Premiér, který si "nedovede představit"!

17. 11. 2010 / Jiří Baťa

Chci se vrátit několika slovy k nedělnímu pořadu OVM, kde proti sobě zasedli dva rivalové, reprezentující (v daný moment) dobro a zlo, nebo také vodu a oheň. Tedy: na jedné straně Bohuslav Sobotka za ČSSD (voda), proti němu předseda vlády a předseda ODS Petr Nečas (oheň).

Přirovnání, pravda, poněkud beletristické, ale pokud budeme vycházet z reality činů jednoho a druhého, je zde patrná opodstatněnost tohoto přirovnání. Je zřejmé, že činnost P. Nečase lze (v nadsázce) považovat za počiny, rovnající se pyromanství. Jinými slovy, jeho, resp. jejich (vlády) počínání v jeho (jimi) navrhovanými úspornými opatřeními je možné hodnotit jako zakládání ohníčků na několika místech najednou, mající tendenci ve vypuknutí velkého požáru. Na druhé straně B. Sobotka (voda), má opačnou tendenci, tedy snahu, tyto počínající požáry hasit, resp. bránit možnosti jejich rozšíření.

V podstatě se jejich vzájemný dialog odvíjel v rovině "neodkladných opatření, kterými se má zabránit katastrofickým následkům, které by měly dopad na společnost", na straně druhé oponentura proti nepřiměřenosti, které P. Nečas a "vláda rozpočtové zodpovědnosti" vedou "nezodpovědně" celou společnost vstříc nedobrým, až špatným zítřkům.

Jak již bývá (špatným) zvykem, dialogy se nesou vzájemným osočováním a především nerespektování faktů a argumentů jedné či druhé strany. Nutno však poznamenat, že výtky ze strany P. Nečase byly vícekrát respektovány opozičním B. Sobotkou než v opačném případě, neboť po celou dobu jejich "klání" jsem nezaznamenal od P. Nečase ani náznak pokorného a sebekritického uznání výtkám, které zaznělo ze strany B. Sobotky na adresu ODS. Např. relevantní poukaz B. Sobotky na vládou vyhlášený boj proti korupci lidmi, kteří jsou nositeli této bezesporu trestné činnosti v době nedávné, v čele s k ledu odstaveným náměstkem financí Bartákem, stejně jako s M. Kalouskem, V. Parkanovou a dalšími, na které B. Sobotka poukazoval, což napovídá nevěrohodnosti úmyslu, nemluvě o tom, že tito lidé by měli "zatočit sami se sebou". Pan Nečas ovšem kontroval, že oni to myslí vážně a svým již dávno profláknutým tvrzením "padni komu padni" tomu chtěl dát punc věrohodnosti. Jako důkaz tomu všemu pak nastrčil případ Bartáka, snad aby dokázal, že s bojem už začali. Jak ovšem kauza Barták dopadne a jak nakonec sám Barták skončí (v které trafice), už raději pomlčel.

Samozřejmě, že žádný z nich nebyl, není a asi nebude natolik upřímný a čestný, aby zcela otevřeně respektoval negativní skutečnosti a kritiku ve věcech, které jedna či druhá strana naší společnosti způsobila v dobách jejich vládnutí. Nicméně nelze přehlédnout fakt, že posledních pět let vládne ODS (s cca roční pauzou přechodné vlády pod vlajkou ODS), a že tedy měla či mohla mnohým negacím a jejich dopadu zabránit. Nestalo se tak, a proto se domnívám, že neustálé výtky P. Nečase na adresu ČSSD, co dělali, když vládli oni (ČSSD), aniž by vzal v úvahu i negativní či špatné vládnutí samotné ODS (viz vláda M. Topolánka a "ministrování" M. Kalouska v r. 2008) má jediný cíl ukazovat, že to byla ČSSD, která ze všechno může. Nejtragičtější na tom je, že začátek dnešních konců je v počátku devadesátých let, kdy generálskou hůl držel V. Klaus a jeho ODS. Což je ovšem minulost, kterou zřejmě do stávající situace pan Nečas jaksi nezapočítává (nebo že by chtěl "zapomenout"?) Faktem zůstává, že té politické špíny mají za nehty jak ODS, tak ČSSD dost a dost, přesto si myslím, že vzhledem k "délce prstů" a potažmo nehtů jí má přece jenom ODS více a také více páchnoucí.

Co se však neslo studiem více než častěji (což je mimochodem u P. Nečase typické), bylo stálé papouškování: "Nedovedu si představit, že by ...", což asi za půlhodinu, co jsem pořad sledoval, zaznělo snad padesátkrát! Tak jako on si mnohé " nedovede představit..." je naopak celá řada jiných, včetně pana B. Sobotky, kteří si naopak "umí dost dobře představit, co by kdyby ...", vlastně lze říci, že ne co kdyby, ale zcela reálně, co a jak bude.

Nečasova "zabejčenost" v neústupnosti a setrvání na svých tvrdých, až tragických úsporných opatřeních je neskutečná. Nevím, zda úmyslně vyčkává v bláhové naději, že svou neústupností donutí občany se umoudřit, že odbory se nechají obalamutit a obměkčit, aby až bude nejhůře, udělal nějaké gesto. Ale jaké? Proč ne nyní a hned? Pokud takto uvažuje, je to špatné uvažování. Gradací nespokojenosti, dnes především odborářů a s nimi ve spojení jiné skupiny nespokojených, kteří rovněž nehodlají ustoupit ze svých požadavků (na rozdíl od P. Nečase oprávněných), které nakonec vyvrcholí zatím obyčejnou stávkou, způsobí pan předseda vlády další ekonomické škody tomuto státu.

Mohl by jim předejít, pokud by nebyl zaslepen vášní domýšlivé geniality, coby spasitel tohoto národa od jeho katastrofy. Pokud "nedojde" včas k rozumu, tedy dříve, než se uskuteční 8. 12. 2010 stávka odborářů a spol., dojde následně s největší pravděpodobností, i ke stávce generální. A to už může pohroma, za níž budeme ne děkovat, ale spílat panu Nečasovi, Kalouskovi, Drábkovi, Johnovi dalším, za jejich genialitu v "záchraně ekonomiky" našeho státu.

Bohužel, pan předseda vlády neslyší, nevidí. Nebo nechce slyšet, nechce vidět. Představitel opozice B. Sobotka je pro něj spíše partner do "Člověče, nezlob se!" , ale už jaksi ne do politického, společného a odpovědného řešení problémů tohoto státu. Poněkud zapomíná, že i opozice je součást vládnutí. Ono totiž tady nejde o nějakou hospodskou hádku, překřikování se, boucháním do stolu. Kdyby tomu tak bylo, tak by v případě neshody vyšli před hospodu, dali si pár facek, vrátili se do lokálu, dali si po štamprli a spor by byl vyřešen. Jenže tady jde o víc. Ta vlivnější, bohatší a moci se držící menšina jde proti znevýhodněné, zbídačované většině. Nevím, zda je pan předseda vlády P. Nečas tak naivní nebo prostoduchý že mu nedochází, že ani moc a peníze nemusí být nic platné, když se proti němu, resp. vládě, postaví miliony lidí ve stávce? No nic, nechme tomu volný průchod, čas ukáže, kde je pravda. Jen nás to všechny bude stát zase několik stovek milionů, které nám už dnes, díky našim "geniálním politikům" chybí, kam oko dohlédne.

Mám-li použít papouškování pana Nečase říkám: "Nedovedu si představit, že by nám tato vláda měla vládnout až do konce volebního období. Nedovedu si představit, že bychom měli žít v podmínkách, které nám dlouhodobě připravují geniální Nečasové, Kalouskové, Drábkové a jiní experti "vlády rozpočtové odpovědnosti". Nedovedu si představit, že by se těmto životní úrovni dehonestujícím krokům občané tvrdě nepostavili." Co si však umím představit, na rozdíl od pana Nečase, Kalouska pod., jaké mohou být důsledky. Raději o nich ani nemyslet!

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 16.11. 2010