České dráhy: Atmosféra v Mutěnicích nebyla důstojná

22. 10. 2010

Reakce na článek Miroslava Pořízka "České dráhy nezaznamenaly Pochod slováckými vinohrady"

Informovali jste o komplikacích v železniční dopravě v rámci akce Pochod slováckými vinohrady zveřejněním příspěvku pana Miroslava Pořízka z Tovačova, píše tisková mluvčí Českých drah a pokračuje:

České dráhy byly v titulcích označeny jako dopravce ohrožujicí zdraví svých cestujících a byly obviněny, že vůbec nezaznamenaly tuto akci a nezajistily adekvátní posilu svých spojů.

Dovolujeme si vám za České dráhy zaslat vyjádření ke stížnosti autora a vysvětlení celé situace. Věříme, že níže popsané skutečnosti a vyjádření organizátora akce přispěje k objektivnímu posouzení situace i ve vašich novinách a zprávách. V příloze mailu vám zasílám i tiskovou zprávu, kde informujeme média o plánovaném posilování dopravy v rámci Pochodu slováckými vinohrady.

Vydána byla 5. října 2010.

Pochod slováckými vinohrady navštěvuje ročně cca 3500 návštěvníků. V současné době se jedná o prakticky největší akci tohoto druhu na jižní Moravě. Na základě zkušeností z minulých ročníků, a zejména z minulého roku, byly ze strany ČD sestaveny posily vlaků a zavedeny zvláštní vlaky v maximální možné kapacitě, která je limitována zejména možnostmi infrastruktury na lokální trati Hodonín -- Zaječí. Přípravě akce bylo věnováno značné úsilí, byla provedena informační kampaň s doporučením konkrétních spojů atd. To vše ve spolupráci s pořadatelem akce, kterým je Klub českých turistů Hodonín.

Pořadatel akce byl se spoluprácí s Českými dráhami velmi spokojen, Krajské centrum osobní dopravy ČD v Brně obdrželo od hlavního pořadatele upřímné poděkování.

V odpoledních hodinách došlo na zastávce v Mutěnicích k popisované tlačenici. Ta byla bohužel způsobena neočekávanou závadou na lokomotivě, v důsledku čehož došlo k odřeknutí zvláštního vlaku a k následnému narušení sestaveného jízdního řádu. Atmosféra v Mutěnicích nebyla bohužel důstojná. Z akce s ušlechtilým cílem turistického programu spojeného s registrací se bohužel stává masová akce, kdy značná část návštěvníků se odmítá registrovat a akci pojímá prioritně jako pochod za alkoholem. Akce se totiž odhadem zúčastnilo více než 10 000 (!) návštevníků, z nichž se ale poctivě registrovala zhruba jedna třetina účastníků. Tyto okolnosti ve značné míře přispěly k vyhrocení situace, ve které přítomní zaměstnanci Českých drah byli vystaveni velmi hrubému jednání, které chvílemi hraničilo s fyzickým napadením.

Jsme si jako dopravce vědomi, že výpadek jednoho spoje narušil plánovanou organizaci dopravy. Přesto nikdo nepočítal, hlavně pořadatel, s tak masovou účastí přibližně deseti tisíců návštěvníků. I přes problém na hnacím vozidle a odřeknutí jednoho spoje by se v důstojné formě podařilo zajistit přepravu všech registrovaných účastníků.

Letošní zkušenosti přivádějí pořadatele k úvahám, jak pokračovat dále, aby další ročníky měly důstojný průběh. Zanedlouho proběhne první vzájemná schůzka s cílem vyjasnit si pravidla akce a přizpůsobit Pochodu slováckými vinohrady v roce 2011 posily železniční dopravy.

Je velice důležité si uvědomit, že s ohledem na kapacitu jednokolejné regionální tratě, délky nástupišť nelze zajistit vyšší frekvenci vlaků o neomezeném množství vozů. Řízení dopravy se musí zajistit tak, aby byla zajištěna právě bezpečná přeprava, a to i nastoupení a vystoupení všech cestujících. Nutno dodat, že na vyhrocené situaci se podepsalo i krajně nevhodné chovánání některých cestujících, které postrádalo jakoukoliv ohleduplnost k ostatním. Jistě se mnou budete souhlasit, že velkou roli sehrál i alkohol. Samozřejmě tím, prosím, nemyslím pana Pořízka.

Názor pořadatele naleznete ZDE, uvádíme jeho znění:

34. ročník 2010 se konal již tradičně druhou sobotu v říjnu, dne 9. října 2010. Proběhl opět na trasách 17 a 25 km se startem na žel. stanici Rohatec na trati č. 330, Břeclav - Přerov. Start byl otevřen od 7:00 hodin do 10:00 hodin. Cíl trasy byl u železniční zastávky Mutěnice-zastávka (trať č. 255 Zaječí - Hodonín) od 12:00 do 17:00 hodin.

Trasa 9 km pro rodiče s dětmi startovala u železniční zastávky Mutěnice-zastávka od 8:00 hodin do 11:00 hodin a cíl měla společný s delšími trasami od 12:00 hodin do 17:00 hodin.

Na rohateckém nádraží se na dlouhé trasy registrovalo 1780 účastníků, z toho 50 mladých do 15 roků. Na nejkratší trasu se u mutěnické zastávky přihlásilo 1479 účastníků, z toho 20 do 15 roků. Na hrázi jarohněvického rybníka se našim pořadatelům dodatečně přihlásilo 344 osob, z toho 8 mladých do 15 roků. Do organizace Pochodu se zapojilo celkem 60 členů KČT Hodonín. Celkem tedy na trasách, na startu a v cíli bylo 3 636 registrovaných turistů.

Kdo však v sobotu zavítal na trasy a do cíle pochodu, ten určitě poznal, že se tam pohybuje mnohem více osob. V naprosté většině to byli "divocí" účastníci, kteří projevili nezájem o organizovanou účast a skutečnou turistiku. Mnohem více je zaujala nabídka vinařů v podobě burčáku a vína i různých kulinářských specialit. Turisty i neturisty přivezlo na Hodonínsko více než sto autobusů, které po celý den blokovaly dopravu v Mutěnicích a blízkém okolí. Nedošlo však k žádné dopravní nehodě, ani k úrazu některého z účastníků. Kromě autobusů se velmi dobře projevily schopnosti Českých drah, které dopravu na trati Hodonín - Zaječí a Přerov - Břeclav posílily jak v ranních při příjezdu, tak odpoledne a večer při odjezdu návštěvníků, kdy zařadily mezi Zaječím, Mutěnicemi a Hodonínem několik speciálních vlaků.

Železniční dopravu využilo několik tisíc turistů a bez tohoto posílení by doprava určitě zkolabovala.

S přátelským pozdravem

Kateřina Šubová

tisková mluvčí

České dráhy, a.s., Generální ředitelství

Odbor komunikace

Jeremenkova 231/9, 779 00 Olomouc

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 22.10. 2010