Ve fyzice je to jiné

21. 10. 2010

Pan Vladimír Wagner má to štěstí (či smůlu), že o jeho obor (fyziku) studenti nejeví velký zájem. Studium fyziky je velice náročné. Proto je nedostatek studentů studentů, kteří chtějí fyziku studovat, a ještě část z nich část odpadne, protože na to jednoduše nemají, píše jeden doktorand z oboru biologie na jedné české univerzitě, který se nechce podepsat, protože se obává, že by se mu učitelé pomstili.

Jistě, i fyziku dnes studuje více lidí, než před pěti či deseti lety, ale nárůst studentů je v tomto oboru relativně malý ve srovnání s jinými přírodovědnými obory. Na biologii, kterou postgraduálně studuji, se jen za dobu mého studia počet studentů v ročníku zněkolikanásobil, zatímco počet vyučujících stagnuje.

Model "sám sobě školitelem" není ani u nás výjimkou. Těžko se však můžeme zlobit jen na své školitele, když vidíme, kolik energie věnují tomu, aby ve zdejším nestabilním prostředí sehnali prostředky na provoz laboratoří a na platy.

Když vidím, jak blízký vztah mají studenti fyziky nejen se svými školiteli, ale i se svými dalšími vyučujícími, přiznám se, že jim svým způsobem závidím.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 21.10. 2010