CVVM: Občané jsou s dnešním systémem v České republice zároveň spokojeni i nespokojeni

15. 11. 2014

Poněkud protikladné výsledky přinesl průzkum veřejného mínění společnosti CVVM, týkající názorů občanů na nejrůznější společenské otázky.

Jako nejpozitivnější období či událost zhodnotili občané ČR první republiku z let 1918-1938 (pozitivní názor na ni mělo 62 procent občanů), dále Listopad 1989 (pozitivní názor na něj mělo 61 občanů), nejzápornějí hodnotili Únor 1948 (60 procent občanů) a Protektorát Čechy a Morava (75 procent občanů).

Současný politický systém v ČR hodnotí pozitivně 22 procent občanů, negativně 39 procent občanů. Režim před rokem 1989 hodnotí pozitivně 16 procent občanů, negativně 48 procent občanů.

Současné ekonomické zřízdení v ČR hodnotí pozitivně 18 procent občanů, negativně 44 procent občanů. Ekonomický systém před rokem 1989 hodnotí pozitivně 30 procent občanů, negativně 34 procent občanů.

Při celkovém zhodnocení poměrů před listopadem 1989 a dnes si 18 procent občanů myslí, že režim před rokem 1989 byl lepší než dnes, 38 procent občanů to odmítá.

66 procent českých občanů zastává názor, že změna režimu v roce 1989 stála za to. Opačný názor zastává 22 procent občanů.

Zajímavé je, že zatímco občané hodnotí výrazně pozitivně možnost studovat, pracovat a cestovat do zahraničí (80 procent občanů), svobodný přístup k informacím (79 procent občanů), možnost vyjádřit svůj názor (74 procent občanů), možnost účastnit se na veřejném životě (67 procent občanů) i přístup ke vzdělání (67 procent občanů), záporně naopak hodnotí množství pracovních příležitostí (61 procent občanů), absenci sociálních jistot (66 procent občanů) a vysokou kriminalitu (60 procent občanů).

Podrobnosti ZDE

Vytisknout

Související články

Pozoruhodná míra nespokojenosti s režimem

2.7. 2010 / Jan Čulík

V lednu 2010 zjistilo Středisko empirických výzkumů (STEM), že 80 % občanů ČR zastává v různé míře názor, že dnešní čeští politici jsou "na nižší morální úrovni" (než politici z komunistického režimu z doby před rokem 1989. (Nebo si někteří z nic...

Obsah vydání | Pátek 14.11. 2014