Novinář je povinen nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt

5. 9. 2009

Podněty iniciativy Ne základnám Etické komisi Syndikátu novinářů ČR

Tiskoví mluvčí Ne základnám podali v těchto dnech celkem sedm podnětů ke Komisi pro etiku při Syndikátu novinářů České republiky (SN ČR). Iniciativa se tak brání proti tendenčním i vyloženě pomlouvačným článkům a reportážím uveřejněným zejména v posledních několika týdnech.

Iniciativa současně požádala Komisi o veřejné projednání inkriminované stížnosti a o vyloučení střetu zájmu, resp. podjatosti u těch členů Komise, kteří nějak spolupracují s napadenými médii.

Proti Etickému kodexu SN ČR se podle našeho názoru provinili: Adéla Čabanová (LN), Lukáš Dolanský (LN), Tomáš Syrovátka (MfD), Jakub Nettl (ČT), Ondřej Neff (LN) a Karel Pacner.

Jmenovaní ve svých textech či reportážích zamlčeli některé důležité informace, nedali prostor kvyjádření druhé straně (tj. Iniciativě Ne základnám) a/nebo nedostatečně odlišili domněnky a fakta. Tím zjevně porušili profesionalitu a etiku práce žurnalisty, tak jak ji vymezuje už samotná preambule Etického kodexu SN ČR:

„Novináři [...] přejímají plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a nezkreslené

bod 1 c.: („Novinář je [...] povinen dbát na rozlišování faktů od osobních názorů“)

bod 1 e.: („Novinář je [...] povinen neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti“)

bod 1 f.: („Novinář je [...] povinen nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat“)

bod 3 a. („nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace, každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně opravena“)

bod 3 e. („ [novinář je povinen] považovat pomluvu, neprokázanéobvinění, překroucení dokumentů, faktů a lži za nejzávažnější profesionální chyby“)

bod 3. f. („ [novinář je povinen] kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností dostat dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně“)

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 4.9. 2009