Zpětná vazba a její využití

9. 2. 2011 / František Augusta

Se zpětnou vazbou se v našem životě denně setkáváme. Její význam, pokud bude vědomě využívána, může představovat značný zdroj energie, rozdílný podle věku. V životě lidí nastávají někdy situace, za kterých dokáží vyvinout až neuvěřitelné množství energie.

U mladé generace dosahuje často takové intenzity, že si jí snižují například při diskotékách nebo se jí zbavují nežádoucí činností -- ničení zastávek veřejné dopravy, někdy i trestnou činností. Proto, že značnou část svého života prožívají ve škole, jak dosáhnout toho, aby mohli tuto energii při výuce využívat?

Na jedno z možných řešení jsem poukázal v příspěvku Programované vzdělávání. Spočívá v krokové výuce teorie i praxe. Pro příklad uvádím Agility - přípravu pejska k překonání zadané překážkové dráhy. Existují i mezinárodní soutěže na toto téma.

Cvičitelka svého pejska, často i bez průkazu původu, učí postupně zvládat jednotlivé překážky a potom je překonávat v předepsaném sledu. Každý krok má vstupní část -- ukáže pejskovi co má dělat a bezprostředně vyhodnocuje jeho úspěšnost, přitom má převažovat kladné hodnocení. Pokud pejsek tento krok úspěšně zvládl, reaguje na příslušný povel - název kroku. Jestli postupně zvládají celý sled překážek v požadovaném čase, na povel ke startu, cvičitelka -- majitelka pejska doprovází a postupně ho povzbuzuje. A jak jsou oba šťastní když překážkovou dráhu zvládli je až dojemné!

Jaká poučení z tohoto příkladu plynou pro řešení výuky? Pokud žák krokově řeší výuku teorie i praxe, tak se didaktické řešení kroků neustále opakuje. Učitel na jeho vstupu vysvětlí slovně i graficky co krok obsahuje, možnosti jeho řešení, a po žácích vyžaduje bezprostřední odpověď např. výběrem z nabídky tří variant. Poté učitel vyhodnocuje úspěšnost řešení kroku. Pokud nedosahuje požadovanou úroveň, nemá přecházet na další krok a musí se pokusit o jiné slovní i grafické vysvětlení jeho náplně. Když tuto skutečnost nebude respektovat, nesplní celý řetězec kroků požadovaný cíl. Takto si učitel postupně vytváří úspěšný program výuky, pomocí zpětné vazby žák-učitel. V případě, že převažují správná řešení, může tato kladná zpětná vazba zvýšit úsilí žáků navýšením jejich studijní energie a dosahují kladných výsledků. Přitom dochází k tak zvanému zpevnění, které umožní vznik zájmu o další výuku. Pro slovní i grafické vysvětlení obsahu kroku má v současnosti učitel široké možnosti. Může čerpat například z Internetu i různých řešení v učebnicích.

Pokud kroky obsahují jak teoretickou tak i praktickou -- manuální činnost spojenou do konkrétní podoby v určitém zařízení, tak dosažení cíle jejich řetězců a úkolu výuky, lze měřit. Podrobněji jsem moje myšlenky a názory uvedl ve svém minulém příspěvku Několik slov k českému školství. Ze své praxe vím, že ke spokojenosti, snad i štěstí, stačí člověku zvládnutí technických prostředků. Například pocit z jízdy v automobilu, na který si vydělal a zvládl jeho obsluhu, vede i k jeho štěstí.

Jak jsem na začátku uvedl, může "zpětná vazba" ovlivňovat úrovně energie, kterou ze sebe člověk uvolní. Pokud bude kladná, povede k jejímu nárůstu, v opačném případě je tomu naopak.

Byli jsme svědky situací, kdy lidé prokázali značné navýšení množství své aktivní energie. Například 17. listopadu 1989 na Národní třídě, v době zvonění klíči při shromáždění na Letenské pláni. To byly případy masového -- kolektivního projevu. Zvláštním případem je ve francouzském filmu "Stará puška" lékař, který ke konci 2. světové války odveze svoji ohroženou manželku a dceru do klidu malého městečka a když zjistí, že skupina příslušníků SS vyvraždila všechny obyvatele i jeho rodinu, pomocí staré pušky na odstřel divočáků, kterou má po svém otci, postupně zabije všechny vrahy a po příchodu francouzských partyzánů si to, co dokázal sám, ani nepamatuje.

V příspěvku Člověk, technika a výchova jsem uvedl myšlenku Jany Nováčkové uveřejněné v "Učitelských listech"(29.12.2006).:

"Škola vždy vychovává, i když o tom neví, nesnaží se, či nezajímá se o to. Učení je situační, děti se učí z celého svého prostředí, nejen z obsahu hodiny, která právě probíhá."

Proto je třeba tomuto prostředí věnovat patřičnou pozornost.

V dnešní době, kdy prostřednictvím hromadných sdělovacích technických prostředků jsou lidé bezprostředně informováni o dění doma i v zahraničí, může jejich programová náplň, prostřednictvím zpětné vazby, výrazně ovlivňovat stupeň aktivity lidí i žáků. Může se projevovat jako kladná, v případě souhlasu, v opačném případě záporná hodnota vede k pasivitě, případně, jak je tomu v současnosti, dokonce nezvladatelnému odporu -- násilí.

Z uvedeného plyne, že nejenom ministr školství, ale i další vedoucí činitelé našeho státu, mají pozorně sledovat výsledky průzkumu a úroveň zpětné vazby v naší společnosti respektovat. V případě, kdy podle své potřeby ovlivňují programovou náplň hromadných sdělovacích prostředků, jsou výsledky průzkumu úrovně zpětné vazby neobjektivní a požadovaná kladná hodnota se nemůže projevit!

Ze sdělovacích prostředků vynikají výchovné možnosti televize, po stránce slovního i obrazového působení. A jak vypadá reálná situace? Převažuje její komerční využití v závislosti na finančních dotacích z reklam.

Z uvedených myšlenek a poznatků lze konstatovat, že pro řešení problémů, údajně způsobených finančních krizí, existuje v naší společnosti dosud nevyužitý zdroj energie v psychice našich lidí, závislý na dosažené hodnotě zpětné vazby. .

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 9.2. 2011