VLAŠTOVKA ZMĚN POMĚRŮ V ČT

Česká televize zahajuje další vlnu vyhledávání nových poplatníků - slušně

14. 1. 2011 / Štěpán Kotrba

Všichni si pamatují, jaký poprask vzbudilo v minulosti ve veřejnosti i na politické scéně obeslání potenciálních poplatníků arogantní výzvami Českou televizí najatých právních/vymáhacích kanceláří - nejdříve v květnu 2005 vymáhací firmou BSP Lawyer Partners, posléze v roce 2008 advokátní kanceláří Dalibora Kalcsa . Média to - právem - označila za "hon na neplatiče", mluvčí televize Ladislav Šticha musel v roce 2008 konstatovat, že "Česká televize považuje postup advokátní kanceláře a vyhledávací agentury, pověřené vyhledáním neplatičů a rozesláním výzev, za nešťastný, a především nedostatečně konzultovaný s Českou televizí." K omluvě se musel připojit i generální ředitel ČT Jiří Janeček: "Způsob, obsah a zejména forma, jakou byli lidé v těchto dnech osloveni, jsou pro mne naprosto nepřijatelné. V žádném případě nepřipustím, aby s našimi diváky bylo jednáno tímto způsobem."

Dnes je všechno jinak.

Česká televize rozeslala dnes 14.1.2011 jednak velmi zdvořilou tiskovou zprávu, jednak "informačně zdvořilostní výzvu" osobám, u nichž si není jista, zda jsou nebo nejsou poplatníky - liší ze jejich záznam v evidenci u energetické společnosti (podle zákona o koncesionářských poplatcích 348/2005 Sb. je právě evidence elektroměru podkladem pro to, kdo je mluvčím domácnosti a tím pádem osobou povinnou - plátcem koncesionářského poplatku dle zákona) a v databázi ČT. Mluvčí televize naznačuje v tiskové zprávě i další, několikastupňový postup České televize. Osoby, o nichž neví, zda jsou poplatníci, už nikdo neoznačuje za neplatiče a nepožaduje po nich, aby dokazovali svou nevinu (podle práva je žalobce povinen dokázat vinu, nikoliv žalovaný svou nevinu). Dopis nepodepisuje žádná najatá firma, le obchodní ředitel ČT Kvapil. Česká televize se dnes chová slušně, inkluzivně a v souladu se zákonem - tak jak má. Domnívám se, že právě takto má jednat instituce veřejné služby, pokud slovo služba myslí vážně...

Tisková zpráva ČT z 14.1.2011

Česká televize v těchto dnech začala rozesílat dopisy domácnostem, které vygenerovala porovnáním databází energetiků s evidencí televizních poplatníků. Jedná se o zhruba 75 000 domácností, které jsou osloveny s žádostí, aby upřesnily, zda ve vztahu k povinnosti platit televizní poplatek u nich nedošlo k nějaké změně, která není zatím v databázi poplatníků evidována.

Oslovování proběhne ve čtyřech týdenních vlnách po zhruba 20 tisících. Dopis je formulován jako informačně zdvořilostní výzva (viz příloha). Domácnosti mohou reagovat tak, že dotazník odešlou zpět či jeho vyplněním na internetových stránkách. Není tedy nutné nikam telefonovat. Informace získané od domácností slouží k zpřesnění databáze a k získání nových poplatníků, kteří dosud evidováni nebyli.

Od roku 2007 jde o již čtvrtou akci ve spolupráci s energetickými společnostmi.

Seznam minulých akcí dle dat energetiků

2007 -- oslovení cca 85 tis. domácností dle dat PRE

2008 -- oslovení cca 45 tis. domácností dle dat EON
2009 -- oslovení cca 90 tis. domácností dle dat ČEZ

Na základě získaných informací byla databáze vyčištěna od nepřesných či zastaralých údajů a bylo evidováno 45 tisíc nových poplatníků. Česká televize se obvykle setkává s těmito reakcemi:

  • je osloven evidovaný poplatník, který nenahlásil změnu adresy, jména, nebo který zemřel
  • oslovený nemá televizní přijímač, příp. je od platby osvobozen nebo je neplatná evidence energetiky
  • oslovený se přihlásí jako nový poplatník

Na výzvu obvykle reaguje zhruba polovina dotázaných. Ti, kteří nezašlou odpověď, jsou znovu vyzváni, aby splnili svoji povinnost vyplývající ze zákona. Neochota oslovených komunikovat je nejčastějším důvodem nedorozumění, která mohou vzniknout, není-li databáze poplatníků aktualizována.

Zdvořile formulovaná výzva obsahuje informace o aktuální programové nabídce, kterou Česká televize nabízí, informace o platné legislativě a stručný dotazník pro upřesnění evidence poplatníka. Součástí výzvy je i informace o platebních kanálech, které mohou poplatníci využívat. "Domácnost platí (pokud vlastní TV přijímač) jeden televizní poplatek, nezávisle na počtu nemovitostí a přechodných či trvalých adres. Televizní poplatek lze hradit prostřednictvím České pošty přes SIPO. Případně je možné se registrovat jako přímý poplatník ČT na internetových stránkách www.tvpoplatky.cz, kde je formulář (na vyžádání lze zaslat i poštou) a hradit televizní poplatek přímo na účet ČT."

Ladislav Šticha

Tiskový mluvčí ČT

Televize rozeslala novinářům jak koncept oslovovacího dopisu s přílohami, tak i formulář online čestného prohlášení na základě oslovovacího dopisu "Výzva neevidovanému poplatníkovi televizního poplatku dle zákona č. 348/2005 Sb."

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 14.1. 2011