Je důležité dokumentovat řádění úředníků

12. 1. 2011 / Václav Novotný

Nejen konstatovat, že je možné jít cestou úpravy zákona a obrátit se na poslance, aby svojí přísahu naplnili i jednáním z poslaneckých lavic. Je dost hnutí, sdružení, které by se takové iniciativy mohly, nebo měly chopit.

Předpoklad změny je nenechat zrůdnosti havloklausovské doby projít bez následků. Důležitým krokem je evidovat si a shromažďovat údaje o řádění státního aparátu, který si poplatník platí ( pamatuji si z devadesátých let zprominutím vyřvávání - úředník je tady proto, aby sloužil občanu).

Kdo je v této kauze namočen? Prvopočátek je u vedoucí finančního odboru paní Nové. Ta by měla prokázat, že podnikla všechny kroky, aby se dlužník dověděl informaci o existující dlužné částce. K předání vymáhání dluhu by se vší pravděpodobností měla rozhodnout i rada zastupitelstva Slaného. Chytrá vedoucí by se o takové rozhodnutí a zápis opřela. Do hry nám vstupují radní a máme další hráče v této cynické hře. Takový zápis lze bez problému dohledat. Každý rozumný člen rady by se měl v takovém případě zeptat, jaké důsledky to bude mít pro dlužníka, zda byl obeslán. Doba předání k vymáhání dlužné částky exekutorovi odpovídá zvrácenému pojetí jednání nejen paní Nové, a to, že se počká do okamžiku, kdy by došlo k promlčení dlužné částky. čekání po dobu 4 let těsně před promlčením dlužných částek je oblíbená hra a bohužel postihuje řadu nevinných, kteří neměli v úmyslu někoho okrást. Pokud neexistuje usnesení rady zastupitelstva, paní Nová nebude schopna prokázat, jakým způsobem byla po dobu 4 let částka vymáhána, lze právem předpokládat, že se účastní oné hry na čekanou 4 let a mohla by z ní profitovat. Domáhat se akce u kontrolního výboru Městského úřadu Slaný je pravděpodobně zbytečné. Z vlastní zkušenosti jsem se jednou domáhal kontroly majetku městské části jako člen kontrolního výboru a vedoucí za Stranu zelených pro jistotu přestal na delší dobu kontrolní výbor svolávat.

Vynaložené finanční částky na záchranu vlastní existence považuji za dost veliké a v případě, kdy jsem nebyl informován o možném dluhu, podal bych na Městský úřad Slaný trestní podání na policii, souběžně na státní zastupitelství. Nejsou to složité úkony, bude to stát jenom čas při sepsání výpovědi na policii. Pro čtenáře by bylo zajímavé sledovat vývoj této kauzy, ze které by se dalo odvodit, jak se začal vypořádávat havloklausovský stát s korupcí.

Pokud se tvrdí, že státní správa je prolezlá korupcí, je jen na občanech, aby začali konat. Dá se tedy předpokládat, že 25% úředníků by skončilo v base a vytlačilo by z vězení stávající vězně. Myslím si, že přední příčky zabásnutých by obsadili právě pracovníci finančních odborů. Omlouvám se poctivým úředníkům a nechci je házet do jednoho pytle.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 12.1. 2011