Jak vysoký je "limit" 5000 Kč za zdravotnické poplatky?

4. 9. 2009

Měl bych poznámku k tvrzení čtenáře Václava Davida v článku "O školství a Francouzské revoluci" ohledně ročního limitu 5000 Kč za zdravotnické poplatky a doplatky. Situace je složitější, než jak autor uvádí. Do limitu se nezahrnují všechny platby, který pacient za zdravotnické výkony a léky uhradí. U některých léků se ze skutečně hrazeného doplatku zaplaceného v lékárně do limitu započítává jen část, píše čtenář Stanislav Špelda.

Kromě toho jsou některé léky hrazeny jen v omezených indikacích nebo je možnost předpisu omezena lékařskou odborností. Kriteria pro úhradu léků pojišťovna upravuje každé 3 měsíce.

Kriteria úhrady nejsou vždy v souladu s uznanými platnými indikacemi . Například laktulozu (nevstřebatelný sacharid používaný v případě zácpy) je oprávněn předepsat pouze gastroenterolog nebo pediatr.

Toto neumožňovalo předepsat laktulozu onkologickým pacientům, jimž se podávají opiáty, a kde je laktuloza obvykle potřebná. Samozřejmě bylo možné pacientovi doporučit, aby si lék koupil v lékárně. Do limitu se pak nic nezapočítává.

Po poslední revizi indikací zdravotní pojišťovnou je lék hrazen i "při těžké formě obstipace (zácpy)".

Nemocný má nově možnost volby, jestli si lék koupí hned, nebo absolvuje kvůli předpisu receptu další vyšetření u specializovaného gastroenterologa. Je zde tedy náznak velmi mírného pokroku.

Pokud se tato tendence ničím nezastaví, tak za 2-3 generace bude možná zřetelné zlepšení situace oproti současnému stavu.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 4.9. 2009