REKLAMA

Termovizní měření - spolehlivá analýza úniků tepla

24. 1. 2011

Tento článek je reklama

Řada starších budov i novostaveb trpí některou z konstrukčních závad, které se projevují nehospodárným nakládáním s tepelnou energií, tvorbou plísní, snížením tepelné pohody a životnosti zdiva, zhoršením statiky apod.

Jednou z vážných a poměrně běžných konstrukčních závad budov jsou například tepelné mosty, které jednak zhoršují celkovou energetickou bilanci stavby (vyvádějí z budovy teplo a zhoršují tepelnou akumulaci zdiva), jednak jsou nepřijatelné z hygienických důvodů, protože mohou vytvářet vhodné prostředí pro tvorbu plísní. Tyto plísně navíc rostou nejen na viditelných místech, kde je lze vizuální kontrolou odhalit a následně zahubit chemikáliemi, ale i na skrytých místech, kde jsou sice nenápadné, ale na mikroklima budovy mohou mít katastrofální vliv.

V současné době je termovizní diagnostika prakticky jedinou možností, jak spolehlivě a v dostatečném rozsahu (například celé budovy), odhalit tepelné mosty a další anomálie v pláštích budov.

Princip termovizní diagnostiky je založen na měření teplotního pole snímaného objektu pomocí termovizní kamery. Výstupem je tzv. termogram (příklady viz následující dva obrázky). Ten si lze představit jako klasickou fotografii, ale barva zde nevyjadřuje skutečnou barevnost snímaného předmětu, ale jeho teplotu.

Na příkladech dvou termogramů je vidět nepřípustné množství tepelných mostů a výskyt vlhkých míst na stěně podkrovního bytu (se zvýšenou pravděpodobností tvorby plísní).

Společnost Workswell s.r.o. prostřednictvím internetových stránek Termogram.cz nabízí termovizní diagnostiku budov od 2 400 Kč s DPH, viz ceník termovizních služeb.

Standardním výstupem našeho měření je protokol zpracovaný podle normy EN 13187 a základní analýza teplotních anomálií a úniků tepla z naměřených termogramů.

Bližší informace vám také rádi sdělíme na telefonním čísle 608 925 559.

Naše služby vám mohou pomoci odhalit například:

  • tepelné mosty
  • místa s vysokou pravděpodobností vzniku plísní
  • nedostatečnou izolaci v obvodovém plášti budovy
  • nevhodné usazení oken
  • polohy cest průniku vzduchu obvodovým pláštěm
  • nefunkčnost podlahového topení

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 24.1. 2011