Bojkotujme sčítání "oVčanů"

10. 3. 2011 / Jan Prokeš

V napjaté domácí sociálně-politické atmosféře posledních dní stojí za pozornost i téma zdánlivě apolitické - tzv. "Sčítání lidu" nebo jak to nazývají. Podle mě jde o další akt vrcholné státní manipulace s občany, typickou "orwellovštinu". Celá věc má podle mě minimálně tři aspekty:

1. V současné době o nás mají různé státní i nestátní instituce prakticky všechny dostupné informace jak podle stávajících předpisů, kdy musíte neustále něco někde úřadům poskytovat, tak i "nelegálně" vinou slabé ochrany osobních dat. Navíc tato data kolují ve virtuálním prostředí, dnes si vás každý může "vyguglovat". Připadá mi proto nehorázné, že máme znovu vyplňovat sáhodlouhé dotazníky včetně citlivých otázek typu "jaký máte vztah k náboženství "apod. Pokud už nás chtějí sčítat, ať si jen vytáhnou stávající informace, mají jich dostatek. Považuji to prostě ze strany státu-Velkého bratra za další šikanu.

2. Finančně-ekonomický aspekt. V době, kdy tato vládní politika povede k chudnutí většiny obyvatelstva, si vláda dovolí utrácet spoustu peněz za tuto monstrakci. Takto vyhozené peníze by určitě posloužily potřebnějšímu a naléhavějšímu účelu.

3. Hrozba sankcí. Pohrůžka pokutou až do výše deseti tisíc korun v případě "nepodrobení se" je vyděračská. Vezměte si jen, že např. v dopravě vás ohrožuje na životě řidič- zabiják a buď unikne pokutě vůbec nebo dostane jen nějakou směšnou v řádu stovek,pokud prostě nepodplatí policii. Zde když se někdo nechce podrobit šikanóznímu zacházení, tak ho přivedou do tíživé finanční situace.

Shrnuto, já osobně budu "sčítání" bojkotovat i s vědomím možných postihů. Pokud by měl někdo podobný názor, zkusme uvažovat o nějaké formě vyjádření nebo protestu.

Pozn. red.: Právník znalý zákonů Evropské unie by měl zjistit, zda pokuta ve výši 10 000 Kč za údajné nevyplnění dotazníku pro sčítáni lidu může být vůbec legální. Zdá se to nepravděpodobné.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.3. 2011