Chudák Brahe -- z Tycha Tychonem

22. 11. 2010 / Jiří Nussberger

Skvělý astronom, alchymista a kavalír -- v souboji přišel o špičku nosu a kvůli etiketě na jakési hostině u pána z Rožmberku prý držel moč tak dlouho, až z toho na smrt onemocněl -- se ještě donedávna jmenoval Tycho de Brahe. V posledních dnech však kdosi (v souvislosti s kontroverzní exhumací jeho ostatků) bůhvíproč přišel s novou podobou jména této renesanční celebrity a a patrně díky jednoduchosti dvojhmatu Ctrl+C se ve všech médiích rázem stal z Tycha Tychon.

Jeho původní, dánské jméno zní Tyge Ottesen Brahe.

Křestní jméno Tyge bylo polatinštěno na Tycho - latina byla řečí evropských vzdělanců. Toto jméno se v češtině kdysi skloňovalo nápodobou latinského skloňování (které bylo Tycho, Tychonis, Tychoni atd.) s rozšířením kmene o -n, tedy Tychona, Tychonovi atd. (stejně jako Hugona, Otona apod.). Ale i u této podoby byl 1. pád Tycho, nikoli Tychon. Tento způsob je dnes už mrtvý. Vedle toho se vyvinulo moderní skloňování, při němž se k základu bez -o připojují koncovky typu "pán", tedy Tycha, Tychovi atd.

Příjmení Brahe bylo pak vylepšeno tím, že šlechtickému původu slavného učence se dostalo i jazykového vyjádření tak, že se před ně začalo klást latinské de. Praktické poučení o jméně Tycho de Brahe lze (podle autorů článku "Jak se skloňuje jméno Tycho de Brahe?" A. Sticha a M. Sedláčka v časopisu Naše řeč č. 4, ročník 55/1972) shrnout takto:

Samotné příjmení Brahe se skloňuje; obvyklejší je skloňovat ho podle vzoru "pán", avšak tvary Braheho, Brahemu nejsou nespisovné (i když se v jazykové praxi vyskytují méně často). Také samotné příjmení de Brahe se skloňuje, není-li pád vyjádřen jiným, obecným jménem (pak může autor projevu, pokládá-li to za vhodné, ponechat jméno neskloňované, např. mluví-li se o slavném de Brahe atp.).

Jméno Tycho de Brahe se skloňuje alespoň ve své první části (Tycha de Brahe); lze ho ovšem skloňovat i v části druhé, v příjmení (Tycho de Braha).

Kotrmelce, které v těchto dnech česká média provádějí se jménem Tycha de Brahe, jsou tragédií lajdáckých redaktorů a komedií pro čtenáře, kteří si ještě pamatují učivo z devítiletky...

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 22.11. 2010