Vydá se střední Evropa cestou Západu, anebo Běloruska?

5. 9. 2015

Pozor na fašismus, šířící se ve střední Evropě v důsledku iracionálního strachu

Chci upozornit na velmi znepokojující směr, jímž se vydává střední Evropa, píše na Facebooku Paddington Tucker. Přiznám se, že jsem reagoval emocionálně, když jsem se dověděl, že slovenský ministr vnitra přijme jen křesťanské a ateistické uprchlíky a žádné muslimy. Jsem si vědom, že drtivá většina Slováků (i Čechů) s ním souhlasí, a nijak tyto lidi neodsuzuji - je přirozené bát se neznámého. Ale když něco takového řekne vysoký státní představitel, jen to povzbuzuje už existující nevědomost a předsudečnost vůči islámu.

Dává to oficiálně zelenou rasismu.

Vyloučit určitou skupinu lidí ze země připomíná třicátá a čtyřicátá léta dvacátého století, kdy byla židovská komunita nejprve vyloučena z mainstreamové společnosti a pak byla vyhlazena.

Bohužel, v důsledku vzestupu populismu, už dnes nestojí v čele evropských zemí státníci, ale jen politikové, kteří prostě odrážejí názory bojácných a neinformovaných lidí a jednají jen tak, aby pro ně tito lidé hlasovali.

Existuje vážné riziko návratu do dvacátých a třicátých let, kdy vznikla fašistická hnutí prostřednictvím manipulace strachem. V důsledku toho se může rozpadnout Evropská unie a vzniknou izolované úzkoprsé státečky s miniputiny v čele.

Žít na kontinentu bez hranic, kde máme prospěch z mísení kultur, v čemž nám nikdo nebrání, je výsada, kterou musíme ochraňovat.

Země jako Slovensko, Česká republika a Maďarsko budou muset učinit volbu. Buď přijmou přistěhovalectví a svět v takové formě, jak jej přijala západní Evropa, k velkému prospěchu svých ekonomik, anebo opustí Evropskou unii a zvolí si budoucnost blízkou Lukašenkově Bělorusku.

První zmíněná alternativa vyžaduje, aby se do čela zemí postavili státníci, kteří budou zpochybňovat předsudky svých občanů a budou vysvětlováním zmírňovat jejich strach. Avšak slovenský ministr vnitra, z čistě sobeckých politických důvodů, dává přednost tomu, aby posunul svou zemi, Slovensko, k minskému modelu.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 4.9. 2015