Berte Merkelovou vážně: Jestliže Evropa uprchlíkům nepomůže, občanská práva na tomto kontinentě skončí

3. 9. 2015

Málokdy slyšíme od proevropanů dnes státnický jazyk. Odvážného postoje, který zaujala Angela Merkelová, žena, které není lehké se posmívat, ohledně uprchlické krize, stojí za to si proto povšimnout. Německá kancléřka zaujala aktivní postoj v otázce, která dlouho neprodukovala nic jiného než hašteření mezi členskými státy EU a motivaci pro populisty, kteří by chtěli odříznout svou zemi od vnějšího světa.

Statisíce lidí prchají z válečných zón a před pronásledováním v nejhorší uprchlické krizi, jakou Evropa poznala od druhé světové války. Situace se hned tak nezmění, a proto je vítané, že někdo, kdo má moc, zaujal vysoce morální postoj namísto toho, aby podporoval demagogii. Merkelová to řekla jasně: "Jestliže Evropa v otázce uprchlíků selže, její těsná vazba na všeobecná lidská práva bude zlikvidována." Jen několik dní poté, co bylo objeveno 71 rozkládajících se mrtvol uprchlíků v kamionu na rakouské dálnici, německá kancléřka vysílá silný signál. Merkelová už podnikla výjimečnou iniciativu, když oznámila, že všichni syrští uprchlíci budou mít nárok dostat v Německu azyl. Jednostranně a právem zrušila takzvané dublinské procedury, podle nichž musejí uprchlíci žádat o azyl v první bezpečné zemi, do níž přicestují.

Mohl by tohle být bod obratu? Po celé Evropě roste uvědomění, že národy musejí jednat společně, ne "mluvit na sebe", tváří v tvář této pokračující tragédii, která si během roku 2015 už vyžádala 2500 životů. Avšak tento nový impuls bojuje s vlnou xenofobie a nezájmu o lidi, kteří potřebují ochranu: viz šokující výroky, přicházející z některých hlavních měst, že přijmou pouze křesťanské, a nikoliv muslimské uprchlíky. Viz také budování plotů, v Maďarsku i jinde, ve snaze zastavit proud zoufalých lidí.

Některé z nejstarších evropských demokracií spokojeně pošlapávají základní pojmy solidarity, když odmítají i hovořit vůbec o férovém rozdělování žadatelů o azyl. Zejména britský postoj je trapný, vláda oznámila, že azyl dostane jen 1000 Syřanů.

Nejde o to, že by Evropa měla vzít na svá bedra veškerou mizerii světa - prezentace debaty tímto směrem vyvolává strach, který je nutno porazit a odmítnout. Bezprostředním úkolem, který je nutno řešit je zvládnout, prakticky a lidsky, krizi neuvěřitelných rozměrů. Je naléhavě nutné vytvořit společnou evropskou azylovou politiku a nalézt finanční zdroje na její realizaci. Stejně tak důležité je vytvořit legální cesty, jak by mohli uprchlíci žádat o azyl, aniž by museli podnikat smrtelně nebezpečné cesty přes moře anebo v kamionech. Dlouhodobým řešením pak je spolupráce proti pašerákům a rozvojová politika pro Afriku, Balkán a další místa, kde zoufalá hospodářská situace přesvědčuje mladé lidi, že jedinou možností jak získat lepší život je emigrovat.

Vrcholná jednání EU v nadcházejících týdnech musejí veškeré tyto podrobnosti řešit. Avšak Merkelová vyslala naléhavý signál, že je nutno nyní postavit se proti nejnižším pudům. Merkelová uporoznila Evropu, že je vybudována na hodnotách, včetně imperativu "už nikdy toto znovu", který je přímo důsledkem vzpomínek židovských uprchlíků z Německa a z Rakouska z třicátých let dvacátého století, jimž ostatní státy odmítaly pomoci. Někteří lidé budou vidět zvláštní důvody, proč je Německo více než ochotné otevřít se uprchlíkům, například je tam stárnoucí obyvatelstvo, což posiluje hospodářský prospěch imigrace. Ale neodmítejme nesporný argument Merkelové, jímž je, že Evropa se musí sjednotit ve strategické otázce, o níž si nelze přát, že zmizí.

Více takového jazyka je zapotřebí, více státnictví a více odvahy od ostatních politiků. Nikoliv povrchní hesla o odmítání, která nic neřeší a přinášejí jenom hanbu.

Kompletní článek v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.9. 2015