Text, který pošlu poslancům

12. 1. 2011

Totožnost autora je redakci známa

Věc: Drastické způsoby vymáhání dluhů v ČR

V příloze vám posílám dokumenty o nepřiměřeném způsobu vymáhání dluhů, kdy z dlužné částky 157 Kč byla českým právním strojem stvořena suma přes 11 000 Kč. Dlužník nebyl nijakým způsobem před touto "finanční popravou" varován. Takhle neřádili ani Pizarrovi conquistadoři v Mexiku. Zasaďte se o nápravu! Jste snad zákonodárci a ne "zvůledárci".

Žádám Vás o odpověď na následující otázky:

1. Zdá se vám tento postup, ať je příčina dluhu jakákoliv (v tomto případě dluh za pronájem plynoměru) přiměřený?

2. Patří tyto praktiky do Evropy 21. století, nebo spíše připomínají středověké useknutí ruky za krádež chleba? (Žiji ještě v České republice nebo v Čechistánu?)

3. Budete se tímto neprávním stavem zabývat nebo je vám lhostejné, že lidé kvůli nepatrným dluhům mohou rozmnožit řady bezdomovců?

Stručné vysvětlení případu:

Dcera asi před třemi lety si na měsíc pronajala byt v Praze. Po třech letech ji přišlo oznámení o exekuci. Měla dluh za pronájem plynoměru a u První pražské plynárenské asi neuvedla svou adresu. Takto to dopadlo.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 12.1. 2011