Vláda útočí proti nevidomým

10. 3. 2011

tisková zpráva

SONS ČR jako občanské sdružení, hájící práva a oprávněné zájmy lidí s těžkým zrakovým postižením, nesouhlasí se změnami v oblasti sociálního zabezpečení, navrženými Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Především zrušení stávajících průkazů ZTP-P, umožňujících držiteli bezplatnou přepravu průvodce a bezplatnou dopravu v MHD, představuje vážné, přímo bezprecedentní omezení v možnostech pohybu především nevidomých. Netřeba zdůrazňovat, že v neznámém prostředí je pro člověka s těžkým zrakovým postižením pomoc průvodce zcela nezbytná, především s ohledem na osobní bezpečnost a orientaci.

Ani bezplatnou přepravu v prostředcích MHD nelze považovat za přepych, ale za nezbytnou nutnost, neboť výrazně zvyšuje bezpečnost nevidomého v přesunech na větší vzdálenosti. Problémem je však naprostá nepřístupnost odbavovacích systémů MHD, které nejsou pro nevidomé uživatele vůbec přizpůsobeny. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že onen průkaz "mimořádných výhod" není žádným přepychem, ale pouhou kompenzací zrakového handicapu, považovaného stále za jeden z nejtěžších. Stejným způsobem jsou vnímána i omezení v příspěvcích na kompenzační pomůcky či krmivo a nezbytnou veterinární péči pro vodicího psa, které -- jak již sám název napovídá -- slouží nikoli k zábavě či rozmarům, ale jako nezbytné nástroje pro vyrovnávání negativních důsledků zrakového postižení. (přístup k informacím, bezpečnost samostatného pohybu, usnadnění orientace atd.)

Vezmeme-li ještě v potaz negativní ekonomický dopad připravované jednotné dvacetiprocentní sazby DPH na běžného občana -- drtivá většina lidí s těžkým zrakovým postižením jsou invalidní důchodci bez možnosti dalšího příjmu -, pak lze říci, že v případě přijetí změn v navrženém rozsahu by většinu nevidomých a těžce slabozrakých lidí uvrhlo za hranici chudoby. Máme snad připravovaná opatření MPSV chápat jako nezasloužený trest za postižení, které jsme si vlastní vinou nezpůsobili? Skutečně to v mnohých z nás podobné pocity vyvolává.

Naše občanské sdružení se v maximální míře zasazuje o plnou integraci osob s těžkým zrakovým postižením do většinové společnosti; opatření navrhovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí směřují bohužel k opačnému cíli -- k úplnému sociálnímu vyloučení této skupiny osob a jejich obtížné existenci v málo důstojných podmínkách. Zasaďme se všichni o to, aby se tak nestalo.

Zástupci SONS usilují, a budou i nadále vyvíjet maximální úsilí ovlivnit jednáním obsah navržených zákonů ve prospěch zrakově postižených.

Za republikovou radu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Josef Stiborský, prezident SONS ČR

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.3. 2011