Poučení z krizového vývoje ve Zlíně

19. 11. 2009 / Miloslav Štěrba

Před setkáním občanů s představiteli zlínského Občanského fóra jsem se zeptal organizátorů, zda zajistili ochranku, kdyby nás přítomní chtěli inzultovat. Moji tehdejší kolegové mi odpovídali, a určitě to mysleli upřímně, že tehdy jsme vybojovali svobodu a teď je na občanech, aby ji dokázali využít.

V sále ovšem občané scházeli. Sešli se pouze staří přátelé a jen málo početní fanoušci OF. Na setkáních se školáky a studenty se školní vrchnost uvolila a starým kozákům z OF dodala několik tříd. Ti méně dospělí se docela nudili při vyprávění o dramatickém množení zakázaných tiskovin na psacích strojích s deseti kopíráky, a tak živě reagovali pouze na pitomou otázku, zda by chtěli žít v době, kdy nebyly mobily a internet. Pamětnice se pak rozvyprávěla o těžké době, kdy se ke kilu pomerančů muselo kupovat kilo cibule. A jak přečurala bolševiky, když do fronty na banány přišla s polštářem pod svetrem, neboť jako těhotná měla právo předběhnout čekající řadu svých spoluobčanek.

Nechci tu bagatelizovat naše dění v OF po 17. listopadu 89. Daleko důsledněji to už léta činí námi odstartované politické poměry v této zemi. Politici na všech úrovních, jak ti, se kterými jsem tehdy chtěli zatočit a dnes jimi přetékají tzv. demokratické strany, tak i novodobí zlatokopové, zcela bez skrupulí hledající v původně zamýšlené "službě občanům" jen přístup k penězovodům.

Abych však nebyl příliš kategorický. Sami znáte ze svého okolí lidi, kteří vstoupili do veřejného života s touhou podílet se aktivně a nezištně na práci pro své spoluobčany. Nejsou přístupni korupčním praktikám, jsou zásadoví jak při výchově svých dětí, tak na veřejnosti. A proto vám doporučuji, což jistě není nezbytné, tyto volte v příších volbách do zastupitelských orgánů, neboť oni jsou nositelé myšlenek, které jsme hlásali na setkáních OF s občany před 20 lety.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 19.11. 2009