19. 4. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 4. 2002

Maďarsko - volby, ve kterých opravdu o něco jde

Budapešťská burza dosáhla začátkem dubna pro letošní rok dosud nejvyššího vrcholu, poté, co od 1. ledna stoupla o pětadvacet procent. Hodnoty akcií na maďarské burze stoupají tak dramaticky v důsledku přílivu zahraničního kapitálu do Maďarska. Zahraničním investorům se nelíbila dosavadní, odcházející vláda pro svůj hrubý intervencionismus a mikromanagement hospodářství. Byla také pošpiněna protekcionářstvím, i když nikoliv otevřenou a primitivní korupcí. Mladistvý a zatvrzelý maďarský ministerský předseda Orban, který se zjevně nijak nepoučil ze své drtivé porážky 7. dubna v prvním kole maďarských voleb, dál šířil xenofobii, která se stala jeho charakteristickým rysem. Argumentoval, že výrazný vzrůst hodnoty maďarské burzy je jasným důkazem zhoubného vlivu "velkého (tj. zahraničního) kapitálu", který prý zjevně Maďarsko ovládne, dostanou-li se k moci socialisté.

V určitém ohledu se zdá, že tyto volby se pohybují v kruzích. Žádné vládě ve střední Evropě se dosud nepodařilo využít svého prvního volebního období k tomu, aby vyhrála ještě jedno. Avšak tyto volby jsou výrazným předělem i z jiných hledisek. Nerozhoduje se v nich totiž ani o osudu jednotlivých politiků či strany. Rozhoduje se o procesu rozšiřování Evropské unie a o budoucím obrazu sjednocené Evropy.

Na obrovském shromáždění v Kossuth tér v sobotu před dobře osvětlenou budovou parlamentu hovořil Orbán, jemuž stáli po boku místní hvězdy pop-music a místní sportovní celebrity, k davu a tvrdil, že věří v sílu "jednoty a lásky". Požadoval od svých posluchačů, aby nastoupili do vlaku směrem k budoucnosti. Poukázal na rozdíly mezi Bokrosovým programem utahování opasků, který realizovali jeho socialističtí předchůdci, a svým vlastním, podnikatelsky přítulným Szechenyiovým programem. Apeloval na voliče, aby "si s sebou k volbám přivedli přítele" (a hlasovali pro jeho vlastní stranu, jejíž je Orbán předsedou, Fidesz).

Orbán je představitele hrdějšího, bohatšího Maďarska. Už nežebrá u brat bruselského království. Prosazuje nebojácně zájmy své země a nevyhýbá se ani tvrdému vyjednávání a dokonce konfliktům. Sice plně podporuje projekt evropského sjednocení, ale je, stejně jako Čech Václav Klaus, otevřeným nacionalistou.

Jeho nacionalismus se někdy až příliš blíží vizi "Velkého Maďarska". Je to neúzemní expanzionismus a zahrnuje všechny Maďary, jimž ublížila Trianonská dohoda po roce1918 a odsoudila je k tomu, aby se stali menšinami v sousedních zemích.

Tím, že Orbán zahrnuje tyto Maďary, žijící mimo Maďarsko, finančními výhodami a extrateritoriálními právy, se chová jako hospodářský imperialista v malém měřítku. Socialisté chtějí změnit existující dohodu s Rumunskem, která nyní poskytuje Rumunům, dočasně pracujícím v Maďarsku, zvláštní výsady. To totiž bylo politickou cenou, kterou musel zaplatit Orbán, pokud měl mít možnost poskytnout tatáž a další práva Maďarům žijícím v Rumunsku.

Fidesz má neformální a nepevnou alianci se stranou MIEP, extremně pravicovou, ultranacionalistickou a občas i antisemitskou Maďarskou stranou pro spravedlnost a život. Stoupenci strany MIEP se účastnili sobotního politického shromáždění. Její vedoucí představitelé apelovali na Fidesz, aby veřejně přijal podporu strany MIEP.

Jak uvedl maďarský rozhlas, náměstek vedoucího jejich parlamentního klubu Csaba Lentner konstatoval, že "by to mohlo mít tragické důsledky, jestliže 250 000 voličů strany MIEF neobdrží ani jediné dobré slovo z pravicového středu za svou nesobeckou oběť (že budou v druhém kole voleb hlasovat pro Fidesz, jak to doporučilo vedení strany MIEP)."

Je možné, že ve dvacátém století byl východní Evropě národní stát vnucen, avšak ve střední Evropě má nacionalismus přirozený domov. V obou oblastech však odvozuje nacionalismus svou vitalitu z venkova. Nacionalismus na východě má agrární, vesnické kořeny. Orbána nutně musela přitahovat vesnice - symbol tradic, ryzích starých hodnot, integrity, přímosti, cti, hluboké angažovanosti pro národní věc, sídlo typické maďarské rodiny - domov a krb. Není divu, že hlavním zdrojem sporů při vyjednávání s Evropskou unií o vstupu Maďarska jsou zemědělské dotace a zemědělská politika.

Tato mýtická vize je v kontrastu s neméně mýtickou vizí města - Budapešti. Kosmopolitní, zrádný, neproduktivní, plný zločinců a podvodníků, cizinců a vykořeněných intelektuálů. Orbán podroboval Budapešť hladovce, upíral mu rozpočtové fondy. Veřejně a s vervou se hádal s budapešťským primátorem. Kritizoval městské obyvatelstvo a chválil venkovany. Právem ho za to ve volbách potrestali nespokojení obyvatelé měst.

Humna Evropy - obrovské orné plochy v Polsku, v Německu, v Maďarsku a v Rusku přicházejí v důsledku tržních sil o své obyvatelstvo. Počet obyvatel měst nezadržitelně roste. Rozvoj měst je už neudržitelný. Infrastruktura se rozkládá. Drasticky se zvyšuje zločinnost. Orbán představuje síly reakce proti těmto znepokojujícím trendům.

Orbán možná právě platí cenu za úspěchy maďarské ekonomiky. Motorem kapitalismu je nerovnost a jeho zkázou je zločinnost. Kapitalistické společnost se snaží přesvědčit lidi, aby vyměnili své hadry za bohatství. Kapitalismus se snaží vyvolávat konstruktivní závist a přání lidí, aby se i oni dokázali vyrovnat úspěchu jiných. Avšak společnost, rozdělená mezi bohaté a chudé, je nerovná a polarizovaná. V postkomunistických společnostech se často dává přednost rovnosti v chudobě než bohatství, které je k dispozici jen někomu. Závist zřejmě vedla k volební pomstě proti Orbánovi.

Orbán je také obviňován z autoritářství a z protekce. Tyto vlastnosti nemají nic společného s kapitalismem a mají hodně společného s komunismem. Staré zvyky odumírají obtížně. Státní zásahy, vytváření nomenklatury, protekce při privatizaci, nedostatek transparentnosti, paranoia - to všechno jsou pozůstatky čtyřiceti let komunistického vlivu.

Peter Medgyessy, technokratický kandidát socialistické strany na premiéra, konstatoval, že jeho budoucí vláda splní dohody, podepsané nynější vládou - pokud bude zjištěno, že jsou z právního hlediska platné, dodal, znepokojivě pro mnohé. Orbán měl být módním představitelem nové generace, a neměl být pošpiněn politováníhodnou minulostí. Avšak choval se daleko více socialisticky než socialisté před ním. Trhy jásaly, když vznikla možnost, že by mohl prohrát volby.

Kam směřuje Evropská unie? Stane se konfederací nezávislých národních států, jak to chce Velká Británie? Anebo vzniknou Spojené státy evropské, v nichž se všechny někdejší národní státy rozpustí?

Zdá se, že se o tom bude daleko více rozhodovat ve střední Evropě než v Evropě západní. Země jako Francie nebo Británie už podporují buď jeden nebo druhý model. Výsledek této debaty však se vší pravděpodobností rozhodnou dosud nerozhodné hlasy - nynější žadatelské země, zítřejší členové EU. Maďarsko si uvědomuje, že čím více kandidátských zemí bude podporovat, tím větší vliv bude mít na budoucí uspořádání EU. Proto opakovaně Maďarsko požaduje, aby byly zahájeny předběžné rozhovoru s Ukrajinou, Běloruskem a Moldovou - a přípravy na jejich konečné včlenění do evropské organizace.

Byl to Francouz (Ernest Renan), který napsal:

"Národy nejsou věčné. Měly počátek a budou mít konec. A pravděpodobně je nahradí evropská konfederace."

Článek původně vyšel ve zkrácené verzi na stránkách United Press International.

Další články Sama Vaknina - v angličtině jsou zde.

                 
Obsah vydání       19. 4. 2002
19. 4. 2002 Policie vyšetřuje konkurs Tchecomalt Group Radek  Mokrý
19. 4. 2002 Týdeník Profit: Tchecomalt může znamenat pro ČSOB skoro tři miliardy čistého zisku Ivan  Jemelka
19. 4. 2002 Pavel Tomčala: Odstoupil jsem v zájmu věřitelů Radek  Mokrý
19. 4. 2002 Maďarsko - volby, ve kterých opravdu o něco jde Sam  Vaknin
19. 4. 2002 OSN: Situace v táboře Dženin je "neuvěřitelně hrůzná"
19. 4. 2002 Jak se bránit proti spamům v emailu
19. 4. 2002 Pitomec stojí vedle blbce Lubomír  Sedláčik
18. 4. 2002 Milování Lukáš  Bárta
19. 4. 2002 V Británii nepotřebují čeští občané zdravotní pojištění
18. 4. 2002 President ČLK MUDr. David Rath zneužívá a diskredituje Českou lékařskou komoru Jan  Paul
18. 4. 2002 Jak bohaté země přímo žijí z chudoby chudých zemí
17. 4. 2002 Parazit Stanislav Gross - Kdy se zbaví ČR tohoto "ministra"? Jan  Čulík
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
19. 4. 2002 Šéfredaktor si bere volno/Omluva
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 4. 2002 V Británii nepotřebují čeští občané zdravotní pojištění   
19. 4. 2002 Maďarsko - volby, ve kterých opravdu o něco jde Sam  Vaknin
19. 4. 2002 Policie vyšetřuje konkurs Tchecomalt Group Radek  Mokrý
18. 4. 2002 Milování Lukáš  Bárta
18. 4. 2002 President ČLK MUDr. David Rath zneužívá a diskredituje Českou lékařskou komoru Jan  Paul
18. 4. 2002 Jak bohaté země přímo žijí z chudoby chudých zemí   
17. 4. 2002 PVT: Děláme jen to, co po nás chce ÚOOÚ Jiří  Faltus
17. 4. 2002 Ostrá diskuse o poválečném uspořádání na česko-německé konferenci v Berlíně Miloslav  Bednář
17. 4. 2002 Benešovy dekrety a postmoderní diskuse V. Žáka Milan  Valach
17. 4. 2002 Parazit Stanislav Gross - Kdy se zbaví ČR tohoto "ministra"? Jan  Čulík
16. 4. 2002 Soudkyně Podlipná: Policisté mají právo legitimovat "neposlušné občany" Tomáš  Pecina
16. 4. 2002 Hrozivé proroctví Oskar  Krejčí
16. 4. 2002 Chvála PVT, a. s., aneb Jak jsem se nestal e-občanem Tomáš  Pecina
16. 4. 2002 Hrdinové daně neplatí Radek  Mokrý
16. 4. 2002 Ghetto ako útek Tomáš  Repčiak