Jak si Petr Nečas stojí za "svými slovy"!

11. 3. 2011 / Jiří Baťa

Dostalo se mi té možnosti a shlédl jsem velmi zajímavý a významný dokument Podraz zvaný Obama. Materiál, který otevřeně hovoří o praktikách americké administrativy ve vztahu k penězům, které byly, jsou a budou (?) rozhodujícím faktorem vládnutí. A nejen na úrovni vlády, ale stejně tak ve všech rozhodujících orgánech, především pak bankách, s přímým vlivem na světovou ekonomku. Nechci zde pitvat celý takřka jeden a půl hodinový film, bylo by to zbytečné a zcela nepraktické.

Na stránkách Aktuálně.cz jsem si přečetl článek Dozorčí rady: špičkoví odborníci, nebo trafikanti? od M. Škopa. Autor v něm uvádí přehledné tabulky obsazení míst v hlavních (polo-) státních firmách a institucích ve srovnání s plamennými, rozhodnými názory na odsouzeníhodné praktiky v obsazování postů dozorčích a správních rad dnes již premiéra P. Nečase. Jeho vyjádření totiž pochází z dob těsně před volbami (27.5.2010) a pronesl je v Otázkách Václava Moravce za spoluúčasti dalšího kandidáta na premiéra, J. Paroubka. Na otázku:

"Mnohé ze skandálů předešlých vlád se týkaly poradců, kteří, jak se zdá, ovlivňovali veřejnou politiku a zároveň působili v podnicích. Máte nějaký plán, který by zamezil poradcům, aby působili v soukromých podnicích a současně působili ve veřejné správě?"

tehdy Petr Nečas odpověděl:

"Já musím říci, že tam kde má být stanovena jednoznačná odpovědnost za zastupování zájmů státu v dané třeba státní firmě nebo firmě se státní účastí, tak by to měli být lidé, kteří buďto jsou najmuti na základě konkrétní smlouvy výběrovým řízením jako špičkoví odborníci na ekonomiku, anebo lidé, kteří jsou vedoucími úředníky státní správy, vůči kterým existuje velice striktní pracovněprávní vztah včetně možnosti postihů, kteří by tam ale seděli za ten stát zadarmo, prostě proto, že součástí popisu jejich práce je hájit zájmy státu v konkrétní firmě. Čili žádné ušmudlané figurky neznámých lidí, kteří se ometají okolo toho nebo onoho politika, ale jasně definované figury, buďto najmuti jako manažeři, jako schopní lidé z komerčního sektoru nebo vedoucí úředníci státní správy s jednoznačně stanovenou odpovědností a také pracovněprávními postihy."

Jaká je skutečnost, jak dalece si pan premiér stojí za svými slovy, dokazují tabulky obsazení míst v DR a SR ve společnostech strategického významu, VZP a Lesy ČR. Jak poznamenává autor, v rozporu se slovy P. Nečase to šlo snadno. Zvláštní pozornost zaslouží konstatování P. Nečase, když se zmiňuje o stanovené odpovědnosti a pracovněprávních postizích. Bylo by více než zajímavé se těmito postuláty seznámit, potažmo znát jejich uplatnění v případě, kdy je k tomu opodstatněný důvod. Totéž se týká i politiků a členů vlády apod.

Jestliže jsem v úvodu zmínil dokument Podraz zvaný Obama, má to své opodstatnění a nejde jen o podobnost čistě náhodnou! Stejně jako ve zmíněném dokumentu se říká jedno a dělá zcela něco jiného, tak i v případě našich politiků a premiéra Nečase zvlášť se slova rozcházejí s činy. Není to však jen nějaká typická lidská zapomnětlivost, jde o plánovaný kalkul v rámci udržení moci, bezprostředního kontaktu s tokem peněz, udržení vlivných osobností na rozhodujících postech a tím i naplňování strategie pravicové vlády nad celou společností. Plně v kontextu s taktikou americké administrativy, v čele s B. Obamou. V porovnání s dobou nedávno minulou : s jinými "přáteli" - za stejnými cíli!

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.3. 2011