Čtyři z deseti Američanů považují manželství za zastaralou instituci

19. 11. 2010

Podle nového výzkumu provedeného Pew Research Center ve spolupráci s časopisem Time se takřka čtyřicet procent Američanů domnívá, že manželství zastarává. Radikálně se mění postoj ke sňatkům homosexuálů, k nesezdanému soužití i definici manželství. Paul Taylor z Pew to označuje za signál výrazné sociální změny.

Studie také ukázala, že postoj k manželství se liší podle rasové příslušnosti, věku a sociální třídy. Šetření proběhlo na vzorku 2 691 dospělých prostřednictvím telefonického dotazování v prvních třech říjnových týdnech.

Postoj Američanů k manželství se postupně mění od konce 70. let. Největší změnou je v současnosti nárůst počtu těch, kdo zmíněnou instituci považují za zastaralou. S tímto tvrzením nyní vyjádřilo souhlas 39% respondentů, zatímco během výzkumu provedeného časopisem Time v roce 1978 to bylo jen 28%.

Nyní tento názor zastává až 62% nesezdaných párů, kteří žijí společně a mají děti. Dokonce i 42% těch, kdo se považují za konzervativce, si také myslí, že klesá popularita manželství a tvrdí, že s ním mají problémy.

67% respondentů přesto vyjádřilo optimismus ohledně budoucnosti manželství, což je lepší výsledek než u vzdělávacího systému (50%), ekonomiky (46%) nebo morálky (41%).

Častěji se vdávají a žení lidé s vysokoškolským vzděláním (64%) než lidé se vzděláním středoškolským nebo nižším (48%), přičemž rozdíl mezi těmito skupinami se postupně zvětšuje. Lidé s nižším vzděláním ovšem často udávají jako důvod absence manželství ekonomickou situaci.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 19.11. 2010