24. 4. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 4. 2002

Shromažďovací zákon: Vítězství rozumu

Tento a příští týden projedná Sněmovna "malou" novelu shromažďovacího zákona, jíž ministerstvo vnitra nahradilo svůj původní, naprosto nekvalifikovaný a v řadě bodů protiústavní návrh. Novela přináší jen málo změn, většinou v nekontroverzních ustanoveních.

Aby se zabránilo spekulativnímu zabírání veřejných prostranství, novela stanoví pro oznámení šestiměsíční lhůtu před konáním akce.

Rovněž se zvyšuje maximální výše pokuty, která dosud činila ve všech případech 1.000,- Kč. Pokuty jsou nyní diferencovány podle druhu přestupku, maximální výše má být 5, 7 nebo 10 tisíc korun (původní návrh počítal s pokutami až padesátitisícovými).

Bohužel, v zákoně zůstalo prakticky neaplikovatelné ustanovení, které dovoluje uložit pokutu (nově až 10.000,- Kč) tomu účastníku shromáždění , který "má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo z jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím." Z ustanovení předně není patrné, má-li se poslední věta vztáhnout pouze na "jiné předměty" nebo i na střelné zbraně a výbušniny, a je sporné, zda lze pokutovat tak nejasně popsaný delikt; zejména jde-li o dedukci nikoli z chování účastníka, ale z okolností, zde totiž chybí složka zavinění a přestupková odpovědnost je tím vyloučena. Právě toto ustanovení po zpřesňující rekodifikaci volalo, novela je však opomněla.

Splnění základní politické objednávky a raison d'être novely, zákaz maskování, dostal lehce pozměněnou podobu, podle níž jsou účastníci - pod pokutou až 10.000,- Kč - povinni odmaskovat se, pokud je proti shromáždění prováděn zákrok policie. Problém však nastává s tím, že policie není za zákona zakročovat proti shromáždění jako takovému vůbec oprávněna. Další otázkou je, jak má účastník poznat, kdy je prováděn zákrok - je zákrokem (jenž pojmově vyžaduje, na rozdíl od služebního úkonu, použití násilí) až to, že kordon policistů demonstranty bije, nebo je jím už pouhé vytlačování nebo použití vodního děla? A jak to má účastník poznat v případě zcela nepřehledných, několikatisícových shromáždění nebo pochodů? Bylo-li cílem umožnit odmaskování na výzvu, touto legislativní cestou se toho dosáhnout nepodařilo: výzva policie k odmaskování by byla nezákonná.

Lze tedy uzavřít, že ačkoli novela již nepředstavuje nepřípustný zásah do ústavních práv a většinu navrhovaných změn lze pokládat za přínos, nejasnosti kolem zákazu maskování přece jen brání tomu, abychom mohli nové znění jinak rozumné předlohy jako celek označit za krok vpřed.

                 
Obsah vydání       24. 4. 2002
24. 4. 2002 Ještě k Benešovým dekretům František  Nepil
24. 4. 2002 Nežný rasizmus slovenskej žurnalistiky alebo Novinár tu nie je na to, aby Rómov súdil Tomáš  Repčiak
24. 4. 2002 Shromažďovací zákon: Vítězství rozumu Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Puč ve Venezuele "spojen s týmem George Bushe"
24. 4. 2002 Dr. David Rath se odpovědí zcela zdiskreditoval Jan  Paul
24. 4. 2002 Jak české školy k počítačům (ne)přišly Jaroslav  Fait
22. 4. 2002 Potěmkinskou cestou k lepším zítřkům aneb ČTK objevující Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají
24. 4. 2002 Na podporu Ivana Breziny proti státnímu šikanování se vybralo 37 150, - Kč Radko  Kubičko
24. 4. 2002 Ještě jednou: jak zamezit spamu Petr  Kuča
24. 4. 2002 Černenkovia a Červonenkovia prichádzajú teraz na Slovensko z Washingtonu Daniel  Krajcer
22. 4. 2002 Vzhůru k pražským volbám František  Procházka
22. 4. 2002 Problém Eurotelu s posíláním SMS trvají Antonín  Pechar
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
23. 4. 2002 Může být Le Pen francouzským prezidentem? Josef  Brož
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů