DOKUMENTY LISTOPADOVÉHO PŘEVRATU - MOST

EXKLUZIVNĚ Sametová revoluce: poznámky k chronologii předání moci

17. 11. 2009 / Oskar Krejčí

Po dvaceti letech se politika mění v dějiny. V průběhu dvou dekád přehršel článků pamětníků i historiků něco odhalil, mnohé ale i úspěšně zatemnil. Stojí za to si občas připomenout některá fakta, zvláště pokud jde o chronologii předání moci. Zdá se, že nejblíže jsou pravdě ti, kdo odvozují mechanismus předávání moci od aktivity skupiny MOST. Toto předání proběhlo ve čtyřech etapách: vznik iniciativy MOST, zahájení jednání, návrhy Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí na reorganizaci vlády Ladislava Adamce a rezignace Ladislava Adamce na funkci premiéra. To by mohly potvrdit i připojené dokumenty.

Dokument 1 – MOST. Dopis Michaela Kocába a Michala Horáčka z 18. září 1989 předsedovi federální vlády Ladislavu Adamcovi. Dopis charakterizuje situaci a obsahuje nabídku zprostředkovat dialog mezi vládou a opozicí. Na první stránce vlevo dole je evidenční číslo ze spisovny sekretariátu předsedy federální vlády. Na druhé straně jsou podpisy Michaela Kocába a Michala Horáčka. Červené podtržení vzniklo, když poradce před předáním premiérovi připravoval k tomuto dopisu stanovisko s návrhem postupu.

Dokument je naskenovaným originálem.

Dokument 2 – setkání 21. 11. 1989. Jedná se o prezenční listinu účastníků jednání, kteří nebyli členy delegace za vládu při prvním jednání představitelů moci s opozicí. Setkání se uskutečnilo na Úřadu vlády ČSSR 21. listopadu 1989. Na prezenční listině jsou vedle jmen a podpisů Jana Rumla, Jiřího Bartošky, Martina Mejstříka i jména a podpisy Michaela Kocába a Michala Horáčka. Vpravo dole je jméno a podpis toho, kdo měl ze strany vlády na starost organizaci této schůzky a převzal odpovědnost za návštěvu.

Dokument je naskenovaným originálem.

Dokument 3 – dopis 6. 12. 1989. Jedná se o první dopis Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí, který obsahuje návrhy na nové členy federální vlády. Byl napsán až po zahájení ostrých útoků na tzv. vládu 15:5, která vznikla 3. prosince po nevyslyšených žádostech Ladislava Adamce, aby opoziční hnutí navrhla své kandidáty do vlády. Už v tomto dopise je na ministra financí navrhován ing. Václav Klaus. Pozoruhodné je, že návrh obsahuje ze slovenské strany jména dvou disidentů, ale z české strany pouze dvou pracovníků Prognostického ústavu ČSAV a jednoho dělníka. Dopis podepsal Václav Havel a Milan Kňažko. V sekretariátu předsedy federální vlády dopis předali představitelé iniciativy Most, tedy Michael Kocáb a Michal Horáček.

Dokument je naskenovanou 1. kopií originálu.

Dokument 4 – dopis 7. 12. 1989. Jedná se o druhý dopis Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí, který obsahuje návrhy na reorganizaci vlády Ladislava Adamce. V dopise jsou již jména z českého disentu. Tento dopis ze 7. prosince 1989 obsahuje souhlas s tím, že by přibližně polovinu vlády tvořili komunisté. V případě, že by komunista byl ministrem vnitra, měl by kontrolou nad Státní bezpečností převzít opozicí navrhovaný místopředseda vlády pro legislativu a vnitro JUDr. Ján Čarnogurský. Pozoruhodné na dopisech z 6. i 7. prosince 1989 je, že Ján Čarnoguský měl v Adamcově vládě nahradit pro opozici tehdy neznámého Mariána Čalfu, který se stal ve vládě 15:5 prvním místopředsedou federální vlády – a který se vzápětí stal předsedou vlády národního porozumění. Dopis podepsal Václav Havel a Milan Kňažko. Dopis do sekretariátu předsedy federální vlády doručili představitelé iniciativy Most, tedy Michael Kocáb a Michal Horáček.

Dokument je naskenovanou 1. kopií originálu.

Dokument 5 – dopis 7. 12. 1989. Tento dopis ze 7. prosince 1989 je reakcí Občanského fóra na oznámení Ladislava Adamce, že rezignuje na funkci předsedy vlády ČSSR. U tohoto a odcházejícího dopisu je pozoruhodný i tón. Dopis podepsal Václav Havel. I tento dopis v sekretariátu předsedy federální vlády předali představitelé iniciativy Most – Michael Kocáb a Michal Horáček.

Dokument je naskenovanou 1. kopií originálu.

Z toho drobného výběru dobových dokumentů je patrné, jak překotně se valily události a jak nepřipravení na ně byli aktéři dění. O to pozoruhodnější je, že vše proběhlo bez krveprolití.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 17.11. 2009