Zrcadlo české vědy - občasná příloha Britských listů

14. 1. 2011

Britské listy se rozhodly, že budou publikovat i texty svých stálých autorů, přesahující svou odborností a rozsahem standardní publicistické útvary, na které jsou čtenáři od nich zvyklí, a které patří spíše do vědeckých sborníků či na vědecké konference. Činíme tak proto, abychom přispěli malým dílem k překonání propasti odcizení české vědy od těch, kteří ji platí ve formě daní, kteří ale nevědí, kam jejich peníze směřují a mnohdy netuší, jaký význam věda má na pokrok, pro ně posléze viditelný jen jako jakýsi nový výrobek, nová služba či nový lék. Domníváme se, že čeští vědci by měli překonat svůj ostych a přirozenou součástí jejich práce by mělo být vysvětlování toho, co dělají, i lidem, kteří vědci nejsou.Měli by zpřístupňovat své znalosti všem, nejen prostřednictvím mnohdy nedostupných databází či drahých skript, ale zdarma . pro vzdělání všech. Nejen proto, že objevování je vzrušující, ale i pro to, že jde o práce ve výsostně veřejném zájmu, navíc hrazené solidárně ze společných prostředků a jen vzdělání, věda a pokrok, který přináší, může napomoci konkurenceschopnosti celé společnosti. A v neposlední řadě proto, že šarlatánství a pseudovědy všeho druhu ve společnosti by už konečně měly narazit a proto, že česká věda se nemá ani ve světovém měřítku za co stydět.

Redakce

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 14.1. 2011