Brněnští muslimové jsou znepokojení postojem KDU-ČSL k českým muslimům

29. 7. 2009

Jménem Libertas Independent Agency o.s. vyjadřujeme znepokojení nad slovními projevy představitelů české politické strany KDU-ČSL vůči občanům České republiky islámského vyznáni v souvislosti se zveřejněním záměru muslimské komunity v Brně rozšířit nedostačující prostory své modlitebny. Výzvy některých představitelů KDU-ČSL k omezováni práv a svobod občanů České republiky nekřesťanského vyznáni v nás vyvolává obavu z infiltrace myšlenek a praktik fašistických a neonacistických hnutí do proudu oficiálních politických stran.

I přes nepřátelský tón slovních projevů některých představitelů KDU-ČSL jsme přesvědčeni, že jejich nenávistný postoj k muslimům není podporován většinou českých občanů a českých křesťanů.

Naopak jsme přesvědčeni, že jejich odpor k respektováni základních lidských práv a občanských svobod je v rozporu jak se skutečným poselstvím Ježíše Nazaretského, tak i nejlepšími morálními hodnotami české společnosti a Evropy.

Se znepokojením sledujeme současný vývoj politického směřováni KDU-ČSL k laciné politice populismu, xenofobie a náboženské nesnášenlivosti. Brněnští muslimové již mnohokrát prokázali, že považuji Českou republiku za svoji vlast a dodržují české zákony a ústavu. Také vzhledem k faktu, že přibližně 60% brněnských muslimů a muslimek se narodilo v České republice, považujeme snahu některých politiku z KDU-ČSL za snahu porušit základní práva garantovaná ústavou občanům České republiky, bez ohledu na jejich rasu, politické nebo náboženské přesvědčení.

Vzhledem k závažnosti cele kauzy jsme se rozhodli zaslat představitelům KDU-ČSL dopis, v němž je žádáme o vysvětlení jejich slov citovaných v médiích.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 29.7. 2009