své invalidity připouštěni k studiu medicíny. Britské lékařské fakulty se bránily velmi razantně: udělají pro invalidní kandidáty vše, co bude v jejich silách, ale nemohou slevit z určité klinické vyučovací praxe - nemohou prostě dopustit, aby se v důsledku své invalidity někteří studenti medicíny nepodrobili určitým cvičením a zkouškám. To je zcela jasná věc.

Páteční Sedláčikův článek byl tedy zcela v pořádku, to až ten jeho dnešní projevuje znepokojující rysy předsudečného rasismu. Rasismus založený na kolektivní vině má Sedláčikův článek už v titulku: "Rabín na Rómov (jako celek, na celý národ, do pátého kolena?) doplatil, ako dopadne dekan?" (Přitom, viz níže, jak se zdá, rabín "nedoplatil" na Romy, ale na své rasistické spoluobčany.)

Absolutně nepřijatelné je rozdělování občanstva na "oni a my" podle etnické či národnostní příslušnosti. I občané "romského původu" na Slovensku jsou Slováci a označovat je za vlastní samostatný národ je rozvratnické (i když to Romové, v reakci na silný místní rasismus, někdy sami rozvratnicky také v defenzívě dělají. Avšak není tomu tak vždycky: pamatujete na případ českých Romů, kteří dostali od českých fotbalových fanoušků nakládačku, když si dovolili na fotbalovém zápase skandovat: "Češi! Češi!"?)

Představte si, že by někdo označoval Pákistánce v Británii za Nebrity anebo černochy v Americe za Neameričany. Je to asi tak nepřijatelné, jako když Vladimír Mečiar pro své politické účely uměle zostřoval nenávist mezi Slováky a Maďary. Rozdělování slovenského obyvatelstva na "Slováky", "Romy", popř. "Maďary" je pozůstatkem zastaralé nacionalistické politiky z devatenáctého století. Ve svém důsledku vede toto rozvratnictví společnosti na základě předsudků, založených na kolektivní vině (Romové jsou "takoví", Maďaři jsou "takoví", muslimové, Srbové jsou "takoví") k hrůzám a vraždění, jakých jsme byli svědky v bývalé Jugoslávii anebo jakých jsme svědky na Blízkém východě. Formulace jako "Romové a nároky jejich národa" jsou nepřijatelné a připomínají fašistické publikace o židech z období druhé světové války, jako byl Árijský boj.

Nechápu, proč pan Sedláčik ironizuje předsedu Romské iniciativy Slovenska Alexandra Patkolu pohrdavě jako romského "pohlavára" a zmiňuje se při tom, aby ho zdiskreditoval, dokonce o trestním stíhání (!), které bylo proti němu zavedeno za určité výroky. Novinář by se neměl identifikovat s postojem establishmentu proti menšině. Trestní stíhání Patkoly za názor nepříjemně připomíná účelové pokusy v České republice stíhat romského aktivistu Ondřeje Giňu.

Trestní stíhání za názor je kromě toho hrubým pozůstatkem komunistického režimu a diskredituje slovenský stát, nikoliv Patkolu. Mezinárodní lidskoprávní organizace právem požadují, aby postkomunistické státy bezodkladně kriminalizaci výroků odstranily ze svého trestního zákoníku. Útok na Patkolu je o to nepochopitelnější, vzhledem k tomu, že předseda Romské iniciativy Slovenska zaujal ve věci plánované pozitivní diskriminace na lékařské fakultě v Bratislavě rozumný názor. Stejně nepochopitelná je i Sedláčikova kritika košického rabína, který chtěl pro Romy vytvářet podle izraelského vzoru venkovské kolektivistické komunity, avšak tento projekt "natolik pobouřil jeho místní spoluvěrce, kteří mají s Romy praktické zkušenosti" (cože? se všemi Romy bez výjimky?) že rabína sesadili". Neměl spíše kritizovat Sedláčik rabínovy spoluvěrce za předsudečný rasismus, rozšiřující jejich "zkušenosti" s "většinou" Romů na celou romskou komunitu? Je skutečně jisté, že by tyto kibucy nemohly fungovat?

Proč označovat aktivisty, kteří se pokoušejí na Slovensku pracovat ve věci Romů, pejorativně za "profesionální Romy"? Nejsou tedy podle stejného mustru i bělošští politikové na Slovensku "profesionálními Slováky"? Tento způsob vyjadřování je hrubě pobuřující, rasistický, urážlivý a nepřijatelný. Článek je zajímavým dokumentem, protože potvrzuje hloubku rasismu v některých postkomunistických zemích.

Je nesporné, že romská komunita v Čechách i na Slovensku je hluboce ztraumatizovaná a řeší své problémy mnoha nejrůznějšími, často velmi neuspokojivými způsoby: mnozí její členové jistě i patologickým a asociálním způsobem života. Jenže je povinností zralejších, vzdělanějších členů obce, aby se opakovaně pokoušeli ztraumatizované komunitě vycházet vstříc a pomáhat jí, aby se ze svého nezáviděníhodného postavení dostala. Je povážlivé, nedokáže-li většinová, (doufejme, že) zralejší společnost nic jiného než plivat nenávist.

Nezávidím Romům, kteří musejí v takto netolerantní a pro ně urážlivé atmosféře žít na Slovensku. Sedláčikův článek by zřejmě mohli použít v rozumně civilizované západní zemi jako docela přesvědčivý argument, proč mají právo na politický azyl. Nenávistné komentáře nic neřeší.

                 
Obsah vydání       27. 5. 2002
27. 5. 2002 Policejní razie v internetové kavárně a klubu Plíživá kontra - útok na svobodu tisku? Miroslav  Chovanec
27. 5. 2002 Sdělovací prostředky nejsou překážkou komunikace Jan  Čulík
27. 5. 2002 Voliči netečností sami proti sobě Zdeněk  Jemelík
27. 5. 2002 Proč je soužití různých lidí v některých zemích tak těžké Jan  Čulík
27. 5. 2002 "Dávejte si pozor na to cikánský dítě, ať se tu chová slušně" Jan  Čulík
27. 5. 2002 Tábor a taneční - rekvizity pro reklamu na pivo Daniela  Pilařová
27. 5. 2002 Tři neposlušní zastupitelé v Havířově byli vyloučeni z ČSSD Jaroslav  Hlaváček
27. 5. 2002 Noční můra v Sangatte
26. 5. 2002 Rabín už na Rómov doplatil, ako dopadne dekan ? Lubomír  Sedláčik
23. 5. 2002 Komu majú stačiť "50 percentní" lekári ? Lubomír  Sedláčik
27. 5. 2002 Od současného umění ke zlínským klapkám, aneb dvě polohy, mezi nimiž není cesty Jan  Paul
27. 5. 2002 V Brně se konala demonstrace - pro automobilisty "ztráta času" Filip  Sváříček
27. 5. 2002 Dementi: můj syn v Americe nepracoval, byl zatčen už na letišti Jana  Dědečková
27. 5. 2002 Produkční v České televizi nejsou zkorumpovaní Jindřich  Bareš
24. 5. 2002 Liší se nějak Balvínova ČT od Chmelíčkovy či Puchalského? Fabiano  Golgo
27. 5. 2002 Novinář komentářem vyjadřuje názor, většinou svůj vlastní Sylva  Šporková
27. 5. 2002 Ostrava začala s pravidelnými večery s poezií Daniela  Pilařová
27. 5. 2002 Věnováno obětem nacismu - Nepůjde-li to jinak, postavíme je ke zdi!
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
27. 5. 2002 Než začne Evropa kritizovat USA, měla by se podívat sama na sebe   
27. 5. 2002 Policejní razie v internetové kavárně a klubu Plíživá kontra - útok na svobodu tisku? Miroslav  Chovanec
27. 5. 2002 "Dávejte si pozor na to cikánský dítě, ať se tu chová slušně" Jan  Čulík
27. 5. 2002 Noční můra v Sangatte   
27. 5. 2002 Tábor a taneční - rekvizity pro reklamu na pivo Daniela  Pilařová
27. 5. 2002 Proč je soužití různých lidí v některých zemích tak těžké Jan  Čulík
27. 5. 2002 Sdělovací prostředky nejsou překážkou komunikace Jan  Čulík
24. 5. 2002 Liší se nějak Balvínova ČT od Chmelíčkovy či Puchalského? Fabiano  Golgo
24. 5. 2002 Tvrdě a poctivě pracující Sylva Šporková Tomáš  Jarmara
24. 5. 2002 Zpráva OSN: Jak se bude na světě žít v roce 2032   
23. 5. 2002 Komu majú stačiť "50 percentní" lekári ? Lubomír  Sedláčik
23. 5. 2002 Taxíkem na Sněžku Jan  Paul
23. 5. 2002 Poskytuje MFD publikací předvolební propagandy politických stran veřejnou službu? Jan  Čulík
23. 5. 2002 Bushová a česká média: Není to PR, jen komplex malosti Fabiano  Golgo
22. 5. 2002 O vstupe Slovenska do NATO a EU: Déja vu