Kouření ve veřejných místnostech:

Zvláštní, jak se v ČR nezohledňují základní argumenty

24. 7. 2009 / Jan Čulík

Senát České republiky schválil "protikuřácký" zákon. Provozovatelé restaurací si podle něho od 1. července 2010 (pokud zákon schválí prezident) budou smět sami rozhodnout, zda bude jejich podnik kuřácký či nikoliv. Restaurace bude označena samolepkami.

Ve stále větší počtu zemí světa se však nesmí kouřit ve veřejných místnostech. Všeobecně přijímaný důvod pro tento zákaz je dvojí:

1. Kuřáci svým kouřem poškozují zdraví nekuřáků. Je dokázáno, že pobyt v zakouřeném prostředí způsobuje rakovinu i u nekuřáků. Přijímaná argumentace zní: Každý má právo si poškozovat své vlastní zdraví, avšak nemá právo poškozovat zdraví druhých. Zajímavé je, že tento argument Senát ČR zcela pominul.

2. Trvalý pobyt v zakouřeném prostředí těžce poškozuje zdraví pracovníků kuřáckých restaurací. Ve Skotsku mívalo potíže s bronchitidou až 80 procent zaměstnanců kuřáckých restaurací. Po zákazu kouření ve veřejných místnostech většině z nich tyto zdravotní potíže do půl roku zmizely. Stejně, jako úřady v civilizovaných zemích netolerují práci lidí v provozech, poškozujících zdraví, netolerují práci zaměstnanců v kuřáckých restauracích. Je zajímavé, že Senát naprosto nezohlednil práva zaměstnanců kuřáckých restauracích.

Zákaz kouření ve veřejných místnostech vedl také v zemích, kde byl zaveden, k podstatnému snížení nákladů na zdravotnictví. Ve Skotsku poklesl do roka po zavedení zákazu kouření ve veřejných místnostech počet infarktů o 17 procent. Ani to zřejmě v ČR nikoho nezajímá.

Pozoruhodné je, že zákaz kouření ve veřejných místnostech zavedly už i země jako Turecko, nikoliv však Česká republika.

Senát schválil protikuřácký zákon, kuřácké restaurace označí samolepky" ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 24.7. 2009