Holešovská SPZ, MÚ a jeho starosta, aneb tajemno nad investorským záměrem

9. 2. 2011 / Jiří Baťa

Podle Kroměřížského deníku vznáší se nad Strategickou průmyslovou zónou (SPZ) v Holešově jedno velké tajemství. Do zóny hodlá vstoupit investor, otrokovický závod firmy Mitas, výrobce pneumatik převážně pro hospodářské stroje. No sláva, konečně někdo, kdo může nějakým způsobem ovlivnit nezaměstnanost v Holešově. Jenže ouha, chybička se vloudila -- a sice s problémem vlivu výroby této firmy na životní prostředí.

Podle studie z geologického průzkumu jsou totiž výsledky pro realizaci firmy v SPZ negativní. Problém s tímto "problémem" je především v tom, že z půltuctu dokumentů se zachovalo pouze jedno paré (ty ostatní se prý záhadně ztratily) a toto jediné paré střeží jako oko v hlavě sám starosta města Holešova Zdeněk Janalík. Vzhledem  k celkové vysoké bonitě investorského záměru se o výsledky geologického průzkumu zajímá mnoho lidí, ale i některá občanská sdružení. Starosta je však neústupný, vstřícní nejsou ani na odboru životního prostředí, kde by se měl dokument nacházet, prý tam ani není. Na různé dotazy, které jsou v této souvislosti kladeny starostovi, lakonicky odpovídá, že nemá žádné informace, které by mohl dát! A dodává: "Naše posudky jsou zatím v rovině úvah, nemáme nic relevantního!" Tak proč ty jinotaje kolem? Poněkud mu uniká, že občané mají ze zákona právo na informace zvláště v případech, kdy jde o veřejný zájem obyvatelstva.

Jakkoliv se zdá být situace kolem Mitosu tajemná, důvody budou nasnadě. Nejpravděpodobnějším důvodem bude totiž fakt, že dokument, resp. výsledek, který byl vypracován na konci loňského roku, vyšel negativně. Což je fakt sice nepotvrzený, ale spolu s dalšími skutečnostmi pak vychází, že Mitas nejspíše s výstavbou svého závodu ve SPZ v Holešově neuspěje. Nahrává tomu několik skutečností, jednak jsou to  důvody ryze přírodních poměrů, ale stejně tak i důvody legislativní. Ty důvody jsou natolik vážné, že je lze sotva obejít, neboť mají oporu v zákoně. A obejít zákon by se nejspíše nevyplatilo. Tyto skutečnosti jsou již veřejně známé, takže výsledek z geologického průzkumu by měl jen s definitivní platností potvrdit utrum investice Mitasu ve SPZ Holešov. Prostě to z určitých relevantních důvodů nevyšlo, SPZ bude mít o jednoho investora méně! Netvrdím, že to není škoda, ale životní podmínky obyvatel mají přednost. Jenže!

Proč z toho pana starostu Janalíka, obrazně řečeno, bolí hlava? Jsou-li výsledky takové jaké jsou, pak by se také měly jako takové respektovat. Nebo že by se s tím snad dalo ještě něco dělat? Vlivu má exsenátor Janalík jistě dost, jeho jednání však opodstatněně vzbuzuje domněnku, jakože by se snad za jistých okolností atd... zkrátka, zavání to podezřením na korupční jednání, v krajním případě jednáním nepatřičným! Ale co vládou vyhlášený boj s korupcí? To není vysloveně přímé obvinění starosty Janalíka, to je pouze jedna z možností, jak si vysvětlovat jeho neochotu, nezájem a aroganci v případě, že jsou po něm, stejně jako po celém MÚ Holešov, požadovány informace, na které mají tazatelé zákonné právo. Nebo to chápat, že jsou ti na radnici za ODS rovnější těch druhých? Že by to měla být ta demokracie po ODSovsku?

Ať už tak, či jinak, pan starosta Janalík těmto pověstem napomáhá tím, že je balí do tajemného roucha, jeho odpovědi jsou zcela oproštěny vstřícnosti a pochopení, ba co víc, jasně dává najevo opovržení nad povinnostmi svými, coby starosty města, tak povinnostmi MÚ Holešov jako subjektu veřejné správy a služeb obyvatelstvu, mj. i podávat potřebné informace.

A na okraj ještě vyznání redaktorky Kroměřížského deníku Jany Rohanové k osobě pana starosty Janalíka. Zná jej ze všech starostů na kroměřížsku nejdéle, říká, že ji dokonce jako čerstvý senátor oddával, ale na otázku, jaký je, by nevěděla co říct. Prý umí odzbrojit úsměvem, ale jaký je, neví. Mohu potvrdit některá slova, i když na rozdíl od ní vím, jaký starosta Janalík je. Nebudu zde ventilovat jeho charakteristiku podle mého názoru a vkusu jen potvrdím, že úsměvem odzbrojuje (nejspíše ženy), ale kromě tohoto svého charisma dovede i přesvědčit, dost často s úsměvem, svou až despotickou užvaněností. S tím mám bohužel bohaté zkušenosti. Jak se říká, ten by dokázal ukecat i mrtvého. Jen se zatím nenašel nikdo, kdo by naopak "ukecal" starostu, aby kápl božskou, co se Mitasu týká. Ono to nakonec stejně vyjde na světlo boží, ale je to tajemno zapotřebí?

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 9.2. 2011