Jste-li dlužníky, je ve vašem zájmu zůstat v kontaktu s věřitelem

14. 1. 2011

(Totožnost autora, který si přál zůstat v anonymitě, je redakci známa.)

Ve světle poněkud neučesaného pokusu redakce Britských listů zviditelnit problém vymáhání drobných pohledávek bych rád okomentoval některé důležité momenty, které obdobným situacím se železnou pravidelností předcházejí. Ve skutečnosti totiž málokterý případ i po následné pečlivé analýze zůstane tak jednoznačným a do nebe volajícím přehmatem veřejné moci, a mnohem častěji se stane spíše ukázkou toho, jak malé opomenutí a podcenění složitosti současných institucí vede k velkému (rozumějte drahému) rozuzlení.

Strana zelených: Jsme proti zpřístupnění sociálních dávek exekutorům

14. 1. 2011

tisková zpráva Strany zelených

Praha, 14. 1. 2011 -- Strana zelených zásadně nesouhlasí s návrhem ministerstva práce a sociálních věcí na zpřístupnění sociálních dávek exekutorům. Pravidla pro práci exekutorů po 10 letech fungování přitom potřebují revizi, která bude vycházet z toho, že drobný dluh nemá přivést dlužníka na úplné existenční dno.

VLAŠTOVKA ZMĚN POMĚRŮ V ČT

Česká televize zahajuje další vlnu vyhledávání nových poplatníků - slušně

14. 1. 2011 / Štěpán Kotrba

Všichni si pamatují, jaký poprask vzbudilo v minulosti ve veřejnosti i na politické scéně obeslání potenciálních poplatníků arogantní výzvami Českou televizí najatých právních/vymáhacích kanceláří - nejdříve v květnu 2005 vymáhací firmou BSP Lawyer Partners, posléze v roce 2008 advokátní kanceláří Dalibora Kalcsa . Média to - právem - označila za "hon na neplatiče", mluvčí televize Ladislav Šticha musel v roce 2008 konstatovat, že "Česká televize považuje postup advokátní kanceláře a vyhledávací agentury, pověřené vyhledáním neplatičů a rozesláním výzev, za nešťastný, a především nedostatečně konzultovaný s Českou televizí." K omluvě se musel připojit i generální ředitel ČT Jiří Janeček: "Způsob, obsah a zejména forma, jakou byli lidé v těchto dnech osloveni, jsou pro mne naprosto nepřijatelné. V žádném případě nepřipustím, aby s našimi diváky bylo jednáno tímto způsobem."

Dnes je všechno jinak.

Kalouskova konstanta

14. 1. 2011 / Michal Rubáš

Po dlouhém studiu materiálů hospodářské agendy českého kabinetu jsem dospěl k závěru, že existuje úzká vazba mezi vládní politikou sdílení a distribuce teoretických poznatků a všudypřítomnou finanční negramotností. Zde předkládám své závěry.

Trh amerických citů

14. 1. 2011 / Milan Kohout


Je mi na blití z davu lidí
kývajících se v nekonečné sebelítosti kotlem stadionu
za řevu tisíců ronících falešné slzy soucitu:
"Otevřela oči, půlka lebky otevřela oči !!!"

Vzbud'te se, voli zasraní
Přestaňte se držet za ruce s elektronickým prezidentem
a podívejte se doma do vlastních sobectvím zaplivaných zrcadel !!!!!

POLITIZACE VOLBY VEDENÍ RTVS

Ministr kultury SR: Současné přiznání ztěžuje pozdější zapírání

14. 1. 2011

"Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska bude zvolený, reforma verejnoprávnych médií sa uskutoční, súčasná koalícia prevezme voľbou bez opozície plnú zodpovednosť za verejnoprávne médiá."

ministr kultury SR Daniel Krajcer: Divadlo Smeru okolo RTVS ZDE

Autor je ministrem kultury Slovenské republiky za SaS, byl redaktorem a moderátorem ve Slovenském rozhlase a Televizi Markíza a členem top menežmentu TV JOJ. │ŠOK

Šťastný den

14. 1. 2011 / Wenzel Lischka

Dnes jsem měl šťastný den. Když jsem šel z auta do kanceláře přes parkoviště, tak na chvíli zasvítilo Slunce. Přesně jsem spočítal počet dechů, kdy jsem byl vystaven přímé expozici slunečního záření. Bylo jich pět. Trochu jsem se zakuckal.

Nájemné bez soudních zmatků

14. 1. 2011 / Stanislav Křeček

Poslanci ČSSD předložili k projednání do Poslanecké sněmovny (Sněmovní tisk č. 218) návrh zákona o místně obvyklém nájemném. Zákona, který by mohl, pokud by byl přijat, zásadně ovlivnit současnou nepřehlednou situaci při stanovování výše nájemného. Do tohoto návrhu zákona se podařilo prosadit to, co je v celé věci nejzásadnější, totiž definici toho, co to je vlastně to místně obvyklé nájemné.

STUPIDITA "ALTERNATIVY"

Měla by být striktně vyžadována trestní odpovědnost za šíření nakažlivých chorob

14. 1. 2011 / Štěpán Kotrba

reakce na tiskovou zprávu Ligy lidských práv "Matka je stíhána za neočkování dětí" a rozsudek soudu, osvobozující matku nikoliv za to, že by se nedopustila ničeho špatného, ale za to, že na základě porušení vyhlášky nelze uložit trest.

Právem člověka je nebýt poškozen nedbalostí či úmyslem druhého. Cílem očkování je navodit stav imunizace organismu. Nejen tedy zabránit tomu, že se člověk nakazí závažnou chorobou, ale především, že nenakazí touto chorobou ostatní.

Zrcadlo české vědy - občasná příloha Britských listů

14. 1. 2011

Britské listy se rozhodly, že budou publikovat i texty svých stálých autorů, přesahující svou odborností a rozsahem standardní publicistické útvary, na které jsou čtenáři od nich zvyklí, a které patří spíše do vědeckých sborníků či na vědecké konference. Činíme tak proto, abychom přispěli malým dílem k překonání propasti odcizení české vědy od těch, kteří ji platí ve formě daní, kteří ale nevědí, kam jejich peníze směřují a mnohdy netuší, jaký význam věda má na pokrok, pro ně posléze viditelný jen jako jakýsi nový výrobek, nová služba či nový lék. Domníváme se, že čeští vědci by měli překonat svůj ostych a přirozenou součástí jejich práce by mělo být vysvětlování toho, co dělají, i lidem, kteří vědci nejsou.Měli by zpřístupňovat své znalosti všem, nejen prostřednictvím mnohdy nedostupných databází či drahých skript, ale zdarma . pro vzdělání všech. Nejen proto, že objevování je vzrušující, ale i pro to, že jde o práce ve výsostně veřejném zájmu, navíc hrazené solidárně ze společných prostředků a jen vzdělání, věda a pokrok, který přináší, může napomoci konkurenceschopnosti celé společnosti. A v neposlední řadě proto, že šarlatánství a pseudovědy všeho druhu ve společnosti by už konečně měly narazit a proto, že česká věda se nemá ani ve světovém měřítku za co stydět.

Redakce

ZRCADLO ČESKÉ VĚDY V BRITSKÝCH LISTECH

Od ubikvitinu k antabusu

14. 1. 2011 / Boris Cvek

V rámci projektu Inovace studia molekulární a buněčné biologie (tento projekt je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, registrační číslo CZ.1.07/2.200/07.0354) na Přírodovědecké fakultě v Olomouci připravuje tým pod vedením prof. Zdeňkem Dvořákem neprodejný učební text Vybrané kapitoly z buněčné biologie. Při psaní mé části, věnované objevu tzv. ubikvitin-proteazomového systému (Nobelova cena 2004) a vývoji protinádorových léků, založených na blokaci tohoto systému (lék proti mnohočetnému myelomu VELCADE), jsem si uvědomil, že nikde v češtině tyto informace nejsou dosud dostupné. A přitom reflektují úžasný pokrok, uskutečněný na pomezí buněčné biologie, medicíny a farmaceutického byznysu.

Monitor Jana Paula:

Lidem by neškodilo více pokory, skromnosti a střídmosti, ale kdo ví, třeba k tomu budou jednou okolnostmi přinuceni

14. 1. 2011 / Jan Paul

Napsal jsem řadu článků ( ZDE , ZDE, ZDE, ZDE a ZDE) o nadměrné konzumaci masa, která nutí výrobce ke stále větší produkci u něčeho, co když se neupeče, neosolí a neokoření, tak se nedá jíst. Zefektivnění produkce znamená rychlejší výrobu, která má dopad na humánní zacházení se zvířaty. Není žádným tajemstvím, že kuřata a slepice ve velkochovech většinou nikdy nevidí slunce, tísní se v klecích -- a podobně, ba někdy i hůře, se zachází s ostatními zvířaty. Takové maso bych nikdy nepozřel, nejen z etických důvodů, ale především proto, že podle mě není zdravé.

Guardian a BBC se zdráhají publikovat texty kritizující Izrael

14. 1. 2011 / Daniel Veselý

V posledních týdnech Britské listy publikovaly řadu překladů odtajněných amerických materiálů od WikiLeaks, jež takřka hodinu po hodině tiskl britský deník Guardian. Ačkoliv Guardian publikoval i kabelogramy, které vypovídají v neprospěch izraelské vlády , někteří žurnalisté i organizace, jako jsou v Izraeli dlouhodobě působící britský novinář Jonathan Cook a web analyzující práci středoproudých médií Media Lens, tento list a také BBC kritizují za to, že jsou vůči izraelské vládě servilní, měří jí speciálním metrem a neodvažují se ji doopravdy rozzlobit.

Není to tak trochu život na břitu žiletky?

14. 1. 2011 / Miloš Dokulil

Předem se omlouvám za barokně rozkošatěný podtitulek. Měl jsem okamžitě na mysli také širší souvislosti zamýšleného tématu. Nebylo možné necitovat hned "moc", když politika je neustálým bojem o ni. (Přitom ať chceme, anebo nechceme, všichni se dostáváme do vleku politiky.) Hned jsem musel k té "moci" přidat i "nemoc", protože v přímém i metaforickém smyslu nejednou ty snahy o stabilizaci moci doprovází nějaká zarputilá nemoc. (Nemluvme o provaze v domě oběšencově. Třeba o korupci.) Zároveň je patrné, že až příliš nápadně ta "větší polovina" lidí kolem nás žije málem ve všem podle modelu "z ruky do úst", kombinovaného se sebeobranným přístupem "ať si jen Řím hoří, ještě že my si tady tancujeme".

Máte taky děti nebo vnoučata?

14. 1. 2011 / Miloš Dokulil

V souvislosti s blížícím se pololetím na prvním a druhém stupni našich škol a v napojení na zrovna teď absolvované třídní schůzky angažovaných rodičů našich školáků chce následující úvaha aspoň trochu připomenout některé vleklé problémy, které mají nejvíc "na krku" právě samotné školní děti.

Klimatická katastrofa na divadelním jevišti

14. 1. 2011

Tisková zpráva Ekumenické akademie

Fatální dopady na Afriku způsobené klimatickými změnami budou představeny na divadelní scéně. Tři divadelní soubory ze tří zemí představí ve svých hrách, jak ekologické katastrofy působené především Severem ovlivňují životy těch nejchudších lidí na Jihu. Projekt nese název "Dramatická klimatická změna a Afrika". Je veden Ekumenickou akademií Praha. Přichází jako varování "zdola" v době, kdy nejvyšší světoví politici nejsou schopni nalézt dohodu ve věci snižování emisí skleníkových plynů -- viz prosincové závěry klimakonference v Cancúnu.

Demokracie a spravedlnost budiž požehnána!

12. 1. 2011 / Jiří Baťa

Někde jsem četl, nemýlím-li se, bylo to zde na BL, jak paradoxně rozdílně jsou posuzovány činy, které jsou v rozporu se zákonem. Konkrétně: jistý muž byl před několika lety v samoobsluze, respektive v supermarketu, přistižen, když odcizil nějakou věc v ceně do 100 korun.

Proč má ministerstvo v kanceláři rušičky?

12. 1. 2011

Při nedávné korupční aféře ve fondu životního prostředí mě zaujaly dvě věci, píše čtenář Jan Zlínský.

Nepochopil jsem a nikdo mi smysluplně nevysvětlil, proč poradce ministra životního prostředí má v kanceláři zamontované rušičky. Je normální, aby státní úředník používal tyto prostředky?

Kariérní komunista jako pravicově smýšlející člověk

12. 1. 2011 / Jiří Šejnoha

Jestli se nebojím dřívějších komunistů? Nebojím se jich, dostanou dobře zaplaceno a budou sloužit Polsku do roztrhání těla.
Lech Walesa, polský prezident

V Československu se před rokem 1989 už nedalo víc krást, tak se musel změnit režim, aby se to mohlo dělat legálně. (Udělali to sami komunisté skrze Václava Havla, chtělo by se dodat.)

1990. Jiří Máša, programátor AKOBOJE

Abych pravdu řekl, na tohle docela kontroverzní téma jsem dlouho čekal. Až to potroublé zveřejnění seznamu soudců, kteří byli před rokem 1989 členy KSČ, mi dodalo chuť se do toho pustit a sdělit čtenářům Britských listů, jak se věci mají z mého pohledu.

Vláda a její padre

12. 1. 2011 / Stanislav A. Hošek

Lidové zkušenosti říkají, že chytrá vláda se snaží předcházet si nejméně tři sociální skupiny. Učitele, kteří už od dětství vtloukají budoucím občanům do hlavy vládnoucí ideologii. Lékaře, kteří udržují "lidské zdroje" v práceschopném stavu, a konečně policii, která to všechno pohlídá.

Ministr Bárta a jeho zajímavé postřehy

12. 1. 2011

Tento pan ministr je asi jeden z mála, který je na správném místě. Je mně jasné, proč pan John a pan Bárta usilovali o dvě klíčová křesla. Ministerstvo vnitra a stavebnictví, domnívá se čtenář Michal Horák.

České děti neumějí číst, hlavně kluci

12. 1. 2011 / Karel Hoff

Už konec mé kariéry terénního češtináře (tj. učitele na ZŠ) nesl se ve stylu nikoli přetěžovat děti učením, ale neobtěžovat je pro jejich poklid a dobro učením vůbec. Stačí jim poskytnout informace a oni už si na PC najdou, co potřebují. Nemohu si pomoci, ale informace nejsou vědění -- a bez učení se k vědění nikdo neprobojuje.

Nový ministr životního prostředí Chalupa: v podnicích musí vládnout majitelé, ne zaměstnanci

12. 1. 2011 / Radek Batelka

Milan Valach ve svých článcích a úvahách předkládá družstevní vlastnictví podniků jako model k úvahám, jak reagovat na narůstající nepoměr v možnostech prosazování politických zájmů mezi majiteli korporací a zaměstnanci, potažmo střední třídou. Zaměstnanecký podíl na nákladech i výnosech firem, tedy podíl na zisku a rozhodování, ale i ztrátě a odpovědnosti, považuji za cestu správným směrem.

Text, který pošlu poslancům

12. 1. 2011

Totožnost autora je redakci známa

Věc: Drastické způsoby vymáhání dluhů v ČR

V příloze vám posílám dokumenty o nepřiměřeném způsobu vymáhání dluhů, kdy z dlužné částky 157 Kč byla českým právním strojem stvořena suma přes 11 000 Kč. Dlužník nebyl nijakým způsobem před touto "finanční popravou" varován. Takhle neřádili ani Pizarrovi conquistadoři v Mexiku. Zasaďte se o nápravu! Jste snad zákonodárci a ne "zvůledárci".

Nerouhejte se, je za to trest smrti

12. 1. 2011 / Miloš Kaláb

Patřím k lidem, kteří by v televizi i v denním tisku přivítali nějaké povzbudivé zprávy, třeba o tom, že byl v Turecku výkup fíků splněn na 110%, že byl dán na trh nový lék, které léčí Alzheimerovu, Parkinsonovu, Lou Gehrigovu i Huntingtonovu chorobu, nebo že bylo zajištěno trvalé ubytování pro všechny bezdomovce a těm nemocným byla poskytnuta zdravotní péče. Naději mám jen na fíky.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za prosinec 2010

7. 1. 2011

V prosinci 2010 přispělo finančně na Britské listy 253 osob celkovou částkou 92 969,45 Kč. Příjem z reklamy byl 11 570 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.12. 2010 částku 77 014,72 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní