Studenti v Liberci vytvořili ze svých těl k výročí číslo dvacet z vlastní iniciativy

19. 11. 2009

< Zdroj: Gymnázium & SOŠPg Liberec, Jeronýmova

V článku Ladislava Žáka stojí:

"V pátek třináctého, léta páně 2009, vyhnala profesorka státního gymnázia v L., jistě s požehnáním vedení, studenty na školní dvůr a donutila je vytvořit lidský obrazec v podobě číslice 20 a následně zvonit klíči, které si za tímto účelem museli vyzvednout v šatnách."
Je pravda, že - byl pátek 13.

Není pravda, že - profesorka vyhnala

- s požehnáním vedení (Ano, vedení o akci vědělo, protože probíhala o velké přestávce a lehce zasáhla do další hodiny, studenti k tomu dostali svolení. Kontext v článku je však jiný.)

- donutila je vytvořit obrazec a zvonit klíči, které si za tímto účelem museli vyzvednout v šatnách, píše Jaroslav Šťastný, zástupce ředitele Gymnázium a SOŠPg Liberec, a dodává:

Celá akce byla zorganizovaná studentským senátem, což je skupina studentů (mezi studenty uznávané a respektované osobnosti), která pracuje zcela nezávisle a jejím hlavním posláním je prosazovat a hájit zájmy a požadavky studentů.

Byla to vlastní iniciativa tohoto spolku a studenti školy se této akce účastnili zcela dobrovolně.

Akci jsem fotografoval ze třetího patra a z tohoto úhlu pohledu jsem musel uznat, že se pořadatelům povedlo během necelých deseti minut zorganizovat zhruba 400 studentů a vytvořit z tohoto davu číslici. Jistě uznáte, může to být organizačně velmi obtížný úkol.

Jako happening to bylo efektní.

Mrzí mě, že se do celé věci naváží osoba s takovým politickým profilem, jaký má pan Žák. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na školním webu www.jergym.cz.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 19.11. 2009