Jak že pracuje Andrea Češková v Evropském parlamentu? Nijak.

23. 10. 2010 / Daniel Strož

Již několikrát jsem se na stránkách BL zmiňoval o nízké intenzitě aktivit některých českých zástupců v Evropském parlamentu. Jelikož se mi jednalo o maximální docílení nestranného a objektivního pohledu, neváhal jsem přitom vyjádřit své zklamání ani u těch, kteří tam opětně kandidovali za KSČM. A to přesto, že patřili v minulém (pro tuto stranu nadmíru úspěšném) volebním období k mým frakčním kolegům. Nepřibylo mi kvůli tomu sice zrovna mnoho sympatií, ale mé oprávněné kritice se po určitých prvotních peripetiích přece jenom dočkalo vyslyšení. Takže dnes mohu s uspokojením zaznamenat, že europoslanci z komunistické čtveřice -- a v ní především Jiří Maštálka a Jaromír Kohlíček -- svou práci pro ČR v EP podstatně zintenzivnili. S jejich mezitím četnými pracovními výkony seznámím čtenáře v jednom z příštích článků, zasluhují si toho. A totéž si zasluhuje hlavně i česká veřejnost, informovaná domácími médii o dění v EP většinou buď přímo manipulativně anebo mnohdy velmi nedostatečně.

Tentokrát mě ale k napsání následujících řádků přivedla nedávná tisková zpráva na serveru Novinky.cz, v níž europoslankyně Andrea Češková z ODS bez jakéhokoli ostychu prohlašuje, že je proti hromadění funkcí a její "hlavní odpovědností je práce v Evropském parlamentu". Je tomu totiž tak, že tato dáma byla již vloni, jako tehdy ještě úplně neznámá tvář, zvolena zcela překvapivě do EP, přičemž získala přes čtrnáct tisíc preferenčních hlasů! Češková ale kandidovala také v letošních komunálních volbách do zastupitelstva městské části Prahy 5 -- a i zde nyní prošla. Na svůj vydobytý mandát však okamžitě rezignovala. Stejně prý už od začátku neměla v úmyslu mandát zastupitele akceptovat a chtěla jen ODS na své (tolik slavné?) jméno přilákat větší množství voličů. Na její místo tudíž automaticky postoupil v pořadí kandidátní listiny následující uchazeč, který by jinak u volících občanů každopádně propadl.

Jediného českého novináře nenapadlo, což je v této zemi bohužel už příznačné, aby se zabýval morálním aspektem takovéhoto, přinejmenším neférového politického čachrování. Všechno, k čemu tito lidé dospěli, byly ironické poznámky, že Češková dala přednost skvěle placenému postu v EP se základním platem sedm tisíc eur oproti (ve srovnání) mizivému domácímu příjmu. Mne ale více než donekonečna omílané příjmy zajímalo, v čem že ta Češkovou zdůrazňovaná "odpovědnost" v EP spočívá, jakou tam vyvíjí legislativní a další činnost, aby si svůj výdělek zasloužila. A dočkal jsem se při svých rešerších přímo hrůzného poznání: Andrea Češková se po celý první rok -- čili po celou první pětinu svého europoslaneckého mandátu -- neprojevila vůbec ničím! Kromě toho tedy, že dokázala tu dobu přímo grandiózně proflákat. Její procentuální účast na hlasování je doslova minimální a taktéž v tzv. výstupech, jimiž se hodnotí poslanecké aktivity, nelze o ní najít žádnou zmínku.

Abych svá (pro mne) tak neočekávaná zjištění něčím ověřil, vyhledal jsem si internetovou "Zprávu o činnosti českých poslanců EP v 7. volebním období 2009-2014, rok první", kterou zhruba před měsícem vydalo pražské Analytické centrum s. r. o., pod vedením PhDr. Karla Škáchy. A jak jinak, také zde v uváděných poslaneckých rubrikách "Zprávy, Písemná prohlášení, Vystoupení na plenárním zasedání, Stanoviska, Návrhy usnesení, Otázky", atd., se to u Češkové bělá prázdnými čtverci. Napadlo mne potom ještě nahlédnout do povinného "Prohlášení o vedlejších příjmech europoslanců", kde Češková v bodě "Vykonávání následující profesní činnosti" uvádí: "Advokát. Podnikatel v oboru daní a účetnictví." -- Není právě toto ještě nakonec tím důvodem, řekl jsem si, který jí v její europoslanecké činnosti překáží? Pak by ovšem měla i svou politickou funkci v EP složit. Tím spíše, že podle shora zmiňované tiskové zprávy svým voličům vzkazovala, že si jimi opakovaně projevované důvěry "nesmírně váží".

(Autor byl v letech 2004-2009 poslancem EP)

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 22.10. 2010