USA zastávají negativní postoj ke klíčovým problémům jednání o změnách klimatu

9. 12. 2010

CRI│ Americký zvláštní vyslanec pro změny klimatu Stern, který se účastní konference OSN o změnách klimatu v Cancúnu, včera přiznal, že USA zastávají negativní postoj k obtížným, klíčovým problémům jednání.

Stern uvedl, že na konferenci byl při jednáních zaznamenán pokrok, ale bude obtížně dosáhnout komplexní dohody o klimatu. Spojené státy mají negativní postoj k jednomu z klíčových témat jednání. Stern uvedl, že protože USA nepodepsaly Kjótský protokol, je řešení tohoto problému velmi obtížné.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 9.12. 2010