Triky penzijných spoločností: poplatky

19. 10. 2010

Dovolím si upozorniť ešte na pár trikov penzijných spoločností, ktorým nestačí desaťročia trvajúci istý a pravidelný prísun peňazí s ktorými narábajú. Pretože prichádzajúce prostriedky však investujú s všeobecnou neschopnosťou, ktorú preukázala finančná kríza, nie vždy sú schopní zarobiť si svoje ťažko vydrené miliardy, píše Miloš Dian.

Preto zaviedli / zavedú (spravili to na Slovensku, určite to spravia aj v ČR) podobne ako u bankových účtov poplatky. Sú porovnateľné s nezmyselnosťou poplatku za bezhotovostný vklad na účet. Ale aby si chudobné banky zarobili čo najviac, poplatok nie je fixný, ale tvorí podiel z aktuálnej sumy na účte. Síce číselne napísaný je zdanlivo mizivý, ale už od prvých vkladov sa bude pohybovať v úrovniach desaťkorún mesačne. A ako bude suma narastať, bude poplatok utešene rásť.

Na Slovensku si banky vylobovali až tri poplatky:

1) za vedenie účtu, ktorý je 1% z každej vkladanej sumy

2) za správu fondu, ktorý je 0,025% priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde, pritom pôvodnú úroveň zavedenú v podmienkach liberálnej vlády nastavili na 0,065 %

3) a keby náhodou dokázali aj dôchodkový fond zhodnotiť do plusu, tak je tu poplatok za jeden mesiac správy fondu vo výške 5,6% z jednej šestiny zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie 6 mesiacov.

Len v jednoduchej modelovej situácii pri vklade 2000 Kč mesačne (konštatne, bez nárastu), po dobu 30 rokov, ak budeme uvažovať zhodnotenie vo výške 0% (reálne bude možno vyššie? - fondy investujú do dlhopisov a aj akcií, ale reálne budú aj vyššie vklady a tým pádom aj poplatky a ďalší poplatok za zhodnotenie) sporiteľ vloží 720 000 Kč.

Len na prvých poplatkoch číslo 1 a 2 odvedie v danej dobe 39 690 Kč. To predstavuje 5,5% celkovej sumy. Plus samozrejme poplatok č. 3 za zhodnotenie, ak ho fond dokáže dosiahnuť. Ak fond hodnotu stráca, sporiteľ má proste smolu. Banka si však poplatky č. 1 a 2 vyberá naďalej.

Potom nastupuje ďalší trik, že v prípade práce v zahraničí, kedy občan nebude odvádzať peniaze na svoj penzijný účet v ČR, poplatky č. 2 a 3 budú účtované naďalej.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 19.10. 2010