Programované vzdělávání

26. 1. 2011 / František Augusta

V současnosti žijeme obklopeni kromě jiného i sdělovací technikou. Dá se říci, že nás ovlivňuje nejen doma, ale i v práci. Za nejvíce rozšířené můžeme považovat mobily, které vlastní téměř každý občan počínaje dětmi až po seniory. Jediné místo, kde je jejich používání bráněno, je škola. Ale i ta by měla využívat výchovné působení sdělovací techniky při výchovně vzdělávacím procesu, při výuce. Zatím se dostává do rozporu mezi běžným životním a školským prostředím. Různé pokusy o reformy školství jsou, podle mého názoru, neúspěšné především pro nevyřešení tohoto rozporu.

Patřím mezi pedagogy kteří nejprve získali inženýrské a posléze i základní pedagogické vzdělání.

Mým úkolem byla výuka v kurzech techniků, kteří při nově zaváděné sdělovací technice měli problémy s její obsluhou i opravami.

Do podobné situace se můžete dostat, když si zakoupíte např. mobil, digitální fotoaparát nebo jiné elektronické zařízení.

K tomu dostanete návod k obsluze - manuál, podle kterého máte zařízení zvládnout. Pokud si koupíte např. mobil, tak ten převážně integruje více funkcí. Běžně umožňuje pořizovat fotografie o různém rozlišení, přehrávat hudbu staženou z počítače, příjem rozhlasového vysílání, které lze i nahrávat do paměti mobilu, záznam zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu i další funkce. Často se stává, že využíváte mobil převážně jako telefonní přístroj, k posílání textových, či obrázkových zpráv.

V každém případě musíte absolvovat řadu praktických úkonů - kroků, každý z nich má předepsanou manuální činnost - elementární pracovní operaci, po které následuje reakce mobilu, který bezprostředně informuje o jejím výsledku.

Pokud se podíváme na jeden krok, tak si vyhledáte podle manuálu příslušný přepínač nebo tlačítko, vyřešíte elementární pracovní operaci a zjistíte, jak mobil reagoval. Takto postupně projdete řetězcem kroků -- elementárních pracovních operací předepsaným k využití mobilu např. jako fotoaparátu.

Tento postup můžeme považovat za klasicky didaktický. S tímto postupem pravděpodobně nebudete spokojeni, přenášení zraku z textu na obrázek a vyhledávání ovládacího prvku na mobilu je únavné a je možné, že autora manuálu budete kritizovat.

Jako inženýrsko didaktické řešení se nabízí zvuková nahrávka textu elementární pracovní operace přenášená do sluchátek, doplněná obrazovým záznamem elementární pracovní operace předváděné na monitoru, včetně reakce mobilu.

Pokud potřebujete teoreticky vysvětlit odbornou náplň elementární pracovní operace, bude se jednat o odborně pracovní operaci. Odbornou náplň kroku můžeme považovat za krokové řešení teorie, kdy každý krok teorie vysvětluje i praktické řešení obsluhy.

Takto lze řešit požadavek spojovaní výuky teorie s praxí.

S podobně řešenou výukou jsem se setkal v rámci čtyř dvouhodin kurzu zájemců o získání základní počítačové gramotnosti, který jsem kdysi absolvoval.

Základní myšlenkou je možnost stejného krokového řešení výuky teorie i praxe. Toto řešení výuky může odstranit výše uvedený rozpor mezi školským a domácím prostředím. Doma totiž krokově obsluhujeme nejen televizi, počítač, ale i běžné spotřebiče, všechny podle manuálů, které jsme postupně zvládli i osvojili, a v tomto prostředí podobně žiji i děti, které přechod do takto řešeného prostředí školy snadněji zvládnou.

Prostřednictvím zadávaných domácích úkolů dochází k narušování domácího prostředí žáků i rodičů. V dnešní době počítačů, internetu i mobilů lze uvedené rozdíly obou prostředí odstranit. Rozhodující úlohu mohou sehrát programové náplně zpracované tak, aby splňovaly výše uvedený požadavek stejného didaktického řešení výuky teorie i praxe. Pokud budou respektovat krokové řešení, s jeho charakteristickými vlastnostmi budou úspěšné. Skutečnost je zatím taková, že dochází k vybavování škol technikou bez programové náplně zpracované podle uvedených zásad...

Pokud se vrátím k mému úkolu uváděném na začátku tohoto příspěvku, mohu konstatovat, že jsem ho úspěšně splnil pomocí programového manuálu zpracovaného podle uvedených zásad a realizovaného jak v knižní, tak i v televizní podobě.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 26.1. 2011