Zdravotní připojištění bez demagogie

29. 7. 2009 / Ivan David

Nikdy jsem nebyl proti zdravotnímu připojištění. Pravicově fundamentalističtí novináři tím byli vždy překvapeni bez ohledu na to, zda je k onomu fundamentalismu dovedla naivita, konjukturalismus v rámci kariérismu nebo souběh obojího.

Proč bychom si něco, co není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, nemohli koupit, nebo se proti třeba i neexistující hrozbě nemohli pojistit komerčně? Hlupáci vidí ve slově "komerční" jasně "kapitalismus" a v něm jasné "dobro". Jak je tomu ve skutečnosti?

V rámci projednávání připomínek jsem protestoval proti zmínce o komerčním připojištění v programu ČSSD, zejména proti formulaci "zavádění". Úplně stejný názor projevila i bývalá poslankyně ČSSD Eva Fischerová. Ani ona nemá nic proti existenci komerčního připojištění, ale byli jsme zásadně proti deklaraci o jeho "zavádění". Oba dva jsme jako staří (dáma promine) matadoři předpokládali, že této formulace bude druhou stranou okamžitě zneužito, protože veřejnost konceptu "zdravotního připojištění" nerozumí a chápe ho symbolicky asi podobně jako "poplatky". Ono zdravotní připojištění je možné již dnes a také existuje, aniž by tomu nějaký zákon překážel. Vtip je v tom, že veřejné zdravotní pojištění pokrývá velký díl veškeré smysluplné zdravotní péče a připojištění je dnes zbytečné.

Jádro pudla

Aby komerční pojišťovny mohly na zdravotním pojištění hodně vydělávat, nutně potřebují snížení rozsahu veřejného zdravotního pojištění. Aby se lidé komerčně připojišťovali, musejí se bát. Lidé se budou bát, když budou vědět, že veřejné zdravotní pojištění zdravotní péči o ně nekryje. V zájmu komerčních pojišťoven (kapitalistických podniků) je, aby se lidé báli. Aby se lidé komerčně připojistili, musí se nejen bát, ale také musejí mít peníze. Lidé, kteří se bojí a nemají peníze v systému komerčního pojištění mají v případě zdravotních nehod smůlu, protože se na ně pojištění nevztahuje. V USA je takových lidí 47 miliónů. Naše pravicová média se na rozdíl od prezidenta USA domnívají, že je to tak správně.

Někdo by mě mohl obvinit, že jsem za slovo "připojištění" podsunul slovo "pojištění". Hrdě se k tomu hlásím a vysvětluji to. Kvůli ještě větším ziskům komerčních pojišťoven je třeba, aby veřejné zdravotní pojištění dále snižovalo svůj rozsah. K tomu se pravicoví poslanci budou ochotně hlásit. Tak, jak bude klesat rozsah veřejného zdravotního pojištění, bude přímo úměrně růst strach a touha se komerčně připojistit. Touha po komerčním připojištění stále častěji zůstane nenaplněnou, neboť bude stále nákladnější a nedostupnější. Podle tužeb komerčních pojišťoven se veřejné zdravotní pojištění scvrkne na naprosté minimum, které nepokrývá běžná zdravotní rizika. Ti, kteří za veřejné zdravotní pojištění dnes neplatí (důchodci, děti, nezaměstnaní...) budou mít smůlu stejně jako rodiny s rozpočtem již dnes napjatým. Tak bude přibývat komerčně nepřipojištěných, až jich bude v ČR dostatek miliónů na to, aby se požadavek zdravotní potřeby kryjícího zdravotního pojištěním stal velkým politickým problémem. Ale to už bude pozdě.... Jako v USA dnes. Zdravotní (při)pojištění již bude zprivatizováno silnými společnostmi, které zlobují každou snahu o zlepšení přístupu málo majetných ke zdravotní péči. Ti to ovšem dnes nechápou protože jsme jim to nevysvětlili. Vnímají místo toho důležité informace o tom, že Paroubek je "nesympatický" a Rath "arogantní". To je sice nepřivede ke snaze volit nesympatického Topolánka a arogantního Langra, ale odvrátí je to od snahy volit kohokoli a to je smyslem propagandy českých médií.

Nahrávka na demagogii

ČSSD ovšem nikdo nenutil, aby zcela zbytečně nechala ve svém programu zmínku o "zavedení" komerčního připojištění. Voliče ODS to nepřetáhne a potenciální voliče ČSSD to odradí, až si přečtou bláboly redaktora Leschtiny v Hospodářských novinách o tom, že je to, jak napsal "malá zdravotní revoluce" a že prý se ČSSD přiblížila ODS. Nač volit ČSSD, když je vlastně stejná jako ODS, že? Podobně je to i se "standardy"- prostě se "odborníci shodnou", že z veřejného zdravotního pojištění se bude hradit méně- aby byl větší prostor pro "připojištění". Podle Leschtiny se tak prý zpřístupní nejúčinnější léky... To je čirá lež stejně jako výpočty, o co bude po "reformě" levnější zubní plomba nebo oční čočka, jak to tvrdí redaktor Vašek v Hospodářských novinách. Nechcete přece slevu zadarmo...

Autor, psychiatr, byl ministrem zdravotnictví

psáno pro server První zprávy

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 29.7. 2009