4. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Miroslav Schwarz, úředník, který nezná zákon
4. 2. 2002

Úřední šikana v elektronickém věku

Demonstrace proti zasedání Bezpečnostní rady NATO v Mnichově a budoucímu zasedání NATO v Praze, kterou v sobotu uspořádala Československá anarchistická federace před Kongresovým centrem ("Pakulem") v Praze, proběhla poklidně, bez emocí a výstřelků z jedné či druhé strany. Podle programu se mělo konat jen jedno pouliční divadlo. Zásluhou Miroslava Schwarze z radnice čtvrtého pražského obvodu však účastníci mohli zhlédnout hned dvě představení; těžko určit, které bylo povedenější.

Krátce po zahájení akce vyhledal Miroslav Schwarz, vedoucí občansko-správního odboru Obvodního úřadu Městské části Praha 4, svolavatelku Kamilu Věšínovou (ČSAF), a před zraky novinářů i účastníků demonstrace jí úředním tónem sdělil, že shromáždění nebylo řádně ohlášeno, protože oznámení obdržela radnice pouze e-mailem.

Na dotaz, k čemu tedy mají na radnici elektronickou podatelnu (podatelna@p4.mepnet.cz), když na e-maily úředníci neragují, nebyl M. Schwarz schopen odpovědět, pouze několikrát zopakoval, že oznámení nemělo elektronický podpis a je proto neplatné. Úředník nevysvětlil ani to, proč na údajný nedostatek formy podání oznamovatelku neupozornil, ačkoli ta uvedla jak svou e-mailovou, tak poštovní adresu.

Jak iniciativně Miroslav Schwarz sdělil novinářům, nyní bude K. Věšínová předvolána k podání vysvětlení a za přestupek proti právu shromažďovacímu jí hrozí pokuta do výše 1.000,- Kč.

Při vší úctě, nehrozí.

Primo: Není jasné, z čeho vyvozují úředníci povinnost oznamovatele opatřit oznámení o zamýšleném shromáždění vlastnoručním podpisem. Podle ustanovení § 5, odst. 1, shromažďovacího zákona je povinností svolavatele shromáždění oznámit písemně, nikde se však neuvádí, že by povinnou náležitostí tohoto oznámení byl vlastnoruční podpis svolavatele.

Secundo: Podle § 40, odst. 4, občanského zákoníku "je písemná forma zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila." Podání učiněné e-mailem je tedy evidentně učiněno písemně a má se za to, že bylo podepsáno, a to i tehdy, není-li opatřeno elektronickým podpisem (připomeňme, že okolnosti zavádění této vymožnosti v České republice zatím nejvíc ze všeho připomínají výstavbu Potěmkinových vesnic).

Tertio et ultimo: I kdyby úředníci usoudili, že oznámení chybí některá náležitost podle § 5, odst. 2, shromažďovacího zákona, je podle § 5, odst. 5, jejich povinností na tyto vady svolavatele neprodleně písemně upozornit. To však, jak M. Schwarz pod tíhou důkazů přiznal (viz zvukový záznam), neučinili.

Soudíme tedy, že je zcela na místě, předvolají-li si úředníci z nuselské radnice svolavatelku k podání vysvětlení: doufejme, že jí svou liknavost a neznalost zákonů řádně vysvětlí a za bezdůvodné šikanování se jí omluví.

Poznámka TP: Přestože je e-mailová komunikace s úřady v případech, kdy zákon nepředepisuje zvláštní formu podání, zcela v pořádku, z důvodů čistě praktických je vhodnější oznamovat shromáždění způsobem, u něhož lze odeslání později doložit, např. doporučeným dopisem. Šikanující úředník by totiž mohl snadno předstírat, že e-mail s oznámením neobdržel.


Zvukový záznam improvizovaného "povolovacího" řízení a výsměšného vysvětlení, proč elektronická podatelna nefunguje tak, jak má, za plné spokojenosti úředníků Úřadu městské části Praha 4
MP3 625 kB       Real Media 1,93 MB

Zvukový záznam improvizovaného divadelního skeče
MP3 140 kB       Real Media 460 kB

Zvukový záznam projevu
MP3 500 kB      Real Media 500 kB

Zvukový záznam rozhovoru demonstrantů s provokujícím důchodcem
MP3 479 kB      Real Media 500 kB


Fotogalerie Štěpána Kotrby a Tomáše Peciny

                 
Obsah vydání       4. 2. 2002
4. 2. 2002 Škoda, že se Černého článek nestane podnětem pro diskusi v médiích Zdeněk  Krkoška
4. 2. 2002 Jak Američané vraždili v Koreji civilisty
4. 2. 2002 Úřední šikana v elektronickém věku Tomáš  Pecina
4. 2. 2002 Britští politikové varují: agresivní vystupování George Bushe je nebezpečné
4. 2. 2002 USA hájí vyšetřování zadržovaných osob v táboře "X" na Kubě
4. 2. 2002 Vědci odhalili gen, který způsobuje dlouhověkost
4. 2. 2002 Polemika s dnešním sloupkem: Kdo může za blbou náladu Štěpán  Kotrba
3. 2. 2002 České školství a utopisté: vyvyšování formy nad obsah Vlastimil  Petříček
4. 2. 2002 Ke školství a k panu Petříčkovi: Kdy diskuse asi není možná Ondřej  Hausenblas
4. 2. 2002 Pozoruhodné způsoby, jak někdy jedná Policie ČR Jiří  Jirout
4. 2. 2002 Kdo zastaví šikanování českých školáků? Vojtěch  Polák
1. 2. 2002 41 procent žáků českých základních škol je obětí šikanování Antonín  Mezera
4. 2. 2002 O smutných psích očích Pavla Zuny Petr  Bokůvka
1. 2. 2002 Eurotank: Podivné okolnosti okolo podivné firmy Štěpán  Kotrba, Petr  Pražák
31. 1. 2002 Spojení Eurotelu s Velkou Británií konečně navázáno
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
4. 2. 2002 Úřední šikana v elektronickém věku Tomáš  Pecina
4. 2. 2002 Vědci odhalili gen, který způsobuje dlouhověkost   
4. 2. 2002 Britští politikové varují: agresivní vystupování George Bushe je nebezpečné   
4. 2. 2002 Jak Američané vraždili v Koreji civilisty   
1. 2. 2002 Eurotank: Podivné okolnosti okolo podivné firmy Štěpán  Kotrba, Petr Pražák
1. 2. 2002 Pierre Bourdieu: sociální filozof bez kontextu? Josef  Brož
1. 2. 2002 Perlustrace ve vlaku: členové organizace al Qaeda jsou přece všude! Petr H. Neuwirth
1. 2. 2002 Dobrá privatizace? Radek  Bubeník
1. 2. 2002 41 procent žáků českých základních škol je obětí šikanování Antonín  Mezera
1. 2. 2002 Mně ústní zkoušky vyhovují lépe - ano, jsou subjektivní Ondřej  Hausenblas
1. 2. 2002 Tak teď už platí jen americký národní zájem   
31. 1. 2002 Kdy padne vysílací rada? Tomáš  Pecina
31. 1. 2002 Má koupě Gripenů něco společného s blížícími se volbami? Jan  Čulík
31. 1. 2002 Ministr Gross: Příslušníci zásahových jednotek čísla mít nemusejí (ale budou) Tomáš  Pecina

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
4. 2. 2002 Úřední šikana v elektronickém věku Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 Jak mění informační technologie svět Eugen  Haičman
4. 12. 2001 Jak si poradíme s technologickou civilizací? Eugen  Haičman
3. 12. 2001 Policie smí v ČR číst lidem e-maily, provideři se chlubí spoluprací s policií Jiří  Mašek