Je závislost na nakupování způsobena poruchou v mozku nakupujícího?

29. 7. 2009 / Karel Dolejší

poznámce Uweho Ladwiga pro upřesnění dodávám tolik: Je zajisté rozdíl, jestli neobvyklé chování nějakého člověka, které jej může poškodit, popisuji jako "mozkovou poruchu" a dotyčnou či dotyčného podrobím medikamentózní léčbě, nebo zda připouštím, že příčina neobvyklého chování nemusí být nutně celá skryta v "porouchaném" subjektu. Jak známo, v neolitu ani v době bronzové se "mozkové poruchy" způsobující chronickou závislost na nakupování příliš často nevyskytovaly, takže o organické příčině lze i dnes nejspíše s úspěchem pochybovat.

Všichni jsme dnes a denně vystaveni reklamnímu masírování -- a někteří jedinci se mohou prostě vyznačovat sníženou tolerancí vůči ní. Nebo tento problém možná někdy souvisí se sníženým sebehodnocením postiženého, který se díky existenci v modu "mít" snaží zlepšit svůj pocit ze sebe sama. A pak -- jak píše Christopher Lane -- může jít dokonce i o poněkud extrémní životní styl. Příčin kompulzívního nakupování, včetně toho naprosto nekontrolovaného, může být pravděpodobně celá řada. Americká psychiatrická asociace však, zdá se, má zcela jasno -- příčinou choroby je "cosi špatného v mozku". Nikoliv například něco špatného v rodině, nebo dokonce v celé společnosti. Vhodnou terapii představuje medikace, nikoliv například léčba psychoanalytická či behaviorální.

To úplně nejhorší na diagnostickém šílenství APA spočívá krátkém spojení ideologicky "normalizační" funkce se ziskem farmaceutických koncernů.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 29.7. 2009