Bárta nechce úsporu zadarmo -- rušení tratí bude stát miliardu!

20. 10. 2010

tisková zpráva Svazu cestujících ve veřejné dopravě

Regionální tratě, dědictví našich předků, přežily dvě světové války, většina z nich i období komunismu, ale pokud někdo nezasáhne, krátkozraké hurá-manažery z počátku 21. století ve službách ministerstva dopravy nepřežijí. Veškeré kroky, které ministerstvo dopravy ve věci rušení tratí v současné době činí, lze vyhodnotit jako velice promyšlené a s jediným cílem -- za každou cenu úředně zrušit regionální tratě a následně vytrhat koleje!

"Ze strany Ministerstva dopravy a Správy železniční dopravní cesty není jakákoliv snaha hledat možnosti, jakým způsobem by se mohly tratě zachovat. Na místo vytvoření koncepce, která by určila jakým způsobem zefektivnit provoz na tratích, jak přivést nové cestující a jak snížit náklady na údržbu, se jen hledají zástupné důvody, proč by se měly tratě zcela zrušit," říká Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě.

Ministerstvo dopravy v den komunálních voleb v tichosti na webu vyvěsilo na úřední desce oznámení na zahájení správního řízení ve věci zrušení pěti regionálních drah, v pondělí přibyly další dvě. Toto načasování lze považovat za účelové spiknutí, neboť nově zvolená obecní zastupitelstva čekají na ustavující schůzi a to znamená, že do 15 dnů se proti záměru zrušit tratě prakticky nikdo nemůže odvolat! Přitom některé obce mají o provoz vlaků zájem a uvědomují si, že železnice je pro udržení rozvoje obce i mikroregionu klíčová.

Roční úspora nákladů za údržbu se má pohybovat ve výši 60 miliónů korun. Tato částka je ve srovnání s každoročními investicemi do modernizace železniční infrastruktury pouhou kapkou v moři. Naopak záměr se zcela míjí účinkem, neboť fyzické zrušení sedmi avizovaných tratí o délce 120 kilometrů by znamenalo vynaložit náklady ve výši kolem jedné miliardy korun na snesení železničního svršku a spodku, včetně rekultivace. V případě, že se tento nesystémový krok skutečně realizuje, bude odpovídat nákladům na údržbu těchto tratí po dobu dalších téměř 20 let. Bártův krok by se dal volně parafrázovat "nechci úsporu zadarmo".

Dlužno poznamenat, že uváděné náklady jsou náklady vykazované současným vlastníkem infrastruktury, kterým je státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Zkušenost ukázala, že jiní správci mohou někdy trať udržovat s menšími náklady, dále ji rozvíjet a dostat ji do stavu, kdy je nejen turistickou atrakcí, ale slouží i pro dopravní obslužnost.

"Ačkoli je pravda, že za současného stavu některé tratě nesplňují podmínky například pro každodenní cestování, ale bezesporu mohou mít využití pro turistiku a mohou být přínosem pro regionální rozvoj a stát z toho může mít další příjmy na přidaných službách," uzavírá Miroslav Vyka.

Seznam tratí, na kterých bylo zahájeno správní řízení ve věci zrušení dráhy:

Karlovarský kraj

Aš -- Aš státní hranice (2 km)

Ústecký kraj

Čížkovice -- Obrnice /Švestková dráha/ (37 km)

Libochovice -- Vraňany (37 km)

Královéhradecký kraj

Královec -- Žacléř (5 km)

Jihomoravský kraj

Čejč -- Uhřice u Kyjova (16 km)

Hevlín -- Hrušovany nad Jevišovkou (7 km)

Moravskoslezský kraj

Bruntál -- Malá Morávka (17 km)

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 20.10. 2010